Повна версія

Головна arrow Техніка arrow ЕКСПЛУАТАЦІЯ АВТОМОБІЛІВ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПАЛИВНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА АВТОМОБІЛЯ З ГИДРОПЕРЕДАЧЕЙ

Для підрахунку колійного витрати палива автомобілем з гидропередачей можна скористатися тими ж рівняннями витрати палива, що і для автомобіля з механічною трансмісією. Основні труднощі при цьому пов'язана з тим, що при заданій швидкості руху частота обертання колінчастого вала двигуна з ( , і ступінь використання його потужності U залежать від передаточ-

Динамічна характеристика автомобіля з гидропередачей ного відносини гідротрансформатора, яке встановлюється автоматично в залежності від опору руху

Мал. 33. Динамічна характеристика автомобіля з гидропередачей ного відносини гідротрансформатора, яке встановлюється автоматично в залежності від опору руху. Це ускладнює визначення величини питомої витрати палива, що залежить як від так і від U.

Запропоновано декілька способів побудови економічної характеристики автомобіля з гидропередачей. Ось один з цих способів.

Будується навантажувальна характеристика гідротрансформатора (рис. 34), на якій, крім кривої залежності від крутного моменту двигуна при повній подачі палива, наносяться також криві залежності крутного моменту двигуна при різних ступенях використання потужності двигуна.

Користуючись цією характеристикою і графіком вихідної характеристики гідротрансформатора (див. Рис. 30), будують два допоміжних графіка:

  • • графік залежності / ^ = / (v a ) як при повній подачі палива, так і при різного ступеня використання потужності двигуна (рис. 35, а ), методика побудови цього графіка така ж, як методика побудови тягової характеристики. На цьому ж графіку наносять залежність P T = f (v a ) для різних значень | /;
  • • графік залежності зі ( , колінчастого вала двигуна від швидкості руху при різного ступеня використання двигуна U (рис. 35, 6 ); для побудови цього графіка задаються різними передавальними відносинами та за навантажувальної характеристиці для будь-якого значення U знаходять відповідну оу потім

, ОУгЛ ( м ^

за формулою v = - підраховують швидкості руху

'Т И

автомобіля при різних / і будують криву залежності зі е = / (v a ) для прийнятого значення U ; таким же чином будують залежність зі е від v a для інших значень U.

Переймаючись значенням у і різними швидкостями руху за графіком рис. 35, а , знаходимо ступінь використання двигуна U , відповідну заданим умовам руху.

За графіком рис. 35, б знаходимо для прийнятих значень v a і відповідних знайдених значень U кутові швидкості зі е .

Знаючи зі ? , І U , знаходимо відповідні питомі витрати палива або за графіками g e = J (U) 9 або за методикою І. С. Шліппе.

За формулою (103а) визначаємо дорожні витрати палива для різних значень v a .

Навантажувальна характеристика гідротрансформатора

Мал. 34. Навантажувальна характеристика гідротрансформатора

Навантажувальна характеристика гідротрансформатора

Мал. 35. Навантажувальна характеристика гідротрансформатора

Те ж повторюється для кожного із заданих значень у.

Якщо автомобіль оснащений гидромеханической передачею, то паливно-економічна характеристика може бути побудована для всіх ступенів коробки передач, яка встановлюється за гидротрансформатором.

Паливно-економічна характеристика автомобіля з гидропередачей має такий же вигляд, як і паливно-економічна характеристика автомобіля з механічною передачею (рис. 36). У більшості випадків витрати палива у автомобілів з гидропередачей кілька (на 3 ... 7%) вище і більше змінюються зі зміною швидкості руху, ніж у автомобіля з механічними

Паливно-економічні характеристики автомобілів

Мал. 36. Паливно-економічні характеристики автомобілів: --- гідравлічна і - механічна передачі

ської трансмісією. Це пояснюється порівняно низьким ККД гидропередач і зміною ККД зі зміною передавального відношення гідротрансформатора, а отже, і швидкості руху.

 
<<   ЗМІСТ   >>