Повна версія

Головна arrow Література arrow КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ. НАУКОВА МОВА

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

  • 1. Чи є фразеологія характерною рисою наукового стилю? Чому?
  • 2. Чи припустимо залучення фразеологічних засобів в текстах, пов'язаних з науковою сферою спілкування?
  • 3. Які основні типи і призначення використовуваних в науковому стилі стійких поєднань?
  • 4. Які жанри наукового стилю мовлення більш проникні для виразних експресивно-емоційних засобів?
  • 5. Яку роль відіграють емоційно-експресивні (фразеологічні) кошти в науковому тексті?
  • 6. Яка роль особистості автора у виборі мовних засобів і прийомів їх використання?

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Архангельський В. Л. Стійкі фрази в сучасній російській мові: Основи теорії стійких фраз і проблеми загальної фразеології. - Ростов-на-Дону, 1964.

БрчаковаД. Комунікативні та структурні типи зв'язків між суміжними пропозиціями в усному науковому тексті // Сучасна російська усна наукова мова. Т. 3: Текстові, лексико-граматичні та словотворчі особливості / під ред. О. А. Лаптевой. - М., 1995. - С. 20-45.

Васильєва А. Н. Курс лекцій з стилістиці російської мови. Науковий стиль мови. - М., 1976.

Винокур Т. Г. Функціональна і соціальна характеристика стилістичних властивостей висловлювання в сучасній російській мові // Соціальний захист і функціональна диференціація літературних мов / відп. ред. В. Н. Ярцева, М. М. Гухман. - М., 1977.

Винокур Т. Г. Закономірності стилістичного використання мовних одиниць. - М., 1980.

Єрмоленко С. Я. Семантико-синтаксична домінанта функціонального стилю // Функціональна стилістика: Теорія стилів і їх мовна реалізація. - Перм, 1986. - С. 29-35.

Жуков В. П. Семантика фразеологічних зворотів. - М., 1978.

Кожин А. Н ., Крилова О. А ., Одинцов В. В. Функціональні типи російської мови. - М., 1982.

Кожина М. Н. Про мовної системності наукового стилю порівняно з деякими іншими. - Перм, 1972.

Кожина М. Н. Порівняльне вивчення наукового стилю і деякі тенденції його розвитку в період науково-технічної революції // Мова і стиль наукової літератури / відп. ред. М. Я. Цвіллінг. - М., 1977.

Кожина М. Н. Про деякі питання діахронічний стилістики // Мовностилістичні дослідження наукової мови / відп. ред. М. Я. Цвіллінг. - М., 1979. - С. 12-36.

Кожина М. Н. Комунікативний аспект в цілісній структурі наукового тексту // Лінгвістичні та методичні проблеми викладання російської мови як нерідної. Актуальні проблеми навчання спілкуванню / ред. А. М. Шах наровіч і ін. - М., 1989.

Копиленко М. М., Попова 3. Д. Нариси з загальної фразеології. - Воронеж, 1978.

Милованова М. Я. Спостереження над засобами експресивності наукової мови // Дослідження з стилістиці / відп. ред. Л. М. Майданова. Вип. 5. - Перм, 1976.

Одинцова О. В. Текстооформляющіе мовні засоби наукової мови // Питання вивчення російської мови, історії та культури Росії. Вип. 1 Russian Department National Chengchi University. Taipei; Taiwan, 1998. - P. 105-130.

Проблеми фразеологічної семантики / уклад. А. К. Біріх, С. С. Волков, Н. М. Кабанова та ін. - СПб., 1996..

Солганик Г. Я. Стилістика тексту: навч, посібник. - М., 1997..

Стилістика російської мови: навч, посібник / уклад. В. Д. Бондалетов, С. С. Опці тапетова і ін. - Л., 1982.

СтріженкоА. А. Про деякі особливості публіцистичного стилю в зіставленні з науковим // Функціональні стилі та викладання іноземних мов / відп. ред. М. Я. Цвіллінг. - М., 1982. - С. 109-125.

Хлупачова До Лексичні особливості номінацій в УНР // Сучасна російська усна наукова мова. Т. 3: Текстові, лексико-граматичні та словотворчі особливості / під ред. О. А. Лаптевой. - М., 1995. - С. 139-157.

Шанський Н. М. Фразеологія сучасної російської мови: навч, посібник. - 4-е изд., Испр. і доп. - СПб., 1996..

 
<<   ЗМІСТ   >>