Повна версія

Головна arrow Педагогіка arrow КОРЕКЦІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПЕДАГОГІЧНІ ПОМИЛКИ

Визначення поняття

Загальний сутнісна ознака помилки і помилки - неадекватність відображення реальності.

Інші сутнісні ознаки помилки:

 • - суб'єктивність - помилка обумовлена найчастіше особистими якостями того, хто пізнає;
 • - нестійкість - помилка випадкова і легко піддається виправленню;
 • - фрагментарність - помилка стосується певного, окремого випадку.

Педагогічна помилка - результат дій вчителя, неадекватний поставленої в даній ситуації мети.

Типологія педагогічних помилок
 • 1. По генезису можна виділити наступні педагогічні помилки:
  • - закономірні - зумовлені певними причинами (специфікою психічного розвитку дитини, завантаженістю вчителя);
  • - випадкові - виникають внаслідок імпульсивних, спонтанних дій вчителя і що виражаються у формі миттєвої емоційної розрядки, зриву.
 • 2. За джерела виникнення виділяють педагогічні помилки, обумовлені:
  • - первинними джерелами (рефлексивними особливостями вчителя);
  • - вторинними джерелами (пов'язані з реагуванням вчителя на ситуацію на рівні автоматизованих навичок, стереотипів).
 • 3. За причинногообумовленості розрізняють педагогічні помилки:
  • - пов'язані з особистісними якостями вчителя: неусвідомлена ворожнеча, особисті, егоїстичні інтереси;
  • - пов'язані з професійними якостями вчителя: мен- торность, емоційна сухість, шаблонність, монологізм, непослідовність, домінантність і ін.
 • 4. За ступенем корекції розрізняють педагогічні помилки:
  • - легко піддаються виправленню - такі помилки пов'язані з неправильною оцінкою ситуації, неадекватними діями в ній;
  • - важко піддаються виправленню - такі помилки, які викликають надмірне сумнів вчителя, при якому аналіз конкретних дій і вчинків замінюється критикою учнів.
 • 5. За педагогічному ефекту розрізняють помилки:
  • - масштабні - мають широку зону впливу на педагогічну діяльність;
  • - локальні - мають невелику зону впливу.

Учні більш схильні прощати вчителю помилки, що йдуть

від його розуму: нерозуміння ситуації, помилкова думка, але з набагато великими труднощами прощають помилки серця: недобрі наміри, негідні мотиви, бажання закамуфлювати первісну помилку.

 • 6. По відношенню до етапів вирішення педагогічної ситуації розрізняють педагогічні помилки, що виникають на етапі:
  • - аналізу ситуації;
  • - прийняття рішення;
  • - реалізації рішення;
  • - оцінки отриманого результату.
 
<<   ЗМІСТ   >>