Повна версія

Головна arrow Право arrow ВВЕДЕННЯ В КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО. КРИМІНАЛЬНИЙ ЗАКОН

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ

ВИСНОВОК

Представлені в навчальному посібнику теоретичні судження, аналіз змісту правових положень спрямовані на вирішення навчальних і науково-практичних завдань. Вони важливі для пізнання кримінально-правових закономірностей, оцінки доктринальних і законодавчих положень не тільки Загальної частини кримінального права , а й Особливою його частини ; значимі для встановлення тенденцій і залежностей застосування кримінального законодавства.

В основу викладених в книзі суджень і висновків покладено послідовно проведений автором аналіз історії та сучасного стану кримінального права, практики застосування російського кримінального законодавства, дослідження міждисциплінарних положень кримінально-правової спрямованості, вивчення особливостей зарубіжного кримінального права. Даний процес дозволив виявити переваги та недоліки вітчизняного кримінального права, сконструювати своєрідний фундамент для побудови концепції ефективного кримінально-правової протидії злочинної поведінки людей , для її реалізації в законодавстві і практиці застосування відповідних норм.

Досягненню цієї мети служать продовжують лінію міркувань автора інші його твори про злочин і склад злочину, про особливості злочинної поведінки і кримінальної відповідальності, про покарання та інші заходи кримінально-правового характеру, про звільнення від кримінальної відповідальності, кримінального покарання та обставини, що виключають злочинність діяння, кримінальне переслідування.

 
<<   ЗМІСТ