Повна версія

Головна arrow Техніка arrow ЕКСПЛУАТАЦІЯ АВТОМОБІЛІВ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПЕРЕДМОВА

При написанні підручника автори ставили перед собою завдання викладу основних інженерних відомостей, необхідних для отримання студентами знань і практичного досвіду з оцінки якості АТС, ознайомлення їх з принципами побудови розрахункових моделей систем, механізмів і всього автомобіля в цілому, ознайомлення з теоретичними сумами експлуатаційних властивостей, що формують їх якість з точки зору відповідності своїм функціональним призначенням, до стандартів і норм по експериментальній оцінці експлуатаційних властивостей, з осно ними вимогами до конструкцій автомобільного рухомого складу вітчизняного та зарубіжного виробництва, прищеплення навичок з критичного аналізу існуючих конструкцій, на основі розрахункових і експериментальних методів оцінки експлуатаційних властивостей.

Велику увагу приділено розгляду законів руху автомобілів і автопоїздів, взаємозв'язку експлуатаційних властивостей АТС з їх технічними харакгерістікамі і конструктивними параметрами, що дає можливість повніше оцінити вплив різних експлуатаційних і конструктивних факторів та правильно підійти до вибору АТС. Пропонований підручник розгорнутий навчальний курс з дисципліни «Експлуатаційні властивості автомобіля».

В результаті освоєння дисципліни студент повинен:

знати

 • • оцінку впливу умов експлуатації АТС на формування експлуатаційних властивостей АТС і характеристики агрегатів і систем автомобіля;
 • • закони руху автомобілів;
 • • експлуатаційні властивості автотранспортних засобів, що включають динамічні, гальмівні, паливні властивості, керованість, стійкість, маневреність, плавність ходу, прохідність;
 • • експериментальні і теоретичні методи оцінки показників експлуатаційних властивостей та шляхи їх покращення;
 • • нормативно-технічну документацію по визначенню оціночних показників різних експлуатаційних властивостей;
 • • методики аналітичного, експериментального визначення показників і характеристик АТС;

вміти

 • • визначити розрахунково-аналітичним методом показники експлуатаційних властивостей автомобілів;
 • • організувати і провести випробування з метою оцінки якості функціонування АТС у всіх можливих режимах руху: розгону і гальмування, руху по криволінійній траєкторії і нерівних дорогах, з вантажем і без вантажу, з різними швидкостями;
 • • оцінити технічний рівень автомобілів і прогнозувати його ефективність в заданих умовах експлуатації;
 • • оцінити вплив характеристик і робочих процесів механізмів і систем на формування експлуатаційних властивостей автомобіля;

володіти

 • • навичками щодо самостійного освоєння конструкції агрегатів і систем автомобілів з точки зору оцінки їх якості;
 • • навичками по самостійного проведення необхідних для оцінки якості АТС теоретичних і експериментальних досліджень.
 
<<   ЗМІСТ   >>