Повна версія

Головна arrow Техніка arrow ЕКСПЛУАТАЦІЯ АВТОМОБІЛІВ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ЗМІСТ КУРСУ «ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ АВТОМОБІЛЯ"

Основні експлуатаційні властивості автомобіля, що вивчаються в даному курсі

Призначенням автомобіля є транспортування вантажів, пасажирів або спеціального обладнання з пунктів відправлення в пункт призначення, а властивості автомобіля, що визначають середні швидкості транспортування, витрати палива, пов'язані з транспортуванням, безпеку руху автомобілів, що виконують свої виробничі функції, можливість руху по дорогах різної якості, а іноді і без доріг, і називаються його експлуатаційними властивостями.

Таким чином, експлуатаційні властивості АТС - це група властивостей, що визначають ступінь його пристосованості до експлуатації в якості специфічного (наземного, колісного, безрейкового) транспортного засобу за перевезення вантажів, пасажирів або спеціального обладнання.

Автомобіль може виконувати свої функції, якщо він знаходиться в працездатному стані, т. Е. Коли значення всіх його параметрів, що характеризують здатність виконувати задані функції, відповідають вимогам нормативно-технічної або конструкторської документації.

Для оцінки експлуатаційних властивостей АТС використовують показники і вимірники. Показник - це параметр, що характеризує будь-яку властивість вироби (автомобіля). Вимірювач - це конкретна величина, що дозволяє виробляти кількісну оцінку, т. Е. Вказує чисельне значення показника.

В даному курсі вивчаються показники, вимірювачі і їх нормативні значення тільки експлуатаційних властивостей АТС. Знаючи показники і вимірники, можна аналізувати потенційні можливості автомобіля і оцінювати вплив його конструктивних параметрів і експлуатаційних факторів на експлуатаційні властивості.

Експлуатаційні властивості АТС можна розділити на наступні дрібніші групи властивостей, що характеризують рух автомобіля: тягово-швидкісні, паливні та гальмівні властивості, керованість, стійкість, маневреність, плавність ходу і прохідність.

Швидкісними властивостями називають сукупність властивостей, що визначають можливі але характеристиці двигуна або зчепленню ведучих коліс з дорогою діапазони зміни швидкостей, прискорень і граничних кутів підйому в різних умовах експлуатації.

Паливні властивості, або, точніше, паливна економічність АТС визначає його здатність мінімально витрачати паливо в заданих (стандартизованих) умовах руху.

Гальмівні властивості - це здатність АТС швидко знижувати швидкість руху аж до повної зупинки, зберігати задану швидкість руху на затяжних спусках і залишатися нерухомим на стоянці на ухилі або при дії будь-яких сил, що обурюють.

Керованість - це властивість АТС, що визначає його здатність змінювати напрямок руху відповідно до впливами водія на органи управління.

Стійкість - це властивість АТС, що визначає його здатність зберігати задані параметри руху або положення. Тобто здатність протистояти зовнішнім возмущающим силам, що викликають його відхилення від заданого напрямку руху або положення.

Маневреність - це здатність АТС змінювати своє положення на обмеженій площі без змінного використання заднього і переднього ходів.

Плавність ходу - це здатність АТС зменшувати вплив від механічних коливань на водія, пасажирів, що перевозяться вантажі і елементи автомобіля при русі але нерівних дорогах.

Прохідність - це властивість АТС, що визначає його здатність рухатися в важких дорожніх умовах, в тому числі по грунтах з підвищеним опором руху і малим коефіцієнтом зчеплення, і долати штучні та природні перешкоди без допоміжних засобів.

Для судження про можливість використання того чи іншого АТС в заданих умовах експлуатації вироблений ряд показників, що дозволяють об'єктивно оцінити відповідність існуючої чи перспективної конструкції автомобіля пропонованим вимогам. В якості основного показника, що характеризує ефективність використання АТС, застосовують відносні витрати на перевезення 1 т вантажу або одного пасажира. Ці показники залежать не тільки від конструкції автомобіля, але і від ряду інших факторів: дорожніх умов, рівня організації перевезень, технічного обслуговування і ремонту. Показником, більш тісно пов'язаним з конструкцією автомобіля та досить повно характеризує ефективність його використання, є продуктивність АТС. Продуктивність визначається вантажопідйомністю або пассажіровместімостио автомобіля і середньої технічної швидкістю руху.

Знання експлуатаційних властивостей автотранспортного засобу інженером з технічної експлуатації автомобілів дозволить йому вибрати оптимальні методи підтримки потенційних експлуатаційних властивостей, т. Е. Властивостей, закладених в конструкцію автомобіля при його проектуванні і виробництві, і відновлення їх в процесі ремонту.

Інженер з організації перевезень і управління на автомобільному транспорті, знаючи потенційні можливості конкретного автомобіля і вміючи аналізувати вплив його конструктивних параметрів і експлуатаційних факторів на показники продуктивності, зуміє вибрати такі АТС, які найкращим чином будуть відповідати характеристикам вантажу, що перевозиться і умов перевезень і допоможуть йому розробляти оптимальну стратегію перевезень.

Інженер з організації дорожнього руху, знаючи експлуатаційні властивості АТС, може правильніше організувати рух на дорогах різних категорій з урахуванням погодно- кліматичних умов, знижуючи ймовірність виникнення аварійних ситуацій, вводячи певні обмеження на параметри руху відповідно до властивостей автомобілів, а також вимагати від дорожніх служб дотримання тих чи інших заходів з підтримки дорожнього покриття і комунікацій в належному стані.

Завдання теорії автомобіля складається в розкритті механізму перетворення динамічною системою керуючих і возмутающіх впливів у вихідні характеристики. Аналітично строго через складність завдання це не завжди вдається зробити, тоді проводиться спрощення моделі аж до задач статики.

Всі експлуатаційні властивості АТС пов'язані з тим чи іншим видом руху: прямолінійним, криволінійних, прискореним, замедляющимся, з коливаннями. Розрахунковим шляхом оцінка того чи іншого експлуатаційного властивості може бути здійснена тільки в результаті рішення рівнянь, що описують відповідний рух. Тому теорію автомобіля можна визначити як науку про закони його руху.

 
<<   ЗМІСТ   >>