Повна версія

Головна arrow Література arrow КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ. НАУКОВА МОВА

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

РУБРИКАЦІЯ ТЕКСТУ

Рубрикація є поділ тексту на частини, графічне відділення цих частин один від одного, використання заголовків і нумераций і т.д. Рубрикація відображає логіку наукового дослідження і тому передбачає чіткий розподіл тексту на окремі логічно супідрядні частини, що полегшує сприйняття змісту тексту.

Абзац служить показником переходу від однієї думки або теми до іншої. Правильна розбивка тексту наукової роботи на абзаци суттєво полегшує її читання та осмислення.

Рубрикація тексту нерідко поєднується з нумерацією, при якій використовуються знаки різних типів - арабські і римські цифри, великі та малі літери. При цьому система цифрового та буквеного позначення будується по низхідній:

Останнім часом широко використовується цифрова система нумерації, відповідно до якої номера найбільших частин (глав) наукової роботи складаються з однієї цифри, номери складових частин (розділів) - з двох цифр, номери параграфів - з трьох цифр і т.д. наприклад,

Відповідно параграфи глав другого розділу будуть позначені:

Така система нумерації дозволяє не використовувати слова «розділ», «глава», «параграф» і т.д. і робить рубрикацію більш точною.

 
<<   ЗМІСТ   >>