Повна версія

Головна arrow Література arrow КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ. НАУКОВА МОВА

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ЕМОЦІЙНО-ЕКСПРЕСИВНА ЗАБАРВЛЕННЯ В НАУКОВІЙ МОВІ

Крім характерних для наукового тексту принципів і рис, в його побудові беруть участь і інші, додаткові моменти. Свідченням цього є, наприклад, той факт, що елементи емоційного все ж проникають в наукову літературу, а проникнувши, співіснують з елементами нейтральними в емоційному відношенні. На думку Н. Я. Милованова, в справжньому науковому стилі експрессівность- емоційність необхідна і природна, оскільки вона відтіняє вже аргументовану логічно думку автора [1] .

Чи не відмовляє науковому стилю в образності, емоційності і в цілому в експресивності і М. Н. Кожина [2] . На її думку, відмічені риси навіть активізуються в період науково-технічної революції. При цьому маються на увазі не тільки научнопопулярние тексти, де роль емоційно-експресивних чинників очевидна. Але при цьому мова йде переважно про проникнення, але не про переважання або особливої активності експресивних засобів в науковій мові.

Безумовно, можливі тексти, майже позбавлені цих коштів (прикладами таких текстів можуть служити наведені в Додатку: Текст 1 (спеціальність - математика), Текст 8 (спеціальність - юриспруденція), але в певних жанрах досить часто зустрічаються і такі, в яких використання експресивно емоційного має більшу питому вагу. Таке відхилення від звичної норми і звертає на себе увагу.

Вченими-стилістами, які вивчають сучасне мовне вживання, відзначається вплив засобів масової інформації, пов'язане з НТР, на взаємодію усного та писемного мовлення, що підтверджується даними публіцистичного стилю і стилю наукової прози. Це проявляється, зокрема, в з'єднанні і змішуванні різностильних елементів [3] .

Для наукової прози показником такої зміни, на думку А. А. Стриженко, є саме використання деяких засобів реалізації емоційності. До них відносяться фразеологічні одиниці, емоційно забарвлена лексика, деякі стилістичні елементи художньої мови, такі як порівняння, іронія, метафора [4] , по-особливому сприймаються на загальному нейтральному тлі розповіді.

Призначення елементів емоційного та експресивного в науковій мові інше, ніж в розмовній мові з її невимушеністю і безпосередністю вираження емоцій і в мові художньої літератури, де вони служать для створення художнього образу. У науковій мові використання експресивно-емоційного направлено на привернення уваги до викладається, на пояснення думки мовця, її конкретизацію.

Функціональне навантаження і інвентар мовних засобів, які обслуговують мовну діяльність в науковій сфері, - при наявності безсумнівних загальних тенденцій - визначається такими факторами, як жанр, форма спілкування - письмова або усна, тема, форма і ситуація спілкування (тобто адресат, автор і взаємини між автором і одержувачем інформації), авторська індивідуальність і ін.

  • [1] Милованова М. Я. Спостереження над засобами експресивності наукової мови // Дослідження з стилістиці / відп. ред. Л. М. Майданова. Вип. 5. Перм, 1976. С. 142.
  • [2] Кожина М. Н. Порівняльне вивчення наукового стилю і деякі тенденцііего розвитку в період науково-технічної революції // Мова і стиль наукової літератури / відп. ред. М. Я. Цвіллінг. М., 1977. С. 167.
  • [3] Див., Наприклад: Винокур Т. Г. Функціональна і соціальна характерістікастілістіческіх властивостей висловлювання в сучасній російській мові // Соціальнаяі функціональна диференціація літературних мов / відп. ред. В. Н. Ярцева, М. М. Гухман. М., 1977. С. 299.
  • [4] Стриженко А. А. Про деякі особливості публіцистичного стилю в зіставленні з науковим // Функціональні стилі та викладання іноземних мов / Отв.ред. М. Я. Цвіллінг. М "1982. С. 116-117.
 
<<   ЗМІСТ   >>