Повна версія

Головна arrow Література arrow КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ. НАУКОВА МОВА

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ТЕКСТ 3 СПЕЦІАЛЬНІСТЬ - ХІМІЯ

Рівень перший (студенти 1 курсу); 2885 знаків

Класи неорганічних сполук

Найважливішими класами неорганічних сполук є оксиди, кислоти, основи і солі.

Оксидами називаються складні речовини, що складаються з двох елементів, один з яких кисень в ступені окислення - 2. Майже всі хімічні елементи утворюють оксиди, крім гелію, неону і аргону. Згідно з міжнародною номенклатурою назви оксидів утворюють з латинського кореня назви елемента з більшою відносною електронегативні з суфіксом -ід (оксид) і російської назви елемента з меншою відносною електронегативні в родовому відмінку. Якщо елемент утворює кілька оксидів, то в назвах ступінь окислення елемента вказується римською цифрою в дужках після назви. Наприклад, Н 2 0 - оксид водню (вода), FeO - оксид заліза (II), Fe 2 0 3 _ оксид заліза (III).

Особливу групу кисневих з'єднань елементів складають пероксиди. Зазвичай їх розглядають як солі пероксиду водню Н 2 0 2 , який виявляє слабкі кислотні властивості. У пероксидов атоми кисню хімічно пов'язані не тільки з атомами інших елементів, але і між собою (утворюють пероксидную групу - 0-0-).

За допомогою теорії електролітичноїдисоціації дають визначення і описують властивості кислот, основ і солей.

Кислотами називаються електроліти, при дисоціації яких в якості катіонів утворюються тільки катіони водню. Кислоти у воді дисоціюють на іони водню і кислотні залишки - аніони. Розрізняють кисневі і безкисневі кислоти. Як показує сама назва, перші містять кисень, другі його не містять.

Назви кисневих кислот виробляються від назви неметалла з додатком суфікса + закінчення (- листопад ) або з додаванням суфікса -в- + закінчення (- вая ), якщо ступінь окислення його відповідає номеру групи. У міру зниження ступеня окислення суфікси змінюються в наступному порядку: -оват (а), іст (а), -оватіст (а ): НСЮ 4 - хлорне кислота, НСЮ 3 - хлоратна кислота, НСЮ 2 - хлориста кислота, НС 10 - хлорнуватиста кислота.

Підставами називаються електроліти, при дисоціації яких в якості аніонів утворюються тільки гідроксид-іони. Згідно з міжнародною номенклатурою назви підстав складаються з слова гідроксид і назви металу. Наприклад, NaOH - гідроксид натрію, КОН - гідроксид калію. Якщо елемент утворює кілька підстав, то в назвах вказується ступінь його окислення римською цифрою в дужках: Fe (OH) 2 - гідроксид заліза (II).

Солями називаються електроліти, при дисоціації яких утворюються катіони металів і аніони кислотних залишків. Залежно від складу розрізняють наступні типи солей: середні, кислі, основні, подвійні, змішані і комплексні. Найбільш поширені міжнародні назви солей. Вони складаються з двох слів: назви аніона в називному відмінку і катіона в родовому. Якщо один і той же метал проявляє різну ступінь окислення, то її вказують в дужках римською цифрою. Наприклад, KN0 3 - нітрат калію, FeS0 4 - сульфат заліза (II). Назва кислих солей утворюється з додаванням до аниону приставки гідро- NaHS0 4 - гидросульфат натрію. Назва основних солей утворюють, додаючи до назви аніона відповідної середньої солі приставки гідроксо- A1 (0H) S0 4 - гідроксосульфат алюмінію.

Ахметов Н. С. Неорганічна хімія. М.: Вища школа, 1975.

 
<<   ЗМІСТ   >>