Повна версія

Головна arrow Екологія arrow СОЦІАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ЕВОЛЮЦІЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ЗНАННІ І ЇХ СОВРЕМЕНАЯ СТРУКТУРА

Термін «екологія» етимологічно довільний від грецьких слів ойкос - будинок, житло, оточення і логос - слово, поняття, судження, закон. Спочатку екологія як наукова дисципліна виникла в рамках біології. Термін «екологія» для позначення однієї з галузей зоології ввів німецький біолог-еволюціоніст Ернст Геккель в 1866 р У книзі «Природна історія походження» він дав визначення екології як загальної науки про відносини організмів з навколишнім середовищем.

Предметне поле екології поступово розширювалася і уточнювалося. Причому основні тенденції, що визначали загальний напрямок розвитку екології були пов'язані з переходом від переважно «организменного» рівня дослідження до «надорганізменного»; від органічного (біологічного) - до метаорганіческому: доорганіче- ському (геофізичного, астрофизичному) і сверхорганический (соціальному); від локального і регіонального рівня - до глобального; від в основному дифференцирующего, предметного підходу - до інтегрує, проблемному; від дескриптивної, описово-тео ре- тичної спрямованості - до нормативної, конструктивної, проективно-прикладної.

В процесі розвитку предмета екології можна виділити кілька етапів.

  • 1. Екологію спочатку розуміють як «науку про зв'язок організмів з навколишнім середовищем».
  • 2. Предметом екології стають популяція як сукупність особин одного виду, що населяють певний простір, і біоценоз - співтовариство організмів (продуцентів, консументів і редуцентов).
  • 3. Цілком природно на певному етапі предметом дослідження екології стає біогеоценоз як єдність біоценозу і біотопу - щодо однорідного абиотического простору, займаного біоценозом. Біогеоценоз починає розглядатися як елементарна екосистема і основна одиниця вивчення екології.
  • 4. Надалі предметом екології стає біосфера в цілому як система екосистем у взаємодії неорганічних (в тому числі і космічних, астрофізичних), органічних і антропогенних факторів. Виникає глобальна екологія, яка явно виходить за рамки біології, хоча центральним елементом екології завжди залишаються живі істоти.
  • 5. Людина, як жива істота і організм, для якого загальним умовою її буття є зв'язок з природою, спочатку є об'єктом екологічного дослідження, зокрема в рамках біології людини, медицини, антропогеографии. Разом з тим людина - специфічне, біосоціальна, адаптивно-адаптується істота, для якого характерно творчо-перетворює ставлення до природи. В якості основних для нього виступають історично розвиваються виробничо-технологічні зв'язки з природою, характер яких визначається формою соціально-культурних відносин між людьми. Па сучасному етапі розвитку людство перетворилося на потужну геологічну силу. Антропогенний фактор став визначальним у динаміці біосферних процесів, що неминуче призвело до виникнення екології людини в її новому, що включає соціальні аспекти, розумінні соціальної екології.
  • 6. Пов'язане з бурхливим розвитком екологічного підходу і своєрідною модою на нього, гранично широке розуміння предмета екології починається з того моменту, коли таким предметом починають вважати взаємозв'язку будь-якої системи з середовищем проживання (средообразующие зв'язку). Тут починає втрачатися специфіка, і чіткі обриси екології як науки і термін «екологія» використовується швидше метафорично.

Відображенням потреб розвитку практики і наукового пізнання стало виникнення величезної кількості екологічних дисциплін, назва, предметні кордону, підстави систематизації яких залишаються донині предметом дискусій. В якості таких дисциплін, що виділяються по різному основи (предмету дослідження, методу, стосовно до практики) називають найчастіше такі.

Біоекология, що розпадається, в залежності від рівня біотичних систем, на ендоекології (молекулярна екологія; екологія клітин і тканин, або морфологічна екологія; фізіологічна екологія) і екзоекологію (аутоекологія - екологію особин і організмів; демекологія - екологію малих груп; популяционную екологію; екологію видів і систематичних груп; сінекологію - екологію співтовариств; біоценології, біогеоценологиі; біосферології; глобальну екологію, яка виходить за межі біоекології в простір геоекології і соціальної еколо ії).

Геоекологія (геологічна і географічна), в рамках якої виділяють екологію середовищ (повітряної, суші, континентальних водойм, моря), екологію географічних підрозділів і зон (Крайньої Півночі, островів, високогір'я, ліси, степи і т. Д.).

Екологія впливів (фізікоекологія, хімічна екологія, геохімічна екологія, радіоекологія).

 
<<   ЗМІСТ   >>