Повна версія

Головна arrow Література arrow КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ. НАУКОВА МОВА

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 • 1. Які екстралінгвістичні фактори, які висувають абстрактно узагальненість на роль основної стілеобразующей риси наукової мови?
 • 2. З чим пов'язане посилення ролі простих речень в синтаксисі наукового тексту?
 • 3. Які основні синтаксичні моделі наукової мови?
 • 4. Чим відрізняються односкладні пропозиції, що функціонують в наукових текстах, від аналогічних моделей інших функціональних стилів?
 • 5. Яким чином категорія абстрактно-узагальненості проявляється в структурі простого речення наукового стилю?
 • 6. Охарактеризуйте типи пасивних конструкцій наукової мови.
 • 7. Як співвідносяться функції іменника і дієслова в синтаксичних моделях наукового стилю?
 • 8. У чому виражається поліпропозітівность простого пропозиції?
 • 9. Яким чином пов'язана тенденція до компресії змісту, збільшення згорнутих пропозицій з загальними змінами, які спостерігаються в синтаксисі наукової мови?

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Бахтіна Л. Я, Кузьмич І. Я., Ларіохіна Я. М. Навчання реферування наукового тексту. - М., 1988.

Волгіна Я. С. Теорія стилів російської мови: навч, посібник. - М., 1985.

Васильєва А. Я. Курс лекцій за стилістикою російської мови: Науковий стиль мови. - М., 1976.

Васильєва А. Я. Про специфіку наукової мови та облік її в практиці викладання російської мови іноземцям // На допомогу викладачам російської мови як іноземної. - М., 1968.

Кожина М. Я. Про специфіку художньої та наукової мови в аспекті функціональної стилістики. - Перм, 1966.

Кожина М. Я. Про мовної системності наукового стилю порівняно з деякими іншими: навч, посібник. - Перм, 1972.

Кожина М. Я. Стилістика російської мови. - М., 1988.

Красильникова Я. В., Ларіохіна Я. М. Навчання читання наукового тексту. - М., 1993.

Ларіохіна Я. М. Питання синтаксису наукового стилю мовлення. - М., 1973.

Ларіохіна Я. М. Навчання граматиці наукової мови і види вправ. - М., 1989.

Мовностилістичні особливості наукового тексту. - М., 1985.

Мете Я. А., Митрофанова О. Д., Одинцова Т. Б. Структура наукового тексту і навчання монологічного мовлення. - М., 1981.

Митрофанова О. Д. Мова науково-технічної літератури. - М., 1973.

Митрофанова О. Д. Науковий стиль мови: проблеми навчання. - М., 1985. Моськальськая О. І. Граматика тексту. - М., 1981.

Откупщикова М. І. Синтаксис зв'язного тексту. - Л., 1982.

Нариси історії наукового стилю української літературної мови XVIII-XX її .: В 3 т. Т. 1: Розвиток наукового стилю в аспекті функціонування мовних одиниць різних рівнів / під ред. М. Н. Кожин. - Перм, 1994. СолганікГ. Я. Синтаксична стилістика. - М., 1991.

Синтаксис тексту / під ред. Г. А. Золотовой. - М., 1979.

 
<<   ЗМІСТ   >>