Повна версія

Головна arrow Література arrow КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ. НАУКОВА МОВА

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

НАВЧАННЯ ПРОДУКТИВНИМ ВИДАМ ПИСЬМОВОЇ РОБОТИ

На відміну від розглянутих в попередньому параграфі письмових документів, що створюються на основі переробки тексту-джерела, в цьому параграфі мова піде про самостійних наукових роботах, тобто про продукованих письмових документах, які носять творчий характер і вимагають умінь викладати результати власного дослідження, пов'язаного з проблемами дисциплін, що вивчаються. На завершальному етапі навчання роль письмової форми спілкування особливо велика у зв'язку з розширенням науково-дослідницької діяльності учнів.

У методиці викладання російської мови як іноземної основна увага приділяється проблемам навчання репродуктивним видам письмової роботи, в той час як самостійні роботи вимагають володіння творчими вміннями створення власного висловлювання. Для успішної роботи над продуктивними письмовими документами учень повинен вміти користуватися всім комплексом сформованих в процесі навчання російській мові навичок і вмінь писемного мовлення, а також вміннями вищого порядку, які реалізуються на рівні породження тексту великого обсягу і складної ієрархічної організації.

 
<<   ЗМІСТ   >>