Повна версія

Головна arrow Культурологія arrow ІСТОРІЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ КУЛЬТУРИ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ВИСНОВКИ

У XVIII ст. в Росії почалася епоха Просвітництва. Вона мала деякі специфічні риси, які відрізняють її від європейського Просвітництва.

По-перше, це запозичений характер освіти. Книжное наукове світське знання було принесено ззовні, з Заходу. Якщо для європейського просвітництва головним завданням було вироблення позитивних наукових знань, то в Росії на першому місці стояло засвоєння знань і школа; не написання нових книг, а їх поширення. З цієї причини період просвітницької політики держави від Петра I до Олександра I включно в науковій літературі називається періодом «європеїзації» або «вестернізації» Росії (від англійського West - захід).

По-друге, це виключно велика просвітницька роль держави. Першими просвітителями виступив вузьке коло людей, що мали владу, починаючи з імператора Петра I. Просвітницька політика держави з самого початку мала насильницький, примусовий, а часом і репресивний характер. Ключовим культурним процесом XVIII в. слід вважати становлення системи освіти. Штучне насадження світської освіти виразилося в «перевернутому» розвитку освітньої системи: від Академії наук до початкової «народної» школі.

При Катерині починається просвітницький рух самого суспільства в особі енциклопедичних особистостей - просвітителів. Результатом століття Просвітництва було створення в Росії культури європейського типу, в якій нове знання приходить через книгу, слово, школу.

Сенс і зміст перетворень століття Просвітництва полягають у зміні культурно-цивілізаційних характеристик Росії. Російська культура набуває нових рис. До числа провідних тенденцій культури нового часу відносяться наступні.

Про Завершення процесу «обмирщения» культури, створення повноцінної світської культури європейського типу.

Про Виникнення нової якості національної свідомості з тенденцією підвищення окремої особистості на основі раціоналістичного світогляду.

Про Подолання провінційності, культурний розвиток через засвоєння світового досвіду.

Отже, ми маємо справу з ускладненням культурного розвитку в новий час. Поряд з традиційною грунтової «горизонталлю» культури, з'явилася новаторська, пошукова «вертикаль». Виникли можливості для декількох варіантів розвитку російської культури.

Написане А.Н. Радищев на каторзі вірш «осьмнадцатого століття» стало своєрідним пам'ятником, який іде сторіччю:

... Ні, ти не будеш забуття, сторіччі шалено і мудро ...

... Потужно, велике ти було, столетьеI Дух століть колишніх

Упав перед твоїм вівтарем ниць і мовчазний, дивуючись ...

Але твоїх сил не вистачило до вигнання всіх духів пекла ...

КЛЮЧОВІ ПОНЯТТЯ

Просвітителі - освічені представники суспільства, які вели широку просвітницьку діяльність незалежно від соціального стану або професії.

Цензура - державна функція по нагляду і контролю за друкованою продукцією (книги, газети, журнали), яка здійснювалася спеціальним закладом і відповідно до спеціального державним законом.

Епоха Просвітництва - культурна епоха, характерна для розвитку цивілізації нового часу, яка заснована на раціоналістичному розумінні світу і книжковому знанні.

ЛІТЕРАТУРА

Моряків В.І. Російське просвітництво в першій половині XVIII століття. М., 1994.

 
<<   ЗМІСТ   >>