Повна версія

Головна arrow Страхова справа arrow СТРАХУВАННЯ. СТРАХОВИЙ РИНОК РОСІЇ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ

ВИСНОВОК

У представленому навчальному посібнику розглянуто базові категорії страхового ринку, вивчення яких дозволить студентам придбати знання, необхідні для фахівця економічної сфери. Матеріал курсу згрупований по главам, в логічній послідовності подано студентам, що допоможе їм отримати уявлення як про загальні засади страхового бізнесу, так і про конкретні механізми реалізації страхових відносин в умовах глобальних викликів.

Після вивчення основних закономірностей розвитку страхування майбутні фахівці зможуть орієнтуватися в процесах, що відбуваються в економічній системі в умовах інтернаціоналізації та глобалізації світогосподарських зв'язків.

Дана дисципліна носить як теоретичний, так і прикладний характер. Отримані знання дозволять студентам набути навичок здійснення страхових операцій, які пропонується закріпити шляхом вирішення завдань, наведених у «Практикумі» даного навчального посібника.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Основна література

 • 1. Ахвледіані Ю.Т. Страхування [Електронний ресурс]: підручник / Ю. Т. Ахвледіані. М .: Юніті-Дана, 2012. 568 с. 978-5-238-02164-5. Режімдоступа: 11ір: //ул'у.ИИюс1іЬ.гі/1пбех.рЬр? Ра§е = Ьоок & 1С1 = 117481 (дата звернення: 05.12.2013).
 • 2. Ермасов С. В. Страхування: підручник для студентів вузів / С. В. Ермасов, Н. Б. Ермасова. 3-е изд., Перераб. і доп. М .: Юрайт: Вища освіта, 2010. 703 с.
 • 3. Страхування: підручник / С.-Петерб. держ. ун-т економіки і фінансів, Фін. акад. при Уряді РФ: ред. Л. А. Орланюк-Малицька, С. Ю. Янова. М .: Юрайт, 2010. 828 с.
 • 4. Страхування: підручник / ред. Ю. Т. Ахвледіані, В. В. Шахов. 4-е изд., Перераб. і доп. М .: Юніті-Дана, 2011. 495 с.
 • 5. Щербаков В. А. Страхування [Електронний ресурс] / В. А. Щербаков, Є. В. Костяева. Електрон, дан. М .: КноРус, 2011. 1 ел. опт. диск (CD- ROM).

Додаткова література:

 • 1. Алієв Б. X. Страхування: підручник для студентів вузів, що навч. по спец. «Фінанси і кредит» / Б. X. Алієв, Ю. М. Махдіева. М .: Юніті-Дана, 2011. 415 с.
 • 2. Ахвледіані Ю.Т. Страхування [Електронний ресурс]: підручник / Ю. Т. Ахвледіані. М .: Юніті-Дана, 2012. 544 с. 5-238-01092-3. Режим доступу: http: // r vw.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=l 17477 (дата звернення: 05.12.2013).
 • 3. Ахвледіані Ю.Т. Страхування зовнішньоекономічної діяльності [Електронний ресурс]: навч, посібник / Ю. Т. Ахвледіані. М .: ЮНИТИ Дана, 2012. 256 с. 978-5-238-01790-7. Режим доступу: http: // www. biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117479 (дата звернення: 05.12.2013).
 • 4. Грачова Є. Ю. Правові основи страхування: навч, посібник / Є. Ю. Грачова, О. В. Болтінова. М .: Проспект, 2011. 128 с.
 • 5. Котлобовскій І. Б. Державне регулювання страхового ринку Росії в умовах вступу до СОТ / І. Б. Котлобовскій, А. І. Саган // Фінанси. 2012. № 12.
 • 6. Мазаєва М. В. Страхування цивільної відповідальності за якість продукції (послуг): навч, посібник. Тюмень: Вид-во ТюмГУ, 2010. 116 с.
 • 7. Перфильев А. А. Управління ризиками та страхування: навч, посібник. Новосибірськ: Изд-во НГУ, 2009. 188 с.
 • 8. Прокошин В. А. Фінансово-правове регулювання страхової діяльності в сучасній Росії [Електронний ресурс]: навч, посібник / В. А. Прокошин, Н. Н. Косаренко. М .: Флінта, 2011. 208 с. 978-5-89349- 535-5. Режим доступу: http://vwv.biblioclub.ru/index.php?page=book&id = 93666 (дата звернення: 05.12.2013).
 • 9. Скамай Л. Г. Страхова справа: підручник для студентів середовищ. спец. навчань, закладів. М .: Юрайт, 2011. 343 с.
 • 10. Тордія І. В. Страхове право: навч, посібник / І. В. Тордія, М. С. Панова. Тюмень: Вид-во ТюмГУ, 2011. 244 с.

Програмне забезпечення та інтернет-ресурси:

 • 1. Журнал «Атлас страхування» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ininfo.ru/mag/index.php
 • 2. Офіційний сайт Всеросійського союзу страховиків [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://wwfw.ins-union.ru
 • 3. Офіційний сайт органу страхового нагляду [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.cbr.ru
 • 4. Страховий інтернет-портал «Страхування в Росії» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://allinsurance.ru
 • 5. Страховий інтернет-портал «Страхування сьогодні» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.insur-info.ru
 • 6. Страховий інтернет-портал «Страховий огляд» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ininfo.ru
 • 7. Страховий інтернет-портал «Страховий випадок» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.sluchay.ru
 
<<   ЗМІСТ