Повна версія

Головна arrow Страхова справа arrow СТРАХУВАННЯ. СТРАХОВИЙ РИНОК РОСІЇ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ІСТОРІЯ І СУЧАСНИЙ СТАН СТРАХОВОГО РИНКУ РОСІЇ

Ретроспектива страхового бізнесу в Росії

У дореволюційній Росії страхова справа здійснювали численні підприємства комерційного типу - акціонерні товариства. Така форма організації страхової діяльності давала капіталістам можливість безконтрольно розпоряджатися коштами, незрівнянно перевищують їх стан. У 1913 р в усіх страхових установах і суспільствах Росії було застраховано майна на суму 21 млрд руб., З яких 63% припадало на частку акціонерних страхових товариств, 15% - земств, 8% - міських взаємних страхових товариств. Російські акціонерні товариства на той час зібрали 129 млн руб., Земства - 34 млн руб., Взаємні страхові товариства - близько 14 млн руб., Частка іноземних акціонерних страхових товариств становила 14 млн руб.

Найбільшого поширення в дореволюційній Росії мало страхування від вогню. Саме з цією метою в 1927 році було засновано перше страхове товариство, яке іменувалося Перше російське страхове від вогню суспільство. Протягом наступних тридцяти років зі страхування від вогню було відкрито ще два товариства - Друге російське страхове від вогню суспільство (1835 г.) і «Саламандра» (1864 р).

До 1913 р у виробництві операцій по страхуванню від вогню брало участь близько трьохсот страхових установ, в т. Ч. 13 акціонерних товариств.

Друге місце в майновому страхуванні по збору платежів займало транспортне страхування суден і вантажів. У 1913 р його проводили 10 акціонерних товариств. П'ять товариств (два акціонерних і три взаємних) здійснювали в 1913 р операції зі страхування стекол від розбиття, вперше введеному в 1894 р страховим товариством «Допомога». З 1900 р товариство «Допомога» починає проводити страхування від крадіжок зі зломом, проте популярністю таке страхування не користувалося.

Друге місце після акціонерних товариств займали земства (органи місцевого самоврядування в ряді центральних губерній дореволюційної Росії). У 1864 було затверджено Положення про земському страхуванні. У 1866 р Новгородське і Ярославське земства починають проводити страхування будівель від вогню, в 1875 р вже 34 губернії були основною територіальною одиницею для земського страхування. Кожне губернське земство має вести операції тільки в межах своєї губернії. Страхування перебувало у віданні губернського зібрання, яке встановлювало розмір страхових платежів (тарифи), визначало межі страхових сум (норми забезпечення), стверджувало інструкції страхування для управ і т. Д. Безпосередньо керівництво страховою справою здійснювали губернські управи, місцевими органами були повітові управи. У 1902 р земствам було надано право укладати між собою договори перестрахування. Пізніше був створений Земський страховий союз. Земське страхування поділялося на обов'язкове (окладних), додаткове і добровільне. Власники будівель, які підлягають обов'язковому страхуванню, були в праві на тих же умовах страхувати їх додатково. До додатковим страхуванням могли вдаватися тільки заможні селяни. Для найбідніших верств селянства страхові платежі були вельми обтяжливими, оскільки в тарифи обов'язкового страхування включалися витрати по влаштуванню і утриманню приміщення для страхових відділів земських управ, а також частина загальноземських витрат на утримання члена губернської управи, що відає страховою справою, і т. Д. Недоїмки по обов'язковому страхуванню досягали значних розмірів. Переконавшись в неможливості стягнути належні з селян страхові платежі, Пензенское земство в 1906 р порушило перед урядом клопотання про ліквідацію обов'язкового окладного страхування і заміні його добровільним. Це клопотання було підтримано Воронезьким, Саратовським, Тверським, Курським і іншими земствами.

У містах царської Росії діяли товариства взаємного страхування від вогню. Перші такі товариства були створені в 1863 р в м Тулі та Полтаві. Діяльність міських товариств взаємного страхування зазвичай обмежувалася межами одного міста, і лише деякі з них мали свої відділення в найближчих містах. У 1890 році з метою надання страхових операціях більшої фінансової стійкості затверджується так званий Пензенський союз міських товариств, який надалі (в 1909 р) перетворюється в Російський союз (його правління перебувало в Петербурзі). На відміну від Пензенського союзу, який діяв на договірних засадах, Російський союз був юридичною особою і мав свій статут. У 1913 р 129 з 171 суспільства складалися в Російському союзі товариства взаємного страхування від вогню. Правда, в нього не входили більші суспільства: Петербурзьке, Московське, Київське, Одеське і Харківське. Роль міських товариств взаємного страхування була не велика. Вони виробляли страхові операції в 255 місцях, в той час як в Російській імперії налічувалося близько 1 тис. Міських поселень. Навіть в тих містах, де були взаємні страхові товариства, більшість будівель було застраховано в акціонерних товариствах. Міські товариства взаємного страхування в містах, перш за все, були спрямовані на охорону інтересів великих домовласників. Тарифні ставки для особняків і дохідних будинків, що знаходилися в центрі міста і належать великим домовласникам, купцям, фабрикантам, були невисокі. До того ж при безперервному страхуванні протягом декількох років їм надавалися знижки з платежів і навіть допускалося безплатне страхування за так званого золотого полісу.

Широке поширення набуло взаємне страхування промисловців, а також взаємне морське і річкове страхування.

Особисте страхування з'являється в Росії в середині 30-х років XIX століття. У 1835 р було організовано перше акціонерне товариство зі страхування життя, яке отримало назву «Російське суспільство застрахования капіталів і доходів». Протягом усієї своєї діяльності воно виробляло тільки страхування життя, а тому стало іменуватися надалі «Життя».

У 1906 р в Росії був прийнятий Закон про проведення страхування життя державними ощадними касами, який царський уряд намагався представити як турботу про інтереси широких народних мас. За умовами страхування договори укладалися без попереднього лікарського огляду на різні страхові суми, починаючи з 25 руб. і вище. Однак виплата страхової суми при настанні страхового випадку за цими договорами відстрочувати на 5-7 років, що не відповідало інтересам малозабезпечених громадян. Крім того, хоча офіційною метою ощадних кас було проведення страхування в дрібних сумах, практично ж основна маса договорів полягала на великі суми, недоступні для робітників і інших бідних верств населення. Так що ніякого «народного страхування» в Царській Росії не вийшло. Правда, в подальшому були змінені умови страхування ощадними касами, зокрема передбачалося наступ обов'язки страховика по виплаті страхової суми відразу після настання страхового випадку, що кілька оживило страхові операції.

Страхування життя в Росії, крім акціонерних товариств і ощадних кас, проводили ще два взаємних страхових суспільства. Одне з них знаходилося в Києві, друге - в Ризі. Однак роль цих організацій в страховій справі була досить незначна.

Різновидом особистого страхування, яке проводилося в дореволюційній Росії, було страхування від нещасних випадків. Воно стало здійснюватися з 1888 р страховим товариством «Росія», а потім операції за цим видом страхування стали виробляти вже інші акціонерні товариства, такі як «Допомога», «Дбайливість», «Саламандра». Страхування від нещасних випадків мало дві форми: індивідуальну, до якої вдавалися, як правило, забезпечені верстви населення, і колективну. За колективним договором страхування від нещасних випадків страхові товариства укладали договори з власниками підприємств і організацій, приймаючи на себе обов'язки виплачувати певні грошові суми робочим цих підприємств, які постраждали в результаті нещасних випадків. Наявність такого договору звільняло по діючим законодавством підприємця-капіталіста від цивільно-правової відповідальності за заподіяння шкоди. Втім, страхові акціонерні товариства неохоче йшли на укладення колективних договорів страхування, оскільки травматизм на виробництві був дуже високий.

Приклади державного страхування давала і Московська Русь. Як відомо, вже після повалення татаро-монгольського панування на російські рубежі відбувалися нескінченні набіги кримських і ногайських татар, які захоплювали бранців і продавали їх у рабство. Запобігти такому продажу або звільнити з рабства міг викуп. З метою збереження людських поселень, а також військових та інших служивих людей на півдні країни організація викупу полонених була забезпечена спеціальної фінансової базою. У ній передбачалися три форми викупу з полону. У всіх випадках викуп фінансувався з царської скарбниці, але витрачені нею кошти поверталися у вигляді щорічної розкладки серед населення.

Надалі від системи розкладки реально витрачених на викуп полонених сум здійснився перехід до регулярних платежів, що створює спеціальний фонд викупу полонених. В укладенні були визначені і розміри сум, призначених для викупу, які залежали від соціального положення бранця. Найвищий викуп був встановлений відносно московських стрільців. Особливий порядок фінансування викупу був передбачений у відношенні полонених дворян і боярських дітей. Можна констатувати, що організація фінансування викупу полонених, незважаючи на її податкові форми, мала всі істотні елементи обов'язкового державного страхування на випадок полону, оскільки мають місце і обов'язкові щорічні, за твердими ставками, страхові платежі, що утворюють спеціальний страховий фонд, і що видаються з цього фонду тверді страхові суми, і державний страховий орган в особі посольського наказу - хранителя і розпорядника страхових коштів.

Розвиток капіталістичних виробничих відносин, активізація підприємництва прискорили процес урбанізації, зростання міст, збільшення числа міських жителів. У боротьбі з небезпекою пожеж стало використовуватися страхування, що отримало назву «вогневе».

Поступово страхування починає застосовуватися в боротьбі з іншими несприятливими факторами і стихійними лихами, які приносять шкоди економіці. Виникають такі види майнового страхування, як страхування врожаю сільськогосподарських культур від градобою і ін.

Інтенсивно розвивалися нові види комерційного страхування, пов'язані з особистістю потерпілого: страхування від нещасних випадків і страхування від цивільної відповідальності. На їх основі виникали численні подвиги, різновиди, форми і варіанти страхування. Наприклад, в області страхування від хвороб допускалися спеціальні види, - тільки від будь-якої однієї або тільки від декількох певних хвороб.

Досить різноманітні варіанти майнового страхування. Так, страхування від крадіжок диференціювалося за характером страхового випадку: від всяких крадіжок, крадіжок зі зломом, кишенькових крадіжок; по об'єкту страхової охорони: страхування від крадіжок велосипедів, друкарських машинок, спортивного інвентарю і т. д. Після того як процес диференціації і спеціалізації страхування досягає досить високого рівня, починає набирати силу інший напрямок капіталістичного страхування - інтеграція, укрупнення, комплексне поєднання різноманітних видів і варіантів майнового і особистого страхування. Характерними стають «інтернаціоналізація» страхування і загострення боротьби за зовнішні страхові ринки.

 
<<   ЗМІСТ   >>