Повна версія

Головна arrow Література arrow КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ. НАУКОВА МОВА

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ОСНОВНІ ЕТАПИ НАВЧАННЯ УСНОГО МОНОЛОГІЧНОГО ПОВІДОМЛЕННЯМ І ТИПИ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ

Відповідно до основних положень методики процес навчання повинен здійснюватися послідовно, з поступовим ускладненням лексико-граматичного і мовного матеріалу. В процесі навчання монологічного мовлення можна виділити шість етапів. На початковому етапі в плані методики навчання іноземних учнів науковому монологу ми базуємося на мінімальних складових - словах і конструкціях наукового стилю мовлення. При цьому ставиться завдання вироблення мовних навичок активного використання даного матеріалу, тобто заучування цього мінімального набору і доведення вживання до певного автоматизму, що виводить учнів на рівень побудови мікромонолог.

Надалі в результаті накопичення потрібної наукової лексики і типових граматичних структур, активної їх мовної тренування учні можуть будувати монологічне висловлювання підвищеної складності, такі як наукове виступ, повідомлення, а потім і діалог у формі наукової дискусії. Як відзначають багато дослідників [1] , зазвичай процес усного мовлення значно складніше письмового оформлення мови, так як письмова мова наочна, а усне мовлення - немає, усне мовлення скута тимчасовими рамками і тут практично неможливі виправлення. Однак слід зазначити, що структури, характерні для наукової мови, можуть однаково продуктивно вивчатися і відпрацьовуватися при навчанні всім без винятку видів мовної діяльності. При навчанні говорінню вони повинні бути більш ретельно відібрані, мінімізовані і більш автоматизовані, тобто учні повинні володіти ними активно [2] .

При навчанні усного монологічного мовлення на початковому етапі недоцільна, на наш погляд, опора на письмові зразки, так як останні мають більшою мірою структурно-смислової складності. Відзначимо, що хоча основу усного монологічного мовлення становлять наукова лексика і структури, в ній можуть бути присутніми також елементи розмовного стилю.

Підсумовуючи все вищевикладене, визначимо наступну послідовність етапів навчання іноземних учнів видам і формам усного мовлення:

 • 1) відтворення прослуханих текстів (група вправ: «прослухати - проговорити - запам'ятати опорний мовної матеріал»);
 • 2) відпрацювання навичок використання фрагментів усній наукової мови в тексті;
 • 3) повторення і засвоєння словотворчих і граматичних особливостей мовного матеріалу;
 • 4) відпрацювання навичок і вмінь використання мовного матеріалу;
 • 5) узагальнення - вдосконалення механізму навчання усному спілкуванню в цілому: аудіювання -> розуміння запам'ятовування - "відтворення;
 • 6) розвиток навичок самостійного продукування монологічного висловлювання.
 • 1. Для першого етапу навчання можуть бути рекомендовані наступні типи завдань: прослухати аудіозапис -> проговорити (тобто повторити вголос) + почути і запам'ятати «свій» звучить варіант. При наявності синонімічних конструкцій краще зосередитися на одному з можливих варіантів, навчивши студентів використовувати його активно, довівши навички до автоматизму (тобто думати не більш секунди). Для запам'ятовування пропонується наступний опорний мовної матеріал: (А) універсальні синтаксичні конструкції, (Б) оціночні слова і конструкції, (В) регулярні (загальнонаукові) слова, (Г) регулярні конструкції наукового розповіді.

А. Універсальні конструкції наукового стилю мовлення:

 • - В даний час (~ зараз) - в даний момент
 • - До теперішнього часу (= до сих пор)
 • - Особливо цікаво (~ дуже цікаво), представляє великий інтерес
 • - В першу чергу (~ спочатку)
 • - Значний інтерес (~ великий інтерес)
 • - Значні труднощі
 • - більш ніж (~ більше)
 • - більш чого
 • - існує (~ є) - ~ є
 • - присутній (= є)
 • - відсутній (= немає кого-то або чогось)
 • - мова йде про що (~ говориться про що)
 • - наводимо (~ даємо)
 • - такий висновок (~ такої)
 • - певний (деякий, такий)
 • - даний (~ цей)
 • - а також (теж, і)
 • - поряд з чим
 • - є чим (= це) - = є що
 • - проте (все-таки)
 • - на закінчення (= в кінці)
 • - необхідно відзначити, що (~ треба відзначити, що) - ~ слід зазначити, що
 • - отже ( «значить) - ~ в зв'язку з цим - ~ в зв'язку з цим
 • - таким чином (~ значить)
 • - як правило (~ зазвичай) - ~ регулярно
 • - так, наприклад (~ наприклад)
 • - достатньо (~ вистачить) - - в достатній мірі
 • - що стосується чогось (~ про це)
 • - з цією метою (~ для цього)
 • - зазначимо таке (~ відзначимо це)
 • - відповідний (~ такої, подібний)
 • - коротко (= коротко)
 • - різні (~ різні, багато)
 • - доцільно (~ потрібно, корисно)
 • - при цьому (~ тут)
 • - характерно для (~ є)
 • - нарешті (~ і ось)
 • - іншими словами (= по-іншому)
 • - з точки зору автора (~ автор думає, що)
 • - однак (= але) - ~ проте
 • - крім того (~ ще)
 • - будь-якої (який-небудь), будь-хто (хто-небудь)

Б. Оціночні слова і конструкції:

 • - очевидно (~ напевно) - ~ ймовірно
 • - можливо (~ може бути)
 • - зрозуміло (~ звичайно) - ~ природно
 • - на мій погляд / на наш погляд (~ я думаю, що) - = на мою думку / на нашу думку - ~ з моєї точки зору / с нашої точки зору

В. Регулярні слова:

 • - ряд - ~ кількість
 • - число
 • - етап - ~ період
 • - аргумент
 • - рівень
 • - результат
 • - аналіз
 • - метод - ~ спосіб
 • - засіб

Г. Регулярні конструкції:

 • - при чому - ~ шляхом чого
 • - по відношенню до чого
 • - у зв'язку з чим
 • - в процесі чого
 • - у зв'язку з чим
 • 2. На другому етапі навчання монологічного повідомленням відбувається відпрацювання навичок використання фрагментів усній наукової мови в тексті.

Загальне завдання для даного етапу: у наведених нижче текстах по соціології слова і конструкції розмовного стилю замініть відповідними словами і конструкціями офіційного стилю. Отриманий варіант проговорите двічі.

ТЕКСТ 1

Сучасні держави - це національні держави. У сучасних державах є урядовий апарат, є певна територія, закони і контроль над армією.

У національних державах люди, які живуть в цих державах, - це громадяни цих держав, у них загальні права та обов'язки.

Хоча зараз є люди - це політичні біженці, - у яких немає громадянства, але кожна людина все-таки вважає себе представником якоїсь нації чи національної політичного устрою.

Національні держави можна асоціювати з ростом націоналізму. Можна сказати, що націоналізм - це набір символів і вірувань, які дають індивіду почуття причетності до однієї політичної спільності. Це означає, що індивіди відчувають почуття гордості від приналежності до англійців і т.п. Напевно, люди завжди відчували таку приналежність до соціальних груп, наприклад, до сімейних або релігійним.

ТЕКСТ 2

Один з найбільш важливих аспектів у розвитку сучасної держави - це його зв'язок з демократією (від грецького demos - «народ», і kratos - «правління» - значить, демократія - політична система, коли править народ).

Але, як ми думаємо: народ - це хто ? Як широкий повинен бути діапазон правління? Потрібно чи підкорятися правлінню народу? Коли демократичні уряди можуть використовувати тиск на людей, не згодних з їх політикою?

Відповіді на такі питання можуть бути дані, але це залежить від часу і від типу суспільства.

Коли на Заході використовують слово «демократія» без будь-яких визначень, то зазвичай представляють ліберально-демократичні системи. Але колишній Радянський Союз, східно-європейські країни і багато країн третього світу теж відносять до демократичних. У цих країнах голосують нелюглі вибирати між різними партіями, тому що там була тільки одна правляча партія. У Радянському Союзі була ціла піраміда «порад» різного рівня, які підпорядковувалися Верховній Раді.

Деякі сучасні держави (такі, як Великобританія і Бельгія) до сих пір залишаються монархічними, але таких держав зараз все менше. Практична влада монарха обмежена або її немає. Але в декількох країнах (Саудівська Аравія, Йорданія) у монархів є контроль над урядом. Влада королеви Англії і імператора Японії (це конституційні монархи) обмежена. Велика частина сучасних держав за своїм устроєм - це республіки.

3. Третій етап навчання усного монологічного повідомленням - повторення особливостей словотворення і граматики наукового стилю. Нижче дається перелік таких особливостей і відповідні їм практичні завдання.

Загальне завдання етапу: прослухати ... потім по пропонованої моделі дати потрібні варіанти.

1) Переважна більшість в науковому оповіданні іменників, особливо - з абстрактним значенням:

А. Модель: Важко -е труднощі

Легко - "____________; необхідно - »______________; можливо -> _; потрібно - "_; особливо

_; важливо - »_.

Б. Модель: Вивчити -> вивчення чого-небудь

Отримати -> _; позначити -> _;

посилити -> _____________; послабити -> ________________; вимагати - "____________; надати -> ______________;

уявити -> ____________; припустити -> ____________;

переважати - "_; вміти -> _; навчити -> _______________; обмежити -> _____________; впливати

-> ____________; досліджувати -> __________; направити ->

______________; значити - »_________; програмувати - »

_; висловити -> _; використовувати ->

_; визначити -> _.

В. Іменники на -ство, наприклад: суспільство, єдність, творчість.

2) Широка вжиткового інфінітівних конструкцій: Модель: Необхідно відзначити - » відзначимо, що

Необхідно уявити ситуацію - "_

Слід констатувати - "_

Слід виділити той факт, що -> _

Необхідно привести ряд прикладів -> _

Слід довести це положення -> _

Необхідно зробити наступний висновок - "_

3) Переважання дієслів недосконалого виду в теперішньому часі (в тому числі безособового вживання):

Модель: (Ми) думаємо - " здається, (що)

Вважаємо - "_; представляємо -> _;

вимагаємо -> __________; використовуємо -> _________;

визначаємо -> _.

4) Значне число дієприкметників, утворених від частотних для наукового стилю мовлення дієслів:

Модель: Приклади, які ми привели - " Наведені (нами) приклади

Теорія, яку ми розглянули - "_

Факти, які ми проаналізували - "_

Таблиці, які ми включили в нашу роботу -> _

Період, який ми вивчили - "_

Огляд літератури, який ми дали - "_

Закономірність, яку ми встановили -> _

Протиріччя, які ми розкрили -> _

Результати, які ми отримали - "_

Помилки, на які ми вказали - "_

Модель: Приклади, які ми наводимо - " Наведені (нами) приклади

Період, який ми досліджуємо (вивчаємо) -> _

Факти, які ми наводимо (аналізуємо) -> _

Дослідження, яке ми проводимо - "_

Гіпотеза, яку ми висуваємо - "_

Закон, який ми встановлюємо - "_

Дані, які не можна зіставляти -> _

Модель: Дані, які містяться в роботі -> дані, що містяться в роботі

Вчені, які звертаються до цього питання - "_

Вчені, які починають (завершують) це дослідження - "_

Вчені, які досліджують дану проблему - "_

Люди, які зупиняються на цьому - "_

Дослідження, яке проводиться (починається з ..., закінчується тим, що ...) - "_

Модель: Вчені, які вивчали дану проблему раніше -> Вчені, які вивчали дану проблему раніше

Вчені, які проводили дослідження (отримали результати) ->

Дослідники, які не зверталися до даного питання -> _

Дані, які представляли значний інтерес -> _

Експерименти, які не закінчилися позитивним результатом -> _

5) Часте використання дієприслівників, дієприслівникових зворотів: Модель: Коли проводимо експеримент, враховуємо багато чинників - "Проводячи експеримент, враховуємо багато факторів

Коли говоримо про соціальні проблеми, необхідно - »_

Ми використовуємо цю теорію і продовжуємо дослідження -> _

Коли ми зіставляємо дані, ми - "_

Автор наводить такі дані і розглядає -> _

Ми висуваємо цю гіпотезу і вважаємо, що -> _

4. Наступний етап навчання усного монологічного повідомленням - відпрацювання навичок і вмінь оперування вивченим мовним матеріалом.

Завдання. Прочитайте текст з політології. Розділіть його на кілька смислових частин. Передайте цю інформацію іншими лексичними засобами, при необхідності стискаючи або розгортаючи повідомлення.

Модель: Державна дума - це нижня палата Федеральних зборів -> Російський парламент складається з двох палат: Ради Федерації і Державної думи. (Державна дума є нижньою палатою, а Рада Федерації - верхня палата .)

ТЕКСТ

Державна Дума - це нижня палата Федеральних Зборів російського парламенту. Верхня палата - Рада Федерації. Між цими палатами багато відмінностей, і головне з них в тому, що Дума приймає закони, а Рада Федерації розглядає ці закони і або схвалює, або не схвалює їх.

Вся російська влада ділиться на законодавчу, виконавчу і судову.

Дума і Рада Федерації - це законодавча влада Росії. Виконавча влада - це Уряд.

Судова влада - це суди.

І, природно, є ще глава держави - Президент. Найголовніша функція Думи - приймати рішення. Ті самі, за якими ми живемо, якими повинні керуватися всі - від рядового громадянина до Президента.

Але, крім прийняття законів, у Думи є ще багато інших завдань. Саме Дума:

 • - дає (або не дає) згоду Президенту на призначення Прем'єр-міністра;
 • - вирішує питання про довіру Уряду або висловлює йому недовіру;
 • - призначає і знімає голови Центрального Банку;
 • - призначає і знімає голови і половину аудиторів Рахункової палати за
 • - оголошує амністію;
 • - висуває звинувачення проти Президента для усунення його від посади.

Дума складається з 450 депутатів, які обираються на 4 роки.

Депутатом може обиратися будь-який громадянин Росії (при цьому він зовсім не повинен проживати або працювати у виборчому окрузі), який досяг 21 року.

5. Заключний етап вдосконалення всього механізму навчання усним повідомленням в цілому: аудіювання -> розуміння - "запам'ятовування -> відтворення. Введення опор для самостійного продукування міні-монологів.

Вправа 1. Прослухайте пропозиції. Повторіть їх, починаючи свій вислів по одній з наведених нижче моделей:

Моделі: Загальновідомо, що ... Я вважаю, що ... Я (не) впевнений (а) в тому, що ... Я (не) сумніваюся в тому, що ... Не підлягає сумніву той факт, що. ..

1) Усі сучасні держави мають урядовий апарат і контроль над армією. 2) Навіть в монархічних державах влада монарха обмежена. 3) Більша частина молоді не цікавиться політикою. 4) Соціальні проблеми не менш важливі, ніж проблеми економічні. 5) У сім'ї має бути двоє дітей. 6) Існує вихід з фінансової кризи. 7) Держава зобов'язана вживати заходів щодо збільшення народжуваності. 8) Економічні реформи в Росії необхідно продовжувати.

Вправа 2. Прослухайте пропозиції. Повторіть їх, починаючи свій вислів по одній з наведених нижче моделей.

Моделі: Як вказувалося ... Раніше (вже) говорилося, що ... Як уже зазначалося, ... Як вже було зазначено, ...

1) У політичних біженців немає громадянства. 2) Велика частина сучасних держав за своїм устроєм - республіки. 3) Держдума складається з 450 депутатів. 4) Депутати Держдуми обираються терміном на 4 роки. 5) Будь-який громадянин Росії, який досяг 21 року, може обиратися депутатом Держдуми. 6) Близько 70% російських громадян не вважають себе матеріально забезпеченими. 7) Економічний стан в країні люди оцінюють позитивно (негативно). 8) Держдума дає (або не дає) згоду Президенту на призначення Прем'єр-міністра.

Вправа 3. Погодьтеся зі співрозмовником або спростуйте його точку зору. Визначте свою точку зору щодо запропонованого висновку. Висловіть сумнів або впевненість.

Модель: Абсолютно очевидно, що ... Безсумнівно ... Не підлягає сумніву, що ... Зрозуміло ... Не можна (не) погодитися з тим, що ... на мій погляд ... Ймовірно ...

 • 1) Найближчим часом очікується підйом (спад) економіки.
 • 2) На виборах Президента перемогу здобуде мер Петербурга. 3) Росія встане на капіталістичний шлях розвитку. 4) Партія «Яблуко» має в Росії значну підтримку серед частини інтелігенції.
 • 5) Політичні проблеми тісно пов'язані з проблемами економіки.
 • 6) Держдума дає або не дає згоду Президенту на призначення нового Прем'єр-міністра. 7) Націоналізм є істотним гальмом прогресу. 8) У деяких країнах у монархів є контроль над урядом.

Вправа 4. Складіть монологічне висловлювання з трьох фраз. Особливу увагу зверніть на те, що при монологічному висловлюванні можливим і виправданим є повторення одного або декількох слів попередньої фрази. Прослухайте і закінчите такі фрази:

 • 1) Існує ряд соціальних проблем. Так, наприклад, ... Я вважаю, що найбільший інтерес представляє проблема ... Таким чином, зупинимося на проблемі ...
 • 2) Існує безліч національних держав. Так, наприклад ... Я вважаю, що ... Зупинимося на ...
 • 3) Існує ряд питань, пов'язаних з демократією. Так, наприклад ... Я вважаю, що найбільший інтерес представляє ... Таким чином, зупинимося на ...
 • 4) Існує ряд питань, які вирішує Держдума. Так, наприклад, ... Я вважаю, що найбільший інтерес представляє ... Зупинимося на ...

Вправа 5. Складіть монологічне висловлювання: позначивши тему висловлювання, наведіть приклади і сформулюйте висновок. Не забувайте, що можна і потрібно повторювати деякі елементи попередньої фрази. Інформація повинна повторюватися!

Модель: Як уже зазначалося ... Так, наприклад ... (~ По-перше ... По-друге ...) (~ З одного боку ... З іншого боку ...) (~ Наведемо приклади) Отже ... (~ Можна зробити наступний висновок ...)

 • 1) Існує ряд соціальних проблем. 2) Існує ряд питань, пов'язаних з демократією. 3) Існує ряд національних держав. 4) Існує ряд питань, які вирішує Держдума.
 • 6. Розвиток навичок самостійного продукування монологічного висловлювання.

Вправа 6. Складіть монологічне висловлювання з розширенням інформації. При складанні висловлювання використовуйте запропоновані нами моделі оформлення висловлювання, а також конкретний змістовний матеріал попередніх вправ і матеріал з підручників по вашій спеціальності.

Модель: Перш за все (~ в першу чергу) зупинимося на ... По-перше, це ... По-друге ... Як вже було сказано (~ Як вже говорилося ...) (~ Як уже зазначалося ... ) (~ Як вже було зазначено ...)

Існує велика кількість таких проблем.

Розглянемо проблему ... (~ Перейдемо до проблеми ...)

Наведемо такий приклад ...

Таким чином, можна зробити наступний висновок ...

Дана проблема ще недостатньо вивчена.

В даний час необхідно ...

Вправа 7. Складіть монологічне висловлювання обсягом не менше 5 фраз по вашій спеціальності. У кожному з них можна використовувати наведені нижче універсальні фрази і елементи фраз.

 • 1) Це питання становить значний інтерес, особливо в даний час ...
 • 2) В першу чергу необхідно відзначити, що ...
 • 3) Існує ряд питань (проблем, завдань), пов'язаних з ...
 • 4) Наведемо конкретні приклади ... (~ Звернемося до прикладів ...) (~ Так, наприклад ...)
 • 5) Як уже зазначалося, (~ Як вже було зазначено) ці проблеми ще не вирішені, внаслідок цього вони представляються досить актуальними (~ вони особливо важливі в даний час).
 • 6) З моєї точки зору, (= На мій погляд ...) (= На мою думку ...) (= Я вважаю, що) найцікавішим є наступне: ...
 • 7) Слід також сказати (~ зазначити), що інші питання (проблеми, завдання) також мають велике значення, але зараз не представляється можливим зупинитися на них.
 • 8) Таким чином, як ми вже говорили, ми виділили проблему, пов'язану з ...
 • 9) З усього сказаного представляється можливим зробити наступний висновок: ...

Вправа 8. Складіть невеличке повідомлення або доповідь на одну з тем по вашій спеціальності. Зміст промови продумайте заздалегідь. Особливу увагу зверніть на те, що при мовної реалізації монологічного висловлювання оформляється спрямованість мови до адресата (апелювання), особливо на початку і наприкінці виступу.

Один з можливих варіантів:

Шановні колеги!

Тема моєї доповіді: ... У своєму виступі я хочу зупинитися на таких основних моментах: ...

Слід сказати, що ... Необхідно відзначити, що ...

Звернемося до конкретних прикладів. Так, ...

Таким чином, як ми бачимо, ...

Хотілося б ще раз підкреслити, що ...

Дякую за увагу.

Вправа 9. Спробуйте свої сили в спонтанному монологічному висловлюванні. Монологічне висловлювання повинно бути непідготовленим і не записується. Контролюйте час і швидкість говоріння. Час висловлювання: 3-5 хвилин. Використовуйте вступні поєднання і інші засоби організації зв'язного тексту: як відомо, як повідомляють, на думку ..., без сумніву, по-видимому, головне, однак, з одного боку, з іншого боку, отже і ін. Пам'ятайте також, що поряд зі словами і конструкціями офіційного стилю ви будете використовувати слова і конструкції розмовного стилю (уникаючи просторіччя).

Можливі теми для непідготовленого висловлювання:

 • 1. Економічна і політична ситуація в Росії.
 • 2. Засоби масової інформації та їх роль в житті суспільства.
 • 3. Соціальні проблеми.
 • 4. Проблеми молоді в сучасному світі.
 • 5. Шлюб і сім'я.
 • 6. Значення екології в наш час.
 • 7. Багаті і бідні в наші дні.
 • 8. Наркотики і молодь.
 • 9. Демократія і суспільство.
 • 10. Расові забобони - чи існують вони?
 • 11. Проблеми національних меншин в деяких країнах.
 • 12. Чи можна уникнути воєн?

Питання для самоконтролю

 • 1. Яка специфіка усного монологічного висловлювання, побудованого на основі друкованого тексту? Якими вміннями повинні володіти іноземні учні для продукування монологічного висловлювання на основі друкованого тексту?
 • 2. Які психологічні особливості монологічного мовлення?
 • 3. Які лінгвістичні особливості монологічного мовлення?
 • 4. Які особливості навчання усного монологічного висловлювання на матеріалі мови спеціальності?
 • 5. Назвіть етапи навчання іноземних учнів видам усній мовної діяльності.
 • 6. Наведіть приклади найбільш вдалих, на ваш погляд, вправ з навчання говорінню.

рекомендована література

Величко А. В., Лебедєва Н. В., Юдіна Л. П. Навчання монологічного мовлення студентів-філологів. - М., 1988.

Вишнякова Т. А. Основи методики викладання російської мови студентам-нефілологи. - М., 1982.

Григор'єва В. П., Зимова І. А., Мерзлякова В. А. та ін. Взаємозалежне навчання видам мовної діяльності. - М., 1985.

Зимова І. А. Психологія навчання іноземним мовам. - М., 1991.

Лаптєва О. А. Російський розмовний синтаксис. - М., 1976.

Леонтьєв А. А. Мова, мова і мовна діяльність. - М., 1969.

Мете Н. А., Митрофанова О. Д., Одинцова О. Д. Структура наукового тексту і навчання монологічного мовлення. - М., 1981.

Митрофанова О. Д. Науковий стиль мови: проблеми навчання. - М., 1985.

Мотина Е. І. Мова і спеціальність: лингвометодические основи навчання російській мові студентів-нефилологов. - М., 1983.

Пасів Е. І. Основи комунікативної методики навчання іншомовного спілкування. - М., 1989.

Почепцов Г. Г. Теорія і практика комунікації. - М., 1998..

Практична стилістика російської мови. Функціональні стилі / під ред. В. А. Алексєєва, К. А. Роговий. - М., 1982.

Рожкова Г. І. До лінгвістичним основам методики викладання російської мови іноземцям. - М., 1983.

Російська мова як іноземна. Дослідження і практика викладання: збірник статей / під ред. Г. І. Володіної. - М., 1999..

Скалкин В. Л. Навчання монологічного вислову (на матеріалі англійської мови). - Київ, 1983.

Сучасна усна наукова мова: в 4 т. / Під заг. ред. О. А. Лаптевой. - Красноярськ, 1985.

Тунгусова Г. І. Коректувальні стратегії в методичної моделі безперервного вдосконалення слухопроізносітельних навичок. - Іркутськ, 1999.

Підручник російської мови для студентів гуманітарних вузів і факультетів. 1-й курс. / Г. А. Бітехтіной, Л. П. Клобукова, О. В. Чагіна і ін. - М., 1987.

Формування і розвиток мовних навичок і мовленнєвих умінь під час навчання іноземної мови. - Іваново, 1997..

 • [1] Рожкова Г. І. До лінгвістичним основам методики викладання російської язикаіностранцам. С. 110.
 • [2] Величко А. В., Лебедєва Н. В., Юдіна Л. П. Навчання монологічного мовлення студен-тів-філологів. М., 1988. С. 136.
 
<<   ЗМІСТ   >>