Повна версія

Головна arrow Право arrow Адвокатська діяльність та адвокатура в Росії

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Розгляд в Раді адвокатської палати суб'єкта РФ

Учасники дисциплінарного провадження повідомляються про дату і місце розгляду справи радою адвокатської палати, проте неявка кого-небудь з учасників дисциплінарного провадження не перешкоджає прийняттю рішення.

Учасники дисциплінарного провадження при розгляді в раді адвокатської палати мають наступні права: 1) надавати в раду пояснення в письмовому вигляді про незгоді з висновком кваліфікаційної комісії або в його підтримку, які повинні бути подані не пізніше десяти діб з моменту винесення висновку; 2) представляти свої доводи на підтримку або проти висновку кваліфікаційної комісії, а також висловитися по суті пропонованих щодо адвоката заходів дисциплінарної відповідальності; 3) застосовувати заходи до примирення адвоката та особи, яка подала скаргу.

Подання додаткових доказів не допускається.

Рада приймає рішення по дисциплінарній виробництву на підставі висновку кваліфікаційної комісії не пізніше одного місяця з моменту його винесення.

Рада не вправі переглядати висновки висновку комісії в частині встановлених нею фактичних обставин, вважати встановленими невстановлені нею фактичні обставини, а також виходити за межі скарги, подання та висновку комісії.

Розгляд у дисциплінарному провадження здійснюється в Раді в закритому засіданні. Учасникам дисциплінарного провадження надаються рівні права представити свої доводи на підтримку або проти висновку кваліфікаційної комісії, а також висловитися по суті пропонованих щодо адвоката заходів дисциплінарної відповідальності.

Рішення Ради має бути мотивованим і містити конкретну посилання на правило професійної поведінки адвоката, передбачене Кодексом, відповідно до якого кваліфікувалося дію (бездіяльність) адвоката.

У відповідності зі ст. 25 Кодексу професійної етики адвокатів рада право прийняти за дисциплінарного провадження наступне рішення:

 • 1) про наявність в діях (бездіяльності) адвоката порушення норм Кодексу, про невиконанні чи неналежному виконанні ним своїх обов'язків перед довірителем або адвокатською палатою і про застосування до адвоката заходів дисциплінарної відповідальності, передбачених Кодексом;
 • 2) про припинення дисциплінарного провадження стосовно адвоката внаслідок відсутності в його діях (бездіяльності) порушення норм Кодексу, або внаслідок належного виконання ним своїх обов'язків перед довірителем або адвокатською палатою, на підставі висновку комісії або всупереч висновку кваліфікаційної комісії, якщо фактичні обставини комісією встановлені правильно , але нею зроблена помилка в застосуванні або тлумаченні закону та Кодексу;
 • 3) про припинення дисциплінарного виробництва внаслідок відбувся раніше висновку кваліфікаційної комісії і рішення ради цієї чи іншої адвокатської палати з виробництва з тими ж учасниками з того ж предмета і підстави;
 • 4) про припинення дисциплінарного провадження за скаргою внаслідок примирення довірителя і адвоката і (або) відкликання подання;
 • 5) про направлення дисциплінарного провадження кваліфікаційної комісії для нового розгляду внаслідок істотного порушення процедури, допущеного комісією при розгляді;
 • 6) про припинення дисциплінарного провадження внаслідок закінчення строків порушення дисциплінарного провадження, обнаружившегося в ході розгляду радою або комісією;
 • 7) про припинення дисциплінарного виробництва внаслідок малозначності вчиненого адвокатом проступку із зазначенням адвокату на допущене порушення;
 • 8) про необхідність припинення дисциплінарного виробництва внаслідок обнаружившегося в ході розгляду радою або комісією відсутності допустимого приводу для порушення дисциплінарного провадження.

Заходами дисциплінарної відповідальності можуть бути:

 • 1) зауваження;
 • 2) попередження;
 • 3) припинення статусу адвоката.

Рішення Ради приймаються шляхом таємного голосування безпосередньо після закінчення розгляду в тому ж засіданні і повністю оголошуються учасникам дисциплінарного провадження. У разі прийняття рішення про припинення статусу адвоката завірена копія негайно вручається особі, щодо якої прийнято рішення про припинення статусу адвоката або його представнику, присутньому на засіданні Ради. Про прийняте рішення Рада у семиденний строк повідомляє учасників дисциплінарного провадження у письмовій формі. Розголошення матеріалів дисциплінарного провадження не допускається.

Закон про адвокатуру передбачає два випадки оскарження рішення ради адвокатської палати, прийнятого за дисциплінарного провадження: 1) оскарження рішення про припинення статусу адвоката; 2) територіальний орган юстиції вправі звернутися до суду із заявою про припинення статусу адвоката, у випадку січі рада адвокатської палати у тримісячний строк з дня надходження відповідного подання не прийняв рішення про припинення статусу адвоката щодо даного адвоката. Однак даний перелік випадків можна вважати вичерпним. Так, наприклад, застосування до адвоката інших заходів дисциплінарної відповідальності, крім припинення статусу, також створює для нього важливі, юридично значущі наслідки. Тому, на нашу думку, він має право звернутися до суду з оскарженням рішення ради адвокатської палати про застосування до нього такого запобіжного дисциплінарної відповідальності в рамках Закону РФ від 27.04.1993 № 4866-1 "Про оскарження до суду дій і рішень, які порушують права і свободи громадян "і ЦПК.

Представляє інтерес позиція Ради Адвокатської палати м Москви з питання можливості звернення територіального органу юстиції в суд при незгоді з позицією адвокатської палати, висловленої в рішенні по конкретній нагоди дисциплінарного провадження стосовно адвоката. Зазначена позиція зводиться до наступного: територіальний орган юстиції вправі звернутися до суду із заявою про припинення статусу адвоката лише відносно безумовних, формально визначених підстав для припинення статусу адвокатів, які не потребують проведення дисциплінарного провадження у кваліфікаційній комісії та раді адвокатської палати1. У всіх інших випадках рішення органів адвокатського самоврядування є остаточним. Визначення критеріїв професійної етики адвокатів є виключною компетенцією відповідних адвокатської палати.

 
<<   ЗМІСТ   >>