Повна версія

Головна arrow Інформатика arrow Комп'ютерне моделювання систем електропривода в Simulink

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ВСТУП

Комп'ютерні технології міцно закріпилися у вищій школі і широко використовуються не тільки для оформлення текстової та графічної частин навчальних робіт, а й для вивчення і дослідження складних систем і процесів. Цілком очевидно, що якість підготовки фахівців в прямій мірою залежить від застосовуваного різноманіття форм і методів акредитуючої навчального матеріалу. Натурне вивчення і дослідження залишається кращою формою підготовки, але нс може бути забезпечено в повній мірі, особливо при вивченні спеціальних дисциплін.

Мета роботи полягає в наданні можливості вивчення, проектування і дослідження елементів автоматизованого електроприводу постійного і змінного струму і електроприводів в цілому із застосуванням програмного продукту Simulink (Matlab). Відмінною особливістю посібника є надання розроблених моделей в Simulink елементів і приводів постійного і змінного струму. Студент має можливість приступити до вивчення даного приводу на основі пропонованих моделей, попередньо провести необхідні для проектування дослідження і виконати розробку усвідомлено на високому технічному рівні.

Так як при розробці моделей частина використовуваних елементів з бібліотеки Simulink (SimPowerSystems) модернізовані, то пропоновані моделі в посібнику працездатні тільки в Matlab 7.10.0. 7.11.0 і в більш пізніх версіях за умови заміни деяких бібліотечних файлів на розроблені авторами даної роботи. При цьому видаляється файл необхідно зберегти і при необхідності повернути на колишнє місце. Шлях входу в бібліотеку C: Program FilesMATLABBama реалізація Matlab, наприклад, R201 Ob oolboxphysmodpowersyspowersysspsAsynch ronousMachineModel.mdl, spsDCMachineModel.mdl. Ці два останніх файлу spsAsynchronousMachineModel.mdl, spsDCMachineModel.mdl скопіювати, зберегти і видалити. Їх замінити однойменними файлами з доданою папки «Модерн моделі» і перезавантажити операційну систему.

Посібник складається з п'яти глав.

Перша глава присвячена моделюванню двигунів і елементів автоматизованого електроприводу постійного і змінного струму.

У другому розділі розглядаються моделі розімкнутих і замкнутих електроприводів постійного струму.

У третьому розділі наведено приклад моделі разомкнутого електроприводу змінного струму з перетворювачем частоти, керованого задатчиком інтенсивності.

У четвертому розділі наведені моделі структури електроприводу змінного струму з векторним керуванням.

У п'ятому розділі розглядаються віртуальні асинхронні електроприводи з векторним керуванням. Застосовано широтно-імпульсна і релейне управління інверторами. Включені в модель джерело живлення і ланцюг гасіння або повернення енергії, що віддається електричним двигуном в гальмівних режимах.

В результаті вивчення матеріалів посібника, студент освоїть:

трудові дії

 • • володіння методами розробки проектних рішень з комп'ютерного моделювання електроприводу і їх реалізації в заданій інструментальному середовищі;
 • • технологією вибору методів і засобів реалізації розроблених моделей;
 • • технологіями розробки різних моделей електроприводу;

необхідні вміння

 • • проводити систематизацію та класифікацію моделей електроприводу;
 • • формулювати цілі розробки і функціонування моделей;
 • • класифікувати моделі електроприводу;
 • • використовувати основні методи побудови і аналізу моделей електроприводу;
 • • проводити і планувати моделювання;
 • • проводити аналіз і інтерпретувати результати моделювання;

необхідні знання

 • • видів моделей електроприводу і їх класифікацію;
 • • поняття математичної моделі;
 • • структури процесу моделювання електроприводу;
 • • основних методів побудови і аналізу моделей електроприводу.
 
<<   ЗМІСТ   >>