Повна версія

Головна arrow Література arrow КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ. НАУКОВА МОВА

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПЕРЕДМОВА

Навчальний посібник «Культура мови. Наукова мова », створене колективом авторів філологічного факультету СПбДУ з ініціативи і під загальною редакцією проф. В. В. Хіміка, виявилося дуже вдалим і якісним виданням. Випущене в 2003 році, воно відразу стало затребуваним і часто цитованим джерелом. З'єднання високого науково-теоретичного рівня і цінних методичних рекомендацій забезпечило популярність даного видання.

За минулі роки відбулися значні зміни як в науковій сфері, так і в системі вищої професійної освіти, які не можна не враховувати при створенні сучасних підручників і навчальних посібників. Сучасний фахівець, підготовка якого відповідає чинним Федеральним стандартам вищої професійної освіти, повинен:

знати

 • • основні методи філологічних досліджень;
 • • філологічні концепції і методики вивчення окремих мов;
 • • способи створення різних типів текстів;

вміти

 • • збирати і обробляти мовні та літературні факти на базі традиційних і сучасних методик збору інформації;
 • • здійснювати усну, письмову і віртуальну комунікацію;
 • • аналізувати та інтерпретувати різні типи усних і письмових текстів;

володіти

 • • основним досліджуваним мовою в його літературній формі;
 • • навичками підготовки наукових оглядів, анотацій, складання рефератів і бібліографії по тематиці проведених досліджень;
 • • прийомами бібліографічного опису, анотування і реферування документів;
 • • навичками участі в наукових дискусіях.

На формування вищенаведених компетенцій і спрямоване дане посібник. З огляду на всі обставини, авторський колектив, за підтримки видавництва «Юрайт», вирішив випустити друге видання навчального посібника. Деякі розділи книги було доопрацюванням при збереженні загальної концепції і основного змісту. Так, глава

I доповнена пунктом «Проблеми типології наукового тексту в навчальних цілях» (Волкова Л. Б.). У параграфі 4 глави V додані ключі до завдань (Кірейцева А. Н.). У Додатку додані тексти з біології, зв'язків з громадськістю, менеджменту, туризму (Зикова Е. І.). Оновлений список підручників і навчальних посібників для іноземних учнів нефілологічних спеціальностей (Шатилов А. С.). Скрізь оновлений список рекомендованої літератури.

Члени авторського колективу сподіваються, що друге видання стане не менш популярним в науковому співтоваристві, ніж перше.

 
<<   ЗМІСТ   >>