Повна версія

Головна arrow Інвестування arrow Управління інноваціями

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>
Управління інноваціями - Баранчеєв В.П.

Розглядаються найбільш актуальні аспекти управління інноваціями, які включають його методологічні основи, методику і практику. Узагальнено і систематизовано теоретичний і практичний досвід з управління інноваціями в умовах ринкових відносин.

Для студентів, які навчаються але спеціальностями 220601 (073500) «Управління інноваціями», 080507 (061100) «Менеджмент організації», а також може бути використаний при вивченні дисципліни «Інноваційний менеджмент».


Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації


Передмова Теорія інновацій Основні положення теорії інновацій Комплекс інноватики, новація і інноваціяКомплекс інноватикиІнновація (нововведення) Теорія Кондратьєва Становлення теорії інноватикиНововведення в розвитку економікиТрехціклічная схема розвитку економікиІнноваційно-соціологічний аспект розвитку капіталізму по Шумпетеру Інноваційні продукти та їх класифікаціяГрупи інноваційних продуктівКласифікації інноваційних продуктів Життєвий цикл інновацій Життєвий цикл продукту і процес створення нової технікиЖиттєвий цикл вироби (продукту)Стадії життєвого циклу виробуЦиклічний характер процесів створення виробівПараметри життєвого циклу виробівПроцес створення нової техніки (ПСНТ) Життєвий цикл товару, зони ринків та інноваційГрафічне представлення життєвого циклу товаруВзаємозв'язок графіка життєвого циклу товару з темпом зростання ринкуЗони ринківЗони інновацій Життєвий цикл інновацій та їх фінансовий життєвий циклЖиттєвий цикл інноваціїФінансовий життєвий цикл нового товару Життєві цикли інноваційних фірмЖиттєвий цикл венчурної малої інноваційної фірмиЖиттєвий цикл інноваційної компанії Цілі і стратегії інноваційного розвитку "Арена інновацій" і конкурентна перевагаІнноваційна траєкторія розвитку компаніїАспекти інноваційМодель "TAMO" і "арена інновацій"Інноваційна траєкторія, цикли і спіраліМодель "Тамо" як реакція компанії на розвиток ринкуІнноваційний процес як процес комерціалізації нових ідей Інноваційна активність і її змістІнноваційна сприйнятливістьЗабезпеченість ресурсамиЯкість організації та спілкуванняІнноваційна компетентністьОцінка рівня інноваційної активності Цілі розвитку бізнесу та організаціїФормулювання метиПобудова дерева цілейПараметри дерева і їх розрахунок Інноваційна активність організацій Класифікація підприємств за їх ролі в інноваційному процесі. ВіолентиКласифікації типів підприємств по Раменському, Фрізевінкелю, Майлсу і СноуВеликі потужні підприємства (віоленти), їх розвиток та інноваційні програми. Основні риси, типи, види діяльності Патієнти, експлеренти, коммутанти - роль в інноватикаВеликі та середні підприємства (патіенти), які віддають перевагу стратегічні ринкові нішіСередні та малі підприємства з творчою спрямованістю (Експлерент)Малі підприємства та їх функції (коммутанти)Комбінації конкурентного та інноваційного типів поведінки в російських оборонних підприємствахСтратегія диференціації продукції і ринкових сегментів (ніш)Новаторська стратегіяСтратегія дрібних фірмКомбінація стратегійРОЗДІЛ 2. Управління інноваційною діяльністю Концепція управління інноваційною діяльністю Зміст раціоналістичної концепції управління Зовнішні фактори інноваційної сфери, що впливають на ефективність управлінняФактори зміни зовнішнього середовищаКомплексний вплив на організацію безлічі факторів макро- і мікрозмін зовнішнього середовищаПерехід від стадій факторів та інвестицій до стадії інноваційПерехід від домінуючих технічних і технологічних інновацій до інформаційних інноваційПоява спектра взаємообумовлених, взаємодоповнюючих, різногалузевих інноваційВиникнення особливого виду інновацій на основі знаньДоповнення технічних та інформаційних інновацій соціальними, організаційно-управлінськими інноваціями на основі інтелектуальних ресурсів Сутність концепції управління в інноваційній сферіІнноваційна організація Фактори розвитку та особливості інноваційної сприйнятливості організаційЗовнішні факториФактори конкурентного середовищаВнутрішні чинники Функції управління в результаті дослідження моделей інноваційного процесу Модель технологічного поштовху. I покоління: 1955 - середина 1960-х рр. Інтерактивна, рекрусивна, сполучена (сполучена модель). 1970-ті - середина 1980-х рр. Ланцюгова модель Клайна-Розенберга Інтегрована модель (японська модель передового досвіду). IV покоління: середина 1980-х рр. - теперішній час V покоління: модель стратегічних мереж. Теперішній час - майбутнє Закони та закономірності управління інноваційною діяльністю Вимоги законів організації до управління інноваційною діяльністюЗакономірності управлінняЗакони організації Цілі управління інноваційною діяльністю в організації з позицій дослідження організаційних теорійІмперативи управління інноваційною діяльністю через призму популяційно-екологічної теоріїІмперативи управління інноваційною діяльністю через призму теорії операційних витратОрганізаційні імперативи інноваційної діяльності через призму марксистської теоріїОрганізаційні імперативи інноваційної діяльності через призму теорії раціональної випадковостіОрганізаційні імперативи інноваційної діяльності через призму інституціональної теоріїОрганізаційні імперативи інноваційної діяльності через призму теорії залежності від ресурсів Стратегічні інновації на основі вивчення закономірностей розвитку організації відповідно з життєвим циклом організацій Закономірності росту організації за стадіями життєвого циклу Напрями стратегічного розвитку організації з позицій її життєвого циклу Стратегічні інновації на основі вивчення закономірностей розвитку організації у відповідності з теорією трансакційних витрат Організація як ланцюжок створення цінності Фактори вартості, що роблять вплив на зниження операційних витрат в ланцюжку цінності організаціїВизначення цінності для споживачів (покупців), сегментація і ранжування їх за характером очікуваних цінностейАналіз доданої вартості по ланцюжку створення вартості всередині організаціїАналіз ключових показників, що впливають на операційні витрати ланцюжка створення вартості, і виявлення на цій основі навичок, компетенції та рівня менеджменту за функціями управління, а потім побудова ієрархії навичок і компетенціїАналіз зовнішнього середовища. Визначення факторів, що впливаютьАналіз витрат по ланцюжках цінностей і виявлення вузьких місць по ланцюжкуАналіз можливості розвитку зв'язків з покупцем по ланцюжку цінностіАналіз можливості розвитку зв'язків з постачальником по ланцюжку цінностіАналіз можливості розвитку каналів розподілу по ланцюжку цінностіАналіз орієнтації розвитку організації в зовнішньому середовищі Подолання сил опору в процесі інноваційної діяльності Варіанти політики впровадження інновацій в колективі Соціально-психологічні методи управління людськими ресурсами в цілях ініціювання інновацій Економічні методи подолання сил опору впровадженню інноваційЗмістовні та процесуальні теорії мотиваціїКласифікація зовнішньоекономічної інноваційної діяльностіМети зовнішньоекономічної інноваційної діяльностіПринципи зовнішньоекономічної інноваційної діяльностіНайважливіші способи досягнення цілей Потенційні заходи державного впливу на зовнішньоекономічну інноваційну діяльністьКласифікація заходів державного впливуВітчизняні органи, сприяють розвитку ВИД Формування інноваційних підприємств з іноземними інвестиціямиВиди інноваційних підприємств з іноземними інвестиціямиСутність, види й мети спільних інноваційних підприємствВаріанти створення інноваційних спільних підприємств Організаційно-правове забезпечення зовнішньоекономічної інноваційної діяльностіОсновні організаційно-правові документи забезпеченняОсобливості змісту зовнішньоекономічних контрактівПідготовка до укладення контракту купівлі-продажуВисновок і виконання зовнішньоекономічного контрактуДіловодного забезпечення Завдання та функції зовнішньоекономічної інноваційної служби підприємстваЗавданняФункціїМісце зовнішньоекономічної інноваційної служби в організаційній структурі управління підприємством Маркетинг в інноваційній сфері Інноваційні бізнес-моделі компаній Загальний вигляд нової бізнес-моделіТрадиційний і новаторський підхід до бізнесуСхема моделі інноваційного бізнесу по Слівотскі-МоррісонуРозгорнута бізнес-модель Дванадцять бізнес-моделей новаторів бізнесу Розробка бізнес-ідеїВинагорода - модель отримання прибутку Диференціація продукції та послугПорядок диференціації комплексного продуктуПозиціонування Логістика потоків ресурсів Стратегічний захист бізнесуІндекс контрольних точок. Види і масштаби діяльності, виконавціРозширення своєї продукції і послуг на основі комплексного уявлення видів пропонованого продуктуІнноваційність діяльностіВибір виконавців бізнес-операцій - аутсорсинг Модель отримання прибутку Споживачі і їх структураЗміна структури споживачівПервісна база споживачівІнноваційний підхід до споживачів. Зсув важливості у бік групи кінцевих споживачів Потреби споживачів та їх пріоритетиЗміна потреб. Продукт і його комплексне уявлення, системна економіка споживачаПродукт і його комплексне уявленняРозробка комплексного уявлення продуктуСистемна економіка споживача Ланцюжок цінності споживачаЛанцюжок цінності як інструмент аналізу та метод зниження витратРеверс ланцюжка цінності Зони прибуткуЗамикання в парадигмі Способи входження в зону прибуткуЗавдання - розробка способу виходу на високі зони прибутку Хайтек-маркетинг Хайтек-продукція і ринок інноваційХайтек-продуктиОсновні уявлення про хайтек-ринку і концепція референтностіКонцепція референтності Життєвий цикл прийняття інноваційних продуктів - нових технологій, інноваційна сприйнятливість споживачів і розриви Психографічний портрети груп споживачів хайтек-продукції Маркетингова розробка нового товару і концепція цілісного продуктуЦілісний продуктКомплексний продукт "Підривні" інновації як технологічні нововведення Суть "підривних" інновацій "Підривна" інноваційна модельКрива прогресу споживання (норма удосконалень)Крива прогресу технології (крива удосконалень)Протиставлення підтримуючих і "підривних" інновацій Принципи "підривних" інноваційПринцип перший - рішенняПринцип другий - масштабПринцип третій - управлінняПринцип четвертий можливостіПринцип п'ятий - критерії Стратегії "підривних" інновацій Два типу "підривної" стратегії"Підривна" стратегія завоювання нових ринків"Підривна" стратегія, орієнтована на нижні сектора ринку Крах стратегій росту і схема невдач реалізації інноваційних "підривних" стратегійСхеми невдачПеревірка схеми невдачі Закономірності процесу прийняття рішень Крістенсена про "підривних" технологічних змінах у вигляді шести кроків Концепція мережі створення вартості як розвиток ланцюжка створення вартостіАрхітектура продукту і склад виробників компонентів. Управління інноваційними проектами Подання про інноваційний проект і середовищі Основні поняття про інноваційний проектВизначення проектуВизначення інноваційного проектуПродукт проектуЖиттєвий цикл продукту (вироби)Життєвий цикл товаруРівні якості споживанняЖиттєвий цикл інноваціїЖиттєвий цикл інноваційного проектуКласифікація інноваційних проектів Основні поняття про управління інноваційним проектомОперації та проект, фактори посилення ролі проектного управлінняФактори посилення ролі проектного управлінняУправління проектом і управління інноваційним проектом Організація інноваційного проектуПроектна документаціяУчасники проектуСтановлення професії менеджер проекту Принципова схема системи інноваційного проектуСтруктура системи і бізнес-система інноваційного проекту Система управління інноваційним проектом Відбір ідей, створення продукту і матричний аналіз конкурентних позицій Бізнес-план інноваційного проектуОсновні розділи бізнес-плану Комерціалізація інноваційного проекту Ризики інноваційного проектуРизики проектуТипові проблеми - генератори системних ризиківМетоди і технології процесу управління ризиками Фінансування інноваційних проектів та інвестиційний проектПряме фінансуванняНепряме фінансування Матричний аналіз конкурентних позиційМатриця Бостонської консалтингової групи (БКГ)Матриця "Дженерал Електрик - МакКінзі" Матриця Ламбена "витрати-ціни"Карти стратегічних груп Мережева модель інноваційного проекту Мережева модель бізнес-процесу і метод "критичного шляху" Розрахунок параметрів мережного графаРозрахунок тривалості робіт. Приклад побудови і розрахунку мережевого графаГрафік Гантта. Оперограмма. Управління якістю Методологічні основи управління якістю Основоположні поняття в галузі управління якістю Принципи та методи управління якістюМетоди управління якістю Методи кваліметрії в управлінні якістюОсновні положенняМетоди оцінки якостіІндекс якості продукціїПараметри вагомості показників якостіПослідовність робіт з організації та проведення оцінки рівня якості та конкурентоспроможності Методологічні підходи до управління якістюСистемний підхідПроцесний підхід Механізм сучасного управління якістю Напрями розвитку і концепція загального управління якістю Методичні положення створення та забезпечення системи управління якістю Методичні положення проектування системи управління якістюЗагальні положення організаційного проектування системи управління якістюСклад стадій та етапів створення системи управління якістюСтадія передпроектної підготовки організаційного проектування системи управління якістюСтадія організаційного проектування системи управління якістюСтадія реалізації (впровадження) та вдосконалення організаційного проекту системи управління якістю Сертифікаційне забезпечення управління якістюЗагальні положення підтвердження відповідності продукції та систем управління якістюСтандартизаціяСертифікаціяПереваги сертифікованої продукціїСхеми декларування та сертифікації обов'язкового підтвердження відповідності об'єктів вимогам технічних регламентівСамооцінка і аудит систем ККСертифікація СМЯ Дослідження систем управління Основи методології дослідження систем управління Система управління: предмет і об'єкт дослідженняОб'єкт дослідження Загальні методологічні положення дослідження систем управлінняВиди дослідженьМетодологія дослідженняМетодика дослідженняПроблеми при дослідженнях Методологічні підходи до дослідження систем управлінняОсновні положення діалектичного підходуПроцесний підхідСитуаційний підхідСуть функціонального підходу до дослідженняСутність рефлексивного підходуСутність системного підходу до дослідженняИнтегративно-конвергенціальний характер системного підходу Концепція і розробка гіпотези дослідження систем управлінняВимоги до гіпотезРозробка гіпотези Склад елементів і підсистем системи управління Класифікація методів дослідженняКласифікаційні ознакиВибір методів Найважливіші методи дослідження систем управління Теоретичні методи дослідження систем управлінняМетод формалізаціїМетод аксіоматизаціїМетод ідеалізаціїМетод сходження від абстрактного до конкретногоМетод моделюванняОзнаки кваліфікації моделейМетод точкової інтерполяціїМетод Монте-КарлоГрафічні методи дослідження СУ Емпіричні методи дослідження систем управління Логіко-інтуїтивні методи дослідження систем управлінняЛогіко-інтуїтивні методиЛогічні методи дослідженняЗакони логікиЕкспертний методОрганолептичний метод Комплексно-комбіновані методи дослідження систем управлінняКомплексно-комбіновані методи дослідженняМетод абстрагуванняМетод аналізу та синтезуМетод дедукції та індукціїПараметричний методСистемний аналізЕкономіко-математичні методи дослідженняКваліметричні методи Методичні положення дослідження систем управління Основні положення методики дослідження систем управлінняОрганізаційне проектування Планування процесу дослідження системи управлінняРоботи з плануванняПринципи плануванняБізнес план Організація процесу дослідження систем управлінняКонсультування як форма організації процесу дослідження систем управлінняДжерела отримання інформації для дослідження систем управлінняУкладення договору на проведення прикладного дослідження системи управління Методи оцінки ефективності дослідних робіт та формування звіту про проведення дослідження системи управлінняРівень якості дослідженьГлосарій
 
>>