Повна версія

Головна arrow Техніка arrow ЕЛЕКТРОНІКА. ЧАСТИНА 1 ВАКУУМНА ТА ПЛАЗМОВА ЕЛЕКТРОНІКА

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ЗАВДАННЯ І ВПРАВИ

[6.1. | Розрахунок газоразрядного стабілізатора напруги (стабилитрона)

Стабілітрон наповнений аргоном при тиску Юммрт. ст. Площа катода становить 10 см 2 , матеріал катода - алюміній.

Чому дорівнює нормальне падіння напруги на стабілітроні? Який верхня межа робочого струму стабілітрона?

Рішення

Стабілітрон є газорозрядну лампу, що працює в режимі нормального тліючого розряду. Найбільший струм, при якому стабілітрон продовжує ще працювати в нормальному режимі, виходить, коли щільність струму на всій поверхні катода дорівнює нормальної. При менших токах розряд покриває лише поверхню катода, але щільність струму на цій працюючої частини продовжує залишатися нормальною. Нормальною залишається також і величина катодного падіння напруги. Тому напруга на стабілітроні мало змінюється при зміні розрядного струму в досить широких межах.

1. Обчислимо величину катодного напруги для тліючого розряду виходячи з умови (5.5)

Значення констант взяті з довідника.

Оскільки падіння напруги на анодних частинах розряду невелика, можна вважати, що всю напругу, що прикладається до стабілітрону, так само U K .

2. Обчислимо нормальну щільність струму тліючого розряду. У нормальному режимі

де

де ц - рухливість іонів газу при р = 1 мм рт. ст.

тоді

3. Найбільший струм, при якому стабілітрон продовжує ще працювати в нормальному режимі, дорівнює добутку нормальної щільності струму на площі катода

| Б.2. | Коефіцієнти первинної іонізації і множення

У газорозрядної трубці знаходиться газ під тиском. Електроди розташовані на відстані d = 5 мм один від одного. Трубка поміщена в однорідне електричне поле. Пробій настає при 400 В.

Визначити коефіцієнт первинної іонізації а й коефіцієнт множення р при напрузі 200 В і відстані між електродами 2,5 мм в тому ж самому приладі, якщо коефіцієнт вторинної емісії Р = 0,02.

Рішення

Електричний пробій настає при виконанні умови

або звідки

При зміні умов напруженість електричного поля залишилася тією ж самою і, отже, зберігається значення а.

коефіцієнт множення

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

 • 1. Що таке іонні прилади?
 • 2. Що таке тиратрон і як він улаштований?
 • 3. Що таке декатрон? Як він влаштований?
 • 4. Що таке газорозрядна панель і як вона влаштована?
 • 5. Які твані газорозрядних панелей ви знаєте?

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 • 1. Арцимович Л. А. Елементарна фізика плазми. - М: Атомиздат, 1969.
 • 2. Левитський С. М. Збірник завдань і розрахунків з фізичної електроніці. - Изд. Київського університету, 1964.
 • 3. Терехов В. А. Збірник завдань але електронним приладам. - М .: Вища школа, 1983.
 • 4. Яблонський Ф. М. Газорозрядні прилади для відображення інформації. - М .: Енергія, 1979.
 • 5. Яблонський Ф. М., Троїцький 10. В. Засоби відображення інформації.- М .: Вища школа, 1985.
 
<<   ЗМІСТ   >>