Повна версія

Головна arrow Культурологія arrow АРХІТЕКТУРА: КОМПОЗИЦІЯ І ФОРМА

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

КОНСТРУКЦІЇ І АРХІТЕКТУРНА ФОРМА

Під конструкцією в теорії зодчества розуміється якась матеріальна структура, що забезпечує саму можливість фізичного існування конкретного архітектурного об'єкта. Кожна така структура відноситься до тієї чи іншої конструктивної системі. Однією з найпоширеніших досі є давня стійко-балочна система, яка застосовувалася ще в Єгипті, Персії, Індії, Китаї, Японії та інших ранніх державах. Стійки (стовпи, колони, пілони) і лежать на них балки утворюють в цій системі конструктивний каркас для будівель різної форми і поверховості. При цьому міжкаркасного простір може мати легке заповнення з прорізами будь-якої форми і будь-яких розмірів. Особливу естетичне значення має зона опи-

Ранія балки на стійку. Для більш раціонального розподілу зусиль в цій зоні спочатку використовували проміжні плити, яким пізніше надавали різні форми. Так виникли капітелі, які стали елементом, що позначає той чи інший ордер.

Стійко-балочна конструкція відноситься до числа плоских, але її комбінаторний потенціал дозволяє формувати такі базові просторові форми, як багатоколонні зали, галереї, портики, багатоповерхові каркасні структури.

На рис. 4.3, а - д представлені форми просторової реалізації стійко-балкової системи (історичний досвід).

До перших спроб ритмічної організації простору за допомогою кам'яних бло-

ков і дольменів відносяться до епохи неоліту. Але тоді це не мало на увазі дотримання точних пропорцій і форм. Пропорціоніро- вання габаритів і вироблення певних архітектурних форм стійко-балкової кон-

струкції почалося в храмовому будівництві Стародавнього Єгипту і продовжилося в країнах античного світу. Саме там склалася ордерна система, що зробила великий вплив на подальший розвиток зодчества.

Мал. 4.3а. Фрагмент плану типового давньоєгипетського храму

У храмах Давнього Єгипту просторові можливості стійко-балкової системи використовувалися для психологічного впливу на людей. При цьому сформувалися три типологічні групи архітектурної організації просторів за допомогою цієї системи, а саме пристінні і відкриті галереї, багатоколонні (гіностільние) зали. В галереях велике значення мав контраст світла і тіні, в гипостильного залах, тісно заставлених колонами, містичний ефект досягався впливом кам'яних мас в умовах дуже слабкої освітленості.

План Псрсеполя (VI-V ст. До н.е.)

Мал. 4.36. План Псрсеполя (VI-V ст. До н.е.)

Головними спорудами перських міст і палаців були багатоколонні парадні зали - ападана. Їх громадянське призначення вимагало (на відміну від єгипетських гипостильного залів) забезпечити в них максимальну освітленість і видимість. Тому замість кам'яних тут застосовувалися дерев'яні балки, що в свою чергу дозволяло робити колони тонкими, а прольоти досить великими.

в. План периптера - давньогрецького храму V ст. до н.е

Мал. 4.3в. План периптера - давньогрецького храму V ст. до н.е.

Античні греки, на відміну від стародавніх єгиптян, оточували свої храми колонадами. Поздовжні колонади формували зовнішні галереї, а торцеві - портики. Обидві ці архітектурні форми (особливо портики) стануть справжніми «розпізнавальними знаками» європейської архітектури XV-XX ст.

Мал. 4.3г. Будівля Академії наук в Санкт-Петербурзі (1783-1789). Архіт. Дж. Кваренги

Колонні портики з трикутним фронтоном пройшли тривалий шлях розвитку від античної архаїки до кінця XX в. Але завжди проектування цієї акцентної архітектурної форми було для архітектора випробуванням на професіоналізм - настільки точно потрібно було знайти пропорційні співвідношення всіх елементів портика. Італієць Джакомо Кваренги володів цим мистецтвом досконало. Не випадково будівля Академії наук, який він побудував на набережній Неви, увійшло в число світових шедеврів класицизму.

Мал. 4.3д. Пропилеи Смольного в Санкт-Петербурзі (1923). Архіт.

В. Щуко і В. Гельфрейх

Галереї як архітектурна форма виникли в Давньому Єгипті, де вони були важливою складовою частиною храмових комплексів. Стійко-балочна конструкція в галереях ставали причиною розорення фронтонами, як в портиках, і тому виявляється виразніше. Крім того, тут ритм колон, центрований фронтонами, народжує певний динамізм композиції. Ці властивості галерей талановито використані зодчими для створення «глибинного» урочистого входу на територію Смольного.

Візуальна виразність і формотворчеськие можливості стійко-балкової конструкції сприяли її раннього застосування в культовому архітектурі. Найбільш значний і плідний тут досвід пластичної розробки колон в Стародавньому Єгипті, де здійснювалися перші досліди створення різних ордерних систем [1] . Головним елементом «позначення» таких систем були капітелі колон, виконані у вигляді скуль-

птурних зображень окремих форм міфологізованої місцевої флори. Кожна країна в давнину практикувала свої національні варіанти «одухотворення» стійко-балкових конструкцій. У Персії, наприклад, для капітелей частіше використовували форми тваринного світу (в основному голови коней і священних биків).

Приклади пластичної розробки стоечнобалочних конструкцій в Стародавньому Єгипті представлені на рис. 4.4, а , 6.

Мал. 4.4а. Храм в Луксорі

Для древніх єгиптян головним елементом стійко-балкової системи були колони. Саме ритм тісно поставлених колон з їх великих і дуже великих розмірів (висота колон досягала 24 м) забезпечував головний ефект психологічного впливу на людей. Цей ефект посилювався пластичної та графічної розробкою стовбура колон і особливою пластикою їх верхній частині - капітелі. Головний несучий елемент конструктивної системи (стійка) ставав, таким чином, «говорить» символом, що зв'язує три світу - підземний, земний і небесний.

Різновиди капітелей колон в Єгипті і Персії

Мал. 4.46. Різновиди капітелей колон в Єгипті і Персії

У Стародавньому Єгипті і Персії не склалося жодної цілісної ордерної системи, як це станеться в античному архітектурі. Але були популярні форми капітелей, засновані на наслідуванні формам рослинного або тваринного світу.

Відносна простота ортогонального каркаса і наочність розподілу напружень в ньому дозволили розробити на його основі різні архітектонічні системи, з яких найбільш відомою завдяки своїй універсальності і естетичної досконалості стала антична ордерна система. У Стародавній Греції і Стародавньому Римі були створені унікальні системи пластичної трактування стійко-балкової конструкції, вклю-

чавшіе в себе не тільки колони і капітелі, а й всю «надбудову», яка забезпечувала перекриття і покриття будівель (архітрав, фриз, карниз, фронтон). Античний грецький ордер став одним з найважливіших інструментів процесу розвитку європейської архітектури XV- XX ст.

На рис. 4.5, а - в представлені приклади пластичної розробки стійко-балкових конструкцій в Стародавній Греції.

Мал. 4.5а. Храм в Пестуме

Культура і архітектура Стародавньої Греції формувалися в умовах, докорінно відрізнялися від давньоєгипетських, тому зовсім іншою була трактування стійко-балкової системи, що отримала у них якості суворої ордерні (геометрично взаємопов'язаного «порядку»).

Храм Гери II в Пестуме (друга чверть V ст. До н.е.)

Мал. 4.56. Храм Гери II в Пестуме (друга чверть V ст. До н.е.)

Архітектура Стародавньої Греції досить швидко пройшла шлях від важкої архаїки до гармонійної класики. Цей шлях відзначений не винахідництвом нових форм, а вдосконаленням пропорційного ладу ордерної (стійко-балкової) системи відповідно до ідеалів антропоморфної системи естетичних цінностей. Пропорції храму Гери II в Пестуме відповідають проміжному етапу розвитку грецької архітектури від архаїки до класики.

Мал. 45в. Структура доричного ордера класичного періоду

Світосприйняття античних греків відрізнялося дивовижною системністю. Це сформувало їх естетичні ідеали, які не допускають ніяких випадкових відхилень від геометрично закономірних форм. Результатом стала система гармонійних архітектурних ордерів, що включають в себе крім колони також конструкції перекриття та покриття - антаблемент і фронтон.

Стійко-балочна система володіє багатими формотворними можливостями, але майже всі вони засновані на ритмічної повторюваності основних елементів. В історичному архітектурі це були вертикальні елементи (колони, пілястри). В кінці XIX ст. будівництво багатоповерхових будівель призвело до появи фасадних структур у вигляді ортогональних каркасних «клітин» - плоских або об'ємних. На початку XX ст. пошуки нового в рамках неокласики і модерну стимулювали винахід «фантазійних» капітелей (як це практикувалося в романської і готичну епохи). Агресивний авангард 1920-х рр., Значно послабив лінію наступності в розвитку архітектури, став генератором ідей трансформації ордерних систем в нову без- декорную архітектоніку, але зі збереженням її вихідного змісту як стійко-балкової каркаса.

На рис. 4.6, а - е представлені приклади трактування стійко-балкової системи в XX - початку XXI ст.

1920-і рр. стали для культури і архітектури європейського континенту граничними, розділили Новий і Новітній час, епоху «художніх стилів» і період концепцій, коли один за одним йшли експерименти в сфері формоутворення. В середині століття і в наступні десятиліття імпульс концептуалізму реально впливав на процес формотворчих пошуків.

а.  Фрагмент будівлі Міністерства торгівлі і промисловості в Санкт-Петербурзі (1913-1915). Архіт

Мал. 4.6а. Фрагмент будівлі Міністерства торгівлі і промисловості в Санкт-Петербурзі (1913-1915). Архіт.

М. Перетяткович

Аж до Першої світової війни новаторство в архітектурі не виходило за рамки експериментів з декором. Маріам Перетяткович, талановитий інтерпретатор історичних стилів, в великому неокласичному будинку солідного міністерства несподівано застосував винайдені ним незвичайні надкапітельние елементи, що демонструють «м'язове» напруга під дією сили тяжіння.

Мал. 4.66. Проект будинку товариства «Динамо» в Москві (1928-1931). Архіт. Ів. Фомін і А. Лангман

Академік архітектури Іван Фомін з середини 1920-х рр. шукав шляхи «прив'язки» класичних форм до сучасності, зримим втіленням якої в той час був бездекорний «залізобетонний» конструктивізм. Висунувши концепцію «пролетарської класики», він втілив її в реалізованому проекті семиповерхового житлового будинку «Динамо», де представив класичну ордерну систему у вигляді плоского «антаблемента» і здвоєних залізобетонних стовпів на тлі заскленого фасаду. Здвоєність стовпів Фомін пояснював бажанням вийти на звичні пропорції вертикальних опор, враховуючи їх велику висоту.

в. Фінляндський вокзал в Санкт-Петербурзі (1955-1960). Архіт. Н. Баранов та ін

Мал. 4.6в. Фінляндський вокзал в Санкт-Петербурзі (1955-1960). Архіт. Н. Баранов та ін.

Оголошений в 1956 р директивний заборона на ретроспективну стилістику в радянській архітектурі не відмінив негласного вимоги монументалізму в сфері громадських будівель. Вихід був знайдений в практиці «пілонів» архітектоніки, коли класична ордерна система трактувалася у вигляді її спрощеної плоскою проекції. Зберігався звичний ритм колон, перетворених на пілони, зберігався і антаблемент, перетворений в розгорнуту стрічку в одній площині з фасадом пілонів. Подібна архітектоніка (згодом пластично ускладнена) зберігала свій вплив в практиці радянського зодчества аж до початку 1990-х рр.

Мал. 4.6г. Готель Novotel в Санкт-Петербурзі (2001 - 2006). Архіт. М. Мамошін і ін.

Що відбулася в 1990-х рр. перехід Росії до цінностей західної демократії різко знизив необхідність монументалізі- ровать фасади будівель громадського призначення (повторилася ситуація 1920-х рр.). Вельми показників в цьому відношенні вигляд готелю Novotel - радянська «пілонна» архітектоніка тут представлена у вигляді поверхового, а не «великого» ордера, настільки характерного для вітчизняного зодчества 1960-1980-х рр. Почасти це пояснюється місцем розташування будівлі в дворовому просторі, а не в ряду вуличної забудови.

д. Житловий комплекс «Омега» в Санкт-Петербурзі (2004-2007). Архіт. М. Мамошін і ін

Мал. 4.6д. Житловий комплекс «Омега» в Санкт-Петербурзі (2004-2007). Архіт. М. Мамошін і ін.

Стійко-балковий каркас багатоповерхових будівель, як правило, «захований» усередині будівель і на фасаді непомітний. Але тектонічний «образ каркаса», що формується відповідною структурою фасадних стін, закріпився в естетичній свідомості з часів діяльності Чиказької архітектурної школи (1870- 1890-е рр.) І творчості О. Перре на початку XX ст. У сучасній практиці будівництва багатоповерхових будівель образ «стіни-каркаса» є одним з найпоширеніших. До числа будівель, які використовують тектоніку стійко-балкової каркаса, відноситься і житловий комплекс «Омега».

е. Житловий комплекс в Санкт-Петербурзі (2005-2010). Архіт. Ю. Земцов і ін

Мал. 4.6е. Житловий комплекс в Санкт-Петербурзі (2005-2010). Архіт. Ю. Земцов і ін.

Образ стійко-балкової конструкції іноді укрупнюється до масштабу великого комплексу. Це відбувається, коли окремі корпуси набувають вигляду «висячих» переходів між двома стоять на землі компактними корпусами. Подібний прийом реалізований в житловому комплексі, побудованому в Санкт-Петербурзі на місці житлових корпусів кінця 1920-х рр. Але тут значна масивність чотириповерхових «балок» і семиповерхових «стійок» вступає в явне масштабне протиріччя зі звичним способом суто раціональною стійко-балкової конструкції. Не відповідає ця масивність і вишуканому силуету стоїть на осі комплексу собору Смольного монастиря.

Іншою поширеною (і теж найдавнішої) конструктивною системою є стінна, при якій стіни можуть бути не тільки огорожею (як в каркасних будівлях), але і основною несучою конструкцією, що забезпечує міцність і стійкість будівель. Це обмежує розміри і взаємне розташування отворів в стіні, але зате дозволяє створювати багато декоровані фасади [2] . Характер пластичного збагачення стін багато в чому залежить від будівельного матеріалу. напри-

заходів, в країнах Дворіччя, де основним матеріалом була глина, переважало бескаркасное будівництво з цегли-сирцю. Низька якість цього матеріалу змушувало робити стіни великої товщини, утончающимися догори. Зміцненню серцевих стін сприяли цегляні пілони, ритм яких був характерною ознакою архітектури Дворіччя.

Обидві названі конструктивні системи - стійко-балочна і стінна - все ще є панівними в світовій архітектурі.

Але при цьому вони можуть доповнюватися елементами склепінні-куполиюй конструктивної системи, вперше проявила себе в архітектурі Месопотамії, потім - в давньоримській архітектурі, Візантії, романському зодчестві і в інші епохи, продовжуючи удосконалюватися навіть в XXI ст. Вигнуті поверхні склепінь і куполів мають підвищену твердість, що і дозволяє перекривати ними значні внутрішні простору. Проблемою тут є складність зведення таких конструкцій, а також необхідність погашення розпору - горизонтальної складової опорних реакцій, що прагне «розірвати» купол або звід. Боротьба з розпором привела до появи безлічі цікавих конструк-

тивних (а значить, і архітектурних) рішень.

На рис. 4.7, а - в представлені найбільш відомі склепінні конструкції. У нижніх зонах склепінь (і куполів) виникають розтягують горизонтальні сили, які прагнуть «випрямити» просторову форму і перекинути опори (стовпи, колони, стіни). Пошук шляхів нейтралізації цієї небезпеки в чималому ступені сприяв прогресу в будівельній справі. Зменшення распора забезпечувалося заміною пологої (циркульній) лінії кривизни на стрілчасті, а повне його «погашення» - застосуванням металевих тяг в склепіннях. Зменшення маси склепінь досягалося відмовою від гладких масивних форм оболонок на користь ребристих і каркасних.

Мал. 4.7а. Залежність распора від форми кривої, що утворює купол або звід.

Фрагмент розрізу готичного храму

Мал. 4.76. Фрагмент розрізу готичного храму

З креслення очевидно, що розпір пологого зводу значно більше распора стрілчастого.

На розрізі видно, як розпір через аркбутани передається па контрфорси, які своєю масою «гасять» перекидні сили розпору і тим самим забезпечують стійкість величезних храмів. Вертикальна частина загального навантаження сприймається колонами. Стіни таким чином звільняються від силових впливів і тому можуть бути тонкими, а зовнішній вигляд соборів збагачується при цьому складною просторовою системою аркбутанов і контрфорсів.

Рис 4.7в. Ангар в Орбетелло (Італія; 1938). Инж.-архіт. П.-Л. Нерви

Творчість П'єра-Луїджі Нерві в сфері каркасних залізобетонних і армоцементних просторових конструкцій стало справжнім проривом в архітектурі і технології будівництва. Але при цьому вихідним імпульсом для полегшення ваги і забезпечення жорсткості великопрольотних конструкцій була для Нерви каркасна (нервюрного) система готики. Ангар в Орбетелло - перша велика робота Нерви, де він реалізував свою ідею збірних склепінь з ребристих залізобетонних елементів.

У всі епохи купола не тільки забезпечували перекриття значних просторів, а й формували виразне силуетне завершення будівель. На рис. 4.8, а - д представлені купольні склепіння (купола). У нижніх зонах куполів, як і в склепіннях, виникає розпір. У давнину його погашали за рахунок маси циліндричних стін (Пантеон

в Римі). Перший архітектор італійського Відродження Ф. Брунеллески пішов іншим шляхом - застосував кільце розпору в підставі купола собору Санта-Марія-дель- Фьоре у Флоренції. Свою лепту в раціональне конструювання куполів внесли П.-Л. Нерви, Б. Фуллер, Ф. Отто, С. Кала- трава.

а.  Купол на циліндричній підставі

Мал. 4.8а. Купол на циліндричній підставі

Поєднання купола і циліндра - найприродніше і раціонально, в тому числі і тому, що циліндричні стіни грають роль жорсткого опорного кільця, сприймає розпір.

З огляду на специфіку розподілу напружень в куполі, Нерви посилив жорсткість найбільш навантаженої нижньої зони тим, що надав їй хвилясту форму. Крім того, він нейтралізував розпір, поставивши купольний звід на подвійні опори - вертикальні і похилі, відповідні напрямку опорних напруг.

В. Схема геодезичного купола

Мал. 4.8В. Схема геодезичного купола

Ідея створення ґратчастих куполів із стрижневих тетраедрів (трикутних пірамідок) була висунута берлінськими вченими в 1919 р, але детально розроблена і втілена в життя американським інженером архітектором Бакмінстер Фуллером. Практика довела їх надійність навіть йод ударами стихії, тому вони отримали широке поширення (вже побудовано більше тисячі таких куполів). Розрахунки показують можливість спорудження геодезичних куполів діаметром 150 м.

Малий палац спорту в Римі (1957). Инж.-архіт. П.-Л. Нерви

Мал. 4.86. Малий палац спорту в Римі (1957). Инж.-архіт. П.-Л. Нерви

Мал. 4.8г. Американський павільйон на Всесвітній виставці в Монреалі (1967). Инж.-архіт. Б. Фуллер

Перший геодезичний купол Фуллер побудував в 1952 р Це була сфера діаметром 18 м зі зрізаним підставою. Таку ж форму мали і наступні купола, в тому числі на Американської виставці в Москві (1959) і на ЕКСПО-67 в Монреалі. Обидва павільйону були своєрідним втіленням ідей фантастів про дематеріалізацію предметного середовища. Легкість і надійність геодезичних куполів пояснюються не тільки просторової стрижневої структурою їх оболонок, але і формою цих оболонок, «ліквідує» розпір.

д.  Схеми купольних завершень храмів

Мал. 4.8д. Схеми купольних завершень храмів:

а - римський хрестовий звід; б - вспарушенного звід на чотирьох опорах; в - вспарушенного звід на восьми опорах; г - купол на парусах; д - купол на парусах з погашенням розпору бічними полукуполами; е - крсстовокупольная система перекриттів

При будівництві храмів постійно виникали проблеми установки купола на квадратну підставу і установки над куполом другого купола або приєднання до купола полукуполов. Завдяки винахідливості будівельників ці проблеми давно вдалося вирішити.

У XX ст. стали популярними вантові (тросові) і сітчасті конструктивні системи, характерними «представниками» яких є

металеві каркасно-склепінні конструкції увігнутого (рис. 4.9) профілю, що породило відповідну групу архітектурних форм.

Олімпійський стадіон в Мюнхені (1968-1972). Архіт. Г. Беніш, інж. Ф. Отто

Мал. 4.9. Олімпійський стадіон в Мюнхені (1968-1972). Архіт. Г. Беніш, інж. Ф. Отто

Сетчаго-тентові конструкції використовуються в основному як великопрогонові покриття над відкритими чи напіввідкритими просторами. Неодмінним атрибутом таких покриттів є опорні щогли, що забезпечують разом з тросами жорсткість всієї конструктивної системи. Так як всі елементи системи, крім щогл, працюють на розтягнення, подібні покриття відрізняються легкістю і мінімальною товщиною. Сучасні полімерні матеріали дають можливість робити їх світлопроникними, а конструктивний принцип наближає формоутворення до типу природно-біонічних.

У практиці сучасного зодчества значну роль відіграють також об'ємно-блокові, великопанельні, пневматичні і комбіновані конструктивні системи. Кожна з них сприяє збагаченню і без того різноманітного арсеналу нових архітектурних форм (рис. 4.10-4.12).

Офісно-житловий будинок-капсула «Накагін» в Токіо (1970-1972). Архіт

Мал. 4.10. Офісно-житловий будинок-капсула «Накагін» в Токіо (1970-1972). Архіт.

К. Курокава

144 сталеві осередки розміром 4,0 х 2,3 х 2,5 м згруповані навколо двох потужних «стволів обслуговування» висотою 11 і 13 поверхів. Їх зрізані вершини надають необхідну виразність силуету будівлі. Інтер'єри перетворені в повністю комп'ютеризовані «машини для житла». Однак саме ця планувалася свобода від багатьох побутових обов'язків на практиці викликає відчуття несвободи, залежності від автоматики. Такі парадокси технічного прогресу.

Характерний приклад великопанельного житлового будинку

Мал. 4.11. Характерний приклад великопанельного житлового будинку

Будинки, що збираються з великогабаритних готових виробів, технологічно входять в групу дизайн-продукції, але з більш обмеженими, ніж в предметному дизайні, можливостями формотворчості, враховуючи великі розміри елементів і специфіку матеріалу - бетону та залізобетону.

Приклад пневматичного споруди

Мал. 4.12. Приклад пневматичного споруди

Загальна специфіка пневматичних споруд - відсутність площин і жорстких прямих кутів. Це відноситься як до Повітроопірна (коли оболонка підтримується вищим, ніж атмосферний, тиском в інтер'єрі), так і до воздухонесомим оболонок, утвореним конструкціями, жорсткість яких забезпечується стисненим повітрям всередині конструкції. У наведеному прикладі жорсткість підвищується розподілом двуслойной оболонки на окремі арки за допомогою перетягували канат.

Конструкції, їх різновиди та ефективність застосування в чималому ступені залежать від будівельного матеріалу, який, таким чином, входить в поняття конструктивної системи. Будь-яка конструкція невіддільна від матеріалу виготовлення, його властивостей, міцності і технологічних можливостей. Так, різко відрізняються один від одного конструктивні системи з каменю, цегли, дерева, металу 1 .

Великим потенціалом формоутворення мають сучасні пластичні матері-

али- залізобетон 2 , пластбетон, армоцемент, модифікована деревина. Безпосередній вплив на сучасне архітектурне надання відповідної форми надає зміцнює тенденція заміни природних будівельних матеріалів штучними із заданими властивостями. Наприклад, використання полімерів звільняє архітектурну форму від колишніх обмежень, пов'язаних з властивостями природних матеріалів. Ця тенденція сприяє поступовому зближенню архітектурного формоутворення з дизайнерським.

  • [1] Камінь добре пручається стиску, але погано «працює» на вигин. Це одна з причин, чому колони в давньоєгипетських кам'яних храмах ставилися близько один до одного, а балки мали велику висоту. На відміну від Егіптав Стародавньої Персії не було необхідної кількості каменя. Тому громадські зали там нерідко строілісьіз дерева, яке дозволяло широко розставляти дерев'яні колони і спирати на них легкі дерев'яні балкі.Із подібних балок був також створений багатоярусний ордер в країнах Індокитаю.
  • [2] У Римській імперії для спорудження масивних стін широко застосовувався монолітний неармований бетонна вапняній основі. Ця ж технологія дозволяла пластично зображувати на фасадах архітектурний ордер і дажеорганічно з'єднувати його з іншого конструктивною системою - арочної.
 
<<   ЗМІСТ   >>