Повна версія

Головна arrow Інформатика arrow Комп'ютерне моделювання систем електропривода в Simulink

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ДОСЛІДЖЕННЯ МОДЕРНІЗОВАНОЇ МОДЕЛІ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА В SIMULINK

Розкриємо модель асинхронної машини в програмі Matlab 7.11. Для цього викличемо файл Figl_60 (рис. 1.60) і клацанням правої кнопки миші викличемо динамічне меню.

Вибираємо команду Look Under Mask і розкриваємо двигун (рис. 1.61).

Розкриваємо подвійним клацанням лівої кнопки миші блок Mechanical model і вносимо зміни, пов'язані з моделюванням реактивного моменту навантаження (рис. 1.62).

Модернізовані моделі асинхронного двигуна для введення параметрів в абсолютних

Мал. 1.60. Модернізовані моделі асинхронного двигуна для введення параметрів в абсолютних (Si Units) малюнок а) і відносних (ри Units) одиницях - малюнок в); б) - блок вимірювання вихідних змінних асинхронного двигуна; г) блок завдання режимів моделювання

Структура моделі асинхронного двигуна

Мал. 1.61. Структура моделі асинхронного двигуна

Модернізована схема блоку Mechanical model / Continuous Тт input

Мал. 1.62. Модернізована схема блоку Mechanical model / Continuous Тт input

Для модернізації використовуємо модель реактивного навантаження, наведеної в файлі Figl_23. Блок Reactiv той введений без зміни, що для двигуна постійного струму. Так як моделювання електромагнітного моменту Ті в моделі в SimPowerSystems для асинхронного двигуна проводиться в деякому масштабі, то абсолютні значення активного та реактивного моментів навантаження наводяться до масштабу Ті через масштабний коефіцієнт SM.Tb2. Масштабний коефіцієнт на частоту обертання вводити нс треба, так як блок реактивного моменту виділяє тільки знак частоти обертання.

На відміну від існуючої моделі, наведеної в SimPowerSystems версії 7.11, введений на вході Тт мультиплексор, за яким задаються значення активного моменту ТА і реактивного моменту 77 ?.

Модернізація моделі в відносних одиницях нс відрізняється від наведеної для абсолютних одиниць, так як блоки Mechanical model виконані однаковими.

Введення вихідної інформації в діалогове вікно по двигуну в відносних одиницях не викликає особливих труднощів, крім параметра H (s) (див. Рис. 1.63).

Діалогове вікно для введення параметрів А КЗ двигуна у відносних одиницях

Мал. 1.63. Діалогове вікно для введення параметрів А КЗ двигуна у відносних одиницях

J

У технічній літературі [3] відомий вислів Н = -, де Н

Мь1>

еквівалент моменту інерції в відносних одиницях. Однак виражсніе для Я наведено для відносного часу. З урахуванням действитель-

Ууй).

ного часу цей вислів для Я набирає вигляду: Я = -.

МьР

У Helpe наводиться рівняння руху приводу (1.39), в якому параметр Я записаний з коефіцієнтом 2.

UI -II

З урахуванням прийнятої в Simulink умовністю вираз для H (s) набирає вигляду:

В діалогове вікно (див. Рис. 1.63) введено значення H (s), обчислене за формулою (1.40).

Розглянемо два файли моделей з введенням параметрів в абсолютних і безрозмірних (відносних) одиницях (рис. 1.64 і 1.65).

Електропривод з модернізованою моделлю двигуна (Fig 1 64)

Мал. 1.64. Електропривод з модернізованою моделлю двигуна (Fig 1 64)

Для прикладу візьмемо двигун RAII2M4 (див. Табл. 1.2), введемо довідкові дані двигуна в програму Figl_5J і визначимо параметри схеми заміщення, необхідні для моделювання двигуна в Simulink (рис. 1.66).

В абсолютних і відносних одиницях для файлів Figl_64 , Figl_65 введена інформація в діалогові вікна представлена на рис. 1.67.

Привід з введенням параметрів в безрозмірною формі (Figl 65)

Мал. 1.65. Привід з введенням параметрів в безрозмірною формі (Figl 65)

Результати розрахунку параметрів схеми заміщення двигуна RA112M4 за програмою, наведеною в файлі Fig 151

Мал. 1.66. Результати розрахунку параметрів схеми заміщення двигуна RA112M4 за програмою, наведеною в файлі Fig 151

Введені параметри схеми заміщення двигуна RAII2M4

Мал. 1.67. Введені параметри схеми заміщення двигуна RAII2M4

Результати моделювання приводу в абсолютних одиницях

Мал. 1.68. Результати моделювання приводу в абсолютних одиницях

Результати моделювання процесу пуску - реверсу для обох схем електроприводу представлені на рис. 1.68-1.71. Навантаження подасться по реактивному входу TR і обрана номінального значення.

Динамічна механічна характеристика двигуна RA112M4

Мал. 1.69. Динамічна механічна характеристика двигуна RA112M4

в абсолютних одиницях

Результати моделювання пуску - реверсу двигуна RA112M4 в відносних (безрозмірних) одиницях

Мал. 1.70. Результати моделювання пуску - реверсу двигуна RA112M4 в відносних (безрозмірних) одиницях

Динамічна механічна характеристика двигуна RA112М4

Мал. 1.71. Динамічна механічна характеристика двигуна RA112М4

у відносних одиницях

У наведених прикладах вирішувалися два завдання: показати, що модернізована модель асинхронного двигуна здатна працювати з реактивним моментом навантаження і що два різновиди моделей (в абсолютних і відносних одиницях) ідентичні. Аналіз отриманих результатів доводить, що модернізовані моделі двигуна працюють з реактивним моментом навантаження і результати моделювання однієї і тієї ж задачі в абсолютних і відносних одиницях збігаються. Крім того, доведена справедливість виразу (1.40) для обчислення параметра H (s).

 
<<   ЗМІСТ   >>