Повна версія

Головна arrow Екологія arrow СОЦІАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПРИРОДА І СУСПІЛЬСТВО. ДОВКІЛЛЯ ЛЮДИНИ

Місце людини і суспільства в системі об'єктивної реальності

Весь навколишній світ являє собою систему взаємопов'язаних форм об'єктивної реальності, серед яких виділяють основні, приватні (які входять до складу основних) і комплексні у що є синтезом ряду основних: астрономічна (метагалактика, галактика), геологічна, географічна.

До числа основних форм об'єктивної реальності, як правило, відносять такі як: фізична, хімічна, біологічна і соціальна, які знаходяться між собою у відносинах наступності, діалектичного взаємозв'язку. Найчастіше ці форми представляють як основні форми і фази еволюції (Г. Спенсер, О. Конт, Ф. Енгельс та ін.), Які можна звести до трьох основних - доорганіческая, органічна (об'єднуються поняттями «природа», «світ природного») і сверхорганический (що збігається з поняттями «суспільство,« «історія», світ штучного »). Причому, на останній стадії природна форма еволюції - «генезис», доповнюється доцільно спрямовується соціальними суб'єктами і суспільством формою еволюції - «телезису» (Ф.Г. Гіддінгс).

Визначити місце людини і суспільства в системі об'єктивної реальності і принципові моменти взаємозв'язку суспільства і природи можливо лише усвідомивши діалектику взаємозв'язку основних форм об'єктивної реальності, описуваних в рамках філософського знання на основі узагальнення даних природних і суспільних наук. Основні моменти цього взаємозв'язку фіксуються у вигляді законів взаємозв'язку основних форм об'єктивної реальності і ілюструються наступною схемою (рис. 1).

Зв'язок між зазначеними формами об'єктивної реальності визначається наступними законами:

  • - вищі форми виникають тільки на основі нижчих форм;
  • - нижчі форми утворюють субстрат і середу вищих форм;
  • - для збереження вищих форм необхідний постійний обмін речовиною і енергією вищих форм об'єктивної реальності з нижчими формами;
I. Основні форми об'єктивної реальності і їх взаємозв'язок

Мал. I. Основні форми об'єктивної реальності і їх взаємозв'язок

  • - включаючи в себе нижчі форми як субстрат і середу, вищі форми мають свої специфічні закони розвитку;
  • - у міру зростання форм реальності простір і час буття зменшується, але активність зростає;
  • - нижчі форми утворюють константні умови існування вищих форм, тому забезпечення тривалого в часі існування вищих форм можливо тільки на основі подальшого екстенсивного і інтенсивного освоєння нижчих, фундаментальних форм об'єктивної реальності.

З цієї точки зору, суспільство і людина є вищою формою об'єктивної реальності, завдяки яким вона стає «об'єктом» для самої себе, отримує можливість усвідомлювати себе і реалізувати ті можливості, які без людини не реалізовуються. У цьому сенсі людина і суспільство є продукт і засіб вирішення протиріч розвитку об'єктивної реальності.

У динамічному конкретно-історичному плані ставлення основних форм об'єктивної реальності може бути представлено як становлення астрофізичних, геофізичних, геохімічних і біологічних передумов, поза якими становлення і розвиток людини та її ставлення до природи немислимо.

 
<<   ЗМІСТ   >>