Повна версія

Головна arrow Література arrow КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ. НАУКОВА МОВА

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

БІБЛІОГРАФІЯ

Бібліографія або бібліографічний список розташовується в кінці наукової роботи і відображає використані в роботі або рекомендовані документи. Як заголовки списку використаних джерел використовуються стандартні назви, наприклад: «Список літератури», «Рекомендована література», «Список використаної літератури», «Список рекомендованої літератури».

Список робіт автора в авторефераті дисертації не має заголовка. Замість заголовка використовується вираз: Основні положення дисертації опубліковані (викладені) в наступних статтях (роботах) автора.

У наукових публікаціях найбільш поширеними є такі способи побудови бібліографічних списків: алфавітний, хронологічний і нумераційний.

Алфавітний список є найбільш простим способом організації бібліографічного опису. При розташуванні бібліографічних описів враховуються не алфавітний розташування букв першого слова, а враховуються перші літери окремих слів. При цьому розглядаються всі слова, включаючи приводи та спілки. наприклад,

правильно

Теорія ймовірностей і її інженерні додатки

Теорія та практика

неправильно

Теорія та практика

Теорія ймовірностей і її інженерні додатки

При оформленні списку використаних джерел до дисертації або автореферату для робіт, опублікованих у співавторстві, рекомендовано вказувати всіх авторів, незалежно від їх кількості.

Хронологічний список припускає розташування бібліографічних описів в залежності від хронології виходу (опублікування) робіт. Роботи, опубліковані в одному році, розташовуються в алфавітному порядку.

Нумераційний список включає бібліографічні описи в порядку перших відсилань в основному тексті до зазначених документів. Нумераційного побудова полегшує сприйняття основного тексту і спрощує зв'язок списку з основним текстом, але не рекомендується для дисертаційних робіт.

 
<<   ЗМІСТ   >>