Повна версія

Головна arrow Інвестування arrow Управління інноваціями

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Теорія Кондратьєва

Довгі хвилі, відкриті Н. Д. Кондратьєвим (1892-1938 рр.), Були результатом вивчення циклів світової економіки за 200 років. Він вивчав об'єктивні характеристики і тенденції ринкової економіки (неп прямо ставила завдання розвитку ринку в нових умовах). Їм було виявлено ряд закономірностей у розвитку великих циклів, які він назвав «емпіричними правильно".

Велику роль у реальному плануванні Кондратьєв надавав економічним прогнозам.

Заслуга вченого полягає в розробці стрункої концепції наукового планування, свідомого впливу на економіку при збереженні механізмів ринкового регулювання. Уже наприкінці 1920-х рр. він підійшов до концепції індикативного планування (висунутої В. І. Леніним на початку 1920 р), реалізованої на Заході лише після Другої світової війни.

Довгі хвилі Кондратьєва

Рис. 3. Довгі хвилі Кондратьєва

Світовій науці Кондратьєв відомий насамперед як автор теорії великих циклів господарської кон'юнктури ("Світове господарство та його кон'юнктури під час війни і після війни" - 1922 р, "Великі цикли економічної кон'юнктури" -1925 р). Він розвинув ідею множинності циклів, виділивши різні моделі циклічних коливань: сезонні (тривалість - менше року), короткі (3-3,5 року), торгово-промислові (середні - 7-11 років) і великі (48-55 років) ( рис. 3).

Він вивчав статистичні дані по Англії, Німеччини, США (динаміку цін, відсотка на капітал, заробітної плати, обсягу зовнішньої торгівлі, виробництва основних видів промислової продукції). Період спостережень і аналізу складав максимально 140 років. На цей відрізок довелося 2,5 великих цикли. Кондратьєв в чому передбачив "Велику депресію" 1930-х рр.

У циклах Кондратьєв виділяв підвищувальну і знижувальну хвилі (рис. 3). Перед і на початку висхідної хвилі кожного великого циклу спостерігаються глибокі зміни в умовах економічного життя суспільства. Це виражається в змінах техніки, в залученні у світові економічні зв'язки нових країн, у зміні видобутку золота і грошового обігу. Головну роль відіграють тут, на думку Кондратьєва, науково-технічні новації (винаходи в текстильній промисловості і виробництві чавуну, будівництво залізниць, морського транспорту, масове впровадження електрики, радіо, телефону й інші нововведення).

Тривалі кон'юнктурні коливання супроводжують емпіричні закономірності:

  • а) на періоди висхідної хвилі кожного великого циклу припадає найбільша кількість соціальних потрясінь (воєн і революцій);
  • б) періоди низхідної хвилі кожного великого циклу супроводжуються тривалою депресією сільського господарства;
  • в) в період висхідної хвилі кожного великого циклу середні капіталістичні цикли характеризуються стислістю депресій і інтенсивністю підйомів;
  • г) в період знижувальної хвилі кожного з великих циклів спостерігається зворотна картина.

В основі підходу Кондратьєва лежала обробка часових рядів таких економічних показників, як товарні ціни, відсоток за капітал, заробітна плата, оборот зовнішньої торгівлі, видобуток і споживання вугілля, виробництво чавуну і свинцю. Це стосувалося чотирьох країн - Англії, Франції, Німеччини та США за період з кінця XVIII до початку XX ст. Максимальна довжина рядів становила понад 190 років (1789-1920 рр.), Що дозволило виділити 2,5 циклу - один тривалістю 60 років, інший - 47 років. Він дає наступну періодизацію великих циклів.

Перший цикл - підвищувальна хвиля: кінець 1780 - початок 1790-х рр. (1810-1817); низхідна хвиля: 1810-1817-1844- тисяча вісімсот п'ятьдесят одна рр.

Другий цикл - підвищувальна хвиля: 184-4-1851 - 1870- 1875 рр .; низхідна хвиля: 1870-1875 рр. - 1890-1896 рр.

Третій цикл - підвищувальна хвиля: 1890-1896 рр. -1914- 1920 рр .; ймовірна низхідна хвиля з 1914-1920 рр. до 1939- 1945 рр.

Подальший розвиток світової економіки відбувалося відповідно до циклами Кондратьєва. Були екстрапольовані четвертий і п'ятий цикли.

Четвертий цикл - підвищувальна хвиля: 1939-1945 рр. - 1957-1973 рр .; низхідна хвиля: 1957-1973 рр. - 1982- 1985 рр.

П'ятий цикл - підвищувальна хвиля: з 1982-1985 рр.

 
<<   ЗМІСТ   >>