Повна версія

Головна arrow Техніка arrow ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ВСТУП

При виготовленні будь-якої деталі існує певна послідовність дій, що дозволяє отримати готовий виріб в задані терміни і з найменшими витратами. На різних підприємствах в різних країнах деталі одного найменування виготовляють практично в одній і тій же послідовності, на аналогічному обладнанні, з використанням однакових інструментів.

Перші технології з'явилися багато сотень років тому, коли від покоління до покоління передавалися знання про способи виготовлення тих чи інших виробів і інструментах, застосовуваних при цьому. Частина цих знань з тих чи інших причин виявилася втраченою для людства, велика ж частина отримала подальший розвиток і була доповнена новими знаннями. На початку XX століття досвід виготовлення деталей і машин було систематизовано і став поступово доповнюватися науковими розробками вчених на основі розвитку фундаментальних наук. Були введені стандарти та інші нормативні матеріали, розроблені наукові принципи побудови технологічних процесів і їх типізації, запропонована теорія базування заготовок при їх обробці, вимірі і збірці, розроблені методи розрахунку припусків на обробку, похибок обробки заготовок і проведені дослідження точності обробки на верстатах. Далі був отриманий досвід побудови автоматизованого виробництва з використанням методів швидкісної обробки матеріалів.

У Росії в розвиток технології машинобудування великий внесок внесли вчені Б.С. Балакшин, Ф.С. Дем'янюк, А.І. Каширін, І.М. Колосов, В.С. Корсаков, В.А. Кудінов, А.А. Маталін, С.П. Митрофанов, Е.В. Рижов, М.П. Новиков, С.С. Сілін, А.П. Соколовський, Е.А. Сатель, Ю.М. Соломен- ців, А.Б. Яхин, П.І. Ящеріцін і ін.

б

В даний час технологія машинобудування є наукою, яка вивчає способи виготовлення машин потрібної якості в установленому програмою кількості в задані терміни і з найменшими витратами.

У технології машинобудування для вирішення теоретичних проблем і практичних завдань використовуються різні розділи математики, фізики, хімії, теоретичної механіки, матеріалознавства, кристалографії та інших наук. До теоретичних основ технології машинобудування як науки слід віднести вчення про типізації технологічних процесів і групової обробки, про жорсткість технологічної системи, про точність процесів обробки, розсіянні розмірів оброблюваних заготовок, про вплив механічної обробки на експлуатаційні властивості деталей машин, про припуски на обробку, про погрішності технологічного оснащення та обладнання, про шляхи підвищення продуктивності та економічності технологічних процесів, про базування заготовок і інші теор тические розділи.

Найважливішими сучасними напрямками розвитку технології машинобудування є методи оптимізації технологічних процесів по досягається точності, продуктивності та економічності виготовлення при забезпеченні високих експлуатаційних властивостей і надійності роботи, розробка систем автоматизованого управління ходом технологічних процесів, в тому числі і складальних операцій, створення гнучких автоматизованих виробничих систем на основі використання обчислювальної техніки, автоматизації межоперационного тран спорту і систем контролю, розробка маловідходних, ресурсозберігаючих технологій.

Вивчення технології машинобудування неможливо без хорошого знання таких дисциплін, як теорія різання, теоретична механіка, опір матеріалів, металорізальні верстати, матеріалознавство, деталі машин, основи технічних вимірювань, креслення.

В результаті засвоєння матеріалів підручника студенти будуть:

знати

 • • принципи побудови виробничого процесу виготовлення машини;
 • • закономірності та зв'язки, що проявляються в процесі проектування і створення машини;
 • • основні закономірності, що діють в процесі виготовлення і збірки машинобудівної продукції;
 • • основи теорії базування як засобу досягнення якості виробу;
 • • вплив пружних деформацій технологічної системи, зносу ріжучих інструментів, похибки установки заготовок, настройки верстата і теплових деформацій на точність обробки заготовок;
 • • сучасний стан та напрямки розвитку технології машинобудування;

вміти

 • • збирати і аналізувати вихідні інформаційні дані для проектування технологічних процесів;
 • • визначати тип виробництва;
 • • проектувати найпростіші технологічні процеси механічної обробки деталей і складання виробів;

володіти

 • • технічною термінологією в області технології машинобудування;
 • • методом розробки технологічного процесу виготовлення машини;
 • • розрахунково-аналітичним та статистичними методами визначення точності обробки;
 • • методами нормування операцій.
 
<<   ЗМІСТ   >>