Повна версія

Головна arrow Техніка arrow ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПОХИБКИ ОБРОБКИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ТЕПЛОВИМИ ДЕФОРМАЦІЯМИ ЗАГОТОВКИ

При механічній обробці частина тепла, що виділяється в зоні різання, йде на нагрів заготовки, в результаті чого вона змінює свої розміри, що веде до появи систематичної похибки обробки (рис. 1.16). Найбільша похибка обробки має місце при обробці тонкостінних заготовок, а також заготовок, що мають змінне поперечний переріз.

Ріс.1.16. Розподіл температури в оброблюваної заготівлі (а) і її форма після обробки (б)

Нагрівання заготовок залежить від виду оброблюваного матеріалу, режимів різання і часу теплового впливу на оброблювану заготовку. Чим менше час теплового впливу, тим менше температура заготовки, а отже, і її деформація.

У ряді випадків похибки, пов'язані з тепловим нагріванням заготовок, можуть бути порівнянні з допусками на обробку. У таких випадках необхідно використовувати рясне охолодження зони різання або змінювати режими обробки.

ПОХИБКИ ВИМІРЮВАННЯ РОЗМІРІВ

Систематичні похибки вимірювань можуть бути викликані багатьма причинами.

Для прикладу розглянемо штангенциркуль, зображений на рис. 1.17.

Штангенциркуль з ноніусом виготовлений із загартованої легованої сталі, поверхня шкали хромована і притерта для полегшення ковзання рухомої частини. Штангенциркулем можна вимірювати зовнішні розміри (1), внутрішні розміри (2), глибини (3) і ступені (4).

Штангенциркуль з ноніусом

Мал. 1.17. Штангенциркуль з ноніусом

При використанні штангенциркуля для вимірювання розмірів похибки виникають з наступних причин:

  • - на заводі-виробнику позначки поділок шкали нанесені не абсолютно точно: між двома ризиками вiдстань не 1 мм, а коливається в інтервалі від 0,995 до 1,005 мм;
  • - в процесі вимірювань робочий бере штангенциркуль рукою і він нагрівається від тепла руки. В результаті відбувається лінійне подовження шкали, відстань між ризиками збільшується;
  • - шкала ноніуса має нахил по відношенню до площини відліку основної шкали, в результаті при зчитуванні величини розміру має місце паралакс - видима зміна положення рисок внаслідок переміщення очі спостерігача;
  • - при вимірюванні зовнішніх і внутрішніх розмірів відбувається перекіс губок штангенциркуля, оскільки вимірювана величина знаходиться в стороні від шкали відліку.

При використанні інших типів штангенциркулів або вимірювальних приладів (мікрометрів, миниметро, пасса- метрів, індикаторних та цифрових штангенциркулів) похибка виникає через наявність механізмів (важільних, гвинтових і т.д.) передачі величини розмірів.

Вплив похибки вимірювання може привести до того, що частина перевірених виробів буде віднесена до придатним, хоча істинні значення їх розмірів знаходяться за межами поля допуску, а частина виробів буде забракована. Тому значення розмірів, за якими здійснюють приймання виробів, встановлюють збігаються з граничними відхиленнями перевіряється розміру (кращий спосіб) або усунутими від граничних відхилень розміру (зменшення допуску), тобто вводять виробничий допуск.

Для зниження похибок вимірювань необхідно, щоб точність вимірювального інструмента була б вище допуску вимірюваного розміру.

Похибки теоретичної схеми обробки.

При обробці заготовок складного профілю необхідно зробити наладку верстата, тобто узгоджену установку ріжучого інструменту, робочих органів верстата, пристосування в положення, яке з урахуванням всіх явищ, що відбуваються при обробці, забезпечує отримання заданого розміру в межах допуску. Крім того, в наладку входить установка заданого режиму обробки шляхом підбору змінних шестерень, управління частотою обертання шпинделя і рухом подачі. У ряді випадків налагодження є досить складним і трудомістким процесом, тому по можливості при обробці деяких складних фасонних поверхонь свідомо в схему обробки закладають певні спрощення конструкції ріжучого інструменту і встановлюють наближену кінематичну ланцюг. Тобто, наприклад, виготовляють зуб колеса не по ідеальній евольвенті, а по кривій, близькій до неї.

Так при вихровому способі нарізання різьблення сама кінематична схема операції передбачає появу на поверхні різьби огранки.

При виготовленні зубів зубчастих коліс модульними фрезами похибка профілю зуба з'являється через невідповідність кількості нарізаються зубів розрахунковому числу, для якого спроектована дана фреза.

При заточуванні долбяків по передній поверхні порушується профіль зуба, що веде до виникнення похибки евольвенти нарізаються зубів колеса. Таких прикладів можна навести безліч.

В реальних умовах сумарна похибка обробки залежить від усіх перерахованих вище факторів.

 
<<   ЗМІСТ   >>