Повна версія

Головна arrow Менеджмент arrow ЕТИКА ДЕРЖАВНОЇ І МУНІЦИПАЛЬНОЇ СЛУЖБИ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ

ЛІТЕРАТУРА

Нормативні правові акти

Федеральні закони і міжнародні акти

 • 1. Федеральний закон від 27 липня 2004 № 79-ФЗ «Про державну цивільну службу Російської Федерації».
 • 2. Федеральний закон від 27 травня 2003 № 58-ФЗ «Про систему державної служби Російської Федерації».
 • 3. Федеральний закон від 2 березня 2007 р № 25-ФЗ «Про муніципальної службі в Російській Федерації».
 • 4. Федеральний закон від 25 грудня 2008 року № 273-ФЗ «Про протидію корупції».
 • 5. Резолюція Генеральної Асамблеї ООН від 28 січня 1997 «Про прийняття Міжнародного кодексу поведінки державних посадових осіб».
 • 6. Рекомендація № R (2000) 10 Комітету міністрів Ради Європи «Про кодексах поведінки для державних службовців», прийнята на 106-й сесії Комітету міністрів 11 травня 2000 р
 • 7. Керівництво по вирішенню конфліктів інтересів на державній службі. Схвалено Радою ОЕСР, червень 2003 р

Акти Президента Російської Федерації

 • 1. Концепція реформування системи державної служби Російської Федерації. Затверджено Президентом РФ 15 серпня 2001 № Пр-1496.
 • 2. Указ Президента РФ від 12 серпня 2002 № 885 «Про затвердження загальних принципів службової поведінки державних службовців».
 • 3. Указ Президента Російської Федерації від 1 липня 2010 року № 821 «Про комісіях з дотримання вимог до службового поводження федеральних державних службовців і врегулювання конфлікту інтересів».
 • 4. Указ Президента РФ від 15 липня 2015 р № 364 «Про заходи щодо вдосконалення організації діяльності в сфері протидії корупції».

Наукова та навчальна література

 • 1. Адміністративна етика: навч, посібник / під заг. ред. В. Л. Романова. - М.: Изд-во РАГС, 1999..
 • 2. Васильєв, С. В. Етика державної служби: політико-філософський аспект / С. В. Васильєв, С. І. Малишев. - Великий Новгород, 2003.
 • 3. Вуд, Дж. Дипломатичний церемоніал і протокол / Дж. Вуд, Ж. Серрі. - 2-е вид. - М.: Междунар. відносини, 2011 року.
 • 4. Державна служба Росії: розвиток і управління людським капіталом: зб. науч. ст. / Ріс. акад. нар. госп-ва і д. служби при Президенті РФ. - М.: Справа, 2013.
 • 5. Державна і муніципальна служба: підручник і практикум для академічного бакалаврату / під заг. ред. Е. В. Охотського. - М.: Издательство Юрайт 2017.
 • 6. Державна служба: культура поведінки та діловий етикет / під заг. ред. Е. В. Охотського. - М.: Изд-во РАГС, 1998..
 • 7. Громадянська служба: моральні основи, професійна етика: навч, посібник / під заг. ред. В. М. Соколова, А. І. Турчинова. - М.: Изд-во РАГС, 2006.
 • 8. Гусейнов, А. А. Етика: підручник для бакалаврів / А. А. Гусейнов. - М.: Издательство Юрайт, 2013.
 • 9. Духовно-моральні проблеми державної служби Російської Федерації: матеріали соціол. дослідні. (Жовтень-листопад 2009 р) / Ріс. акад. держ. служби при Президенті РФ. - М., 2010 року.
 • 10. Зарайченко, В. Є. Етикет державного службовця: навч, посібник / В. Є. Зарайченко. - М.; Ростов н / Д: МарТ, 2006.
 • 11. Кабашов, С. Ю. Врегулювання конфлікту інтересів і протидію корупції на цивільної та муніципальної службі: теорія і практика: навч, посібник. - М.: ИНФРА-М, 2011 року.
 • 12. Конфлікт інтересів на державній та муніципальній службі, в діяльності організацій: причини, запобігання, врегулювання: наук.-практ. посібник / Т. С. Глазирін, Т. Л. Козлов, Н. М. Колосова [и др.]; відп. ред. А. Ф. Ноздрачев. - М.: Інститут законодавства та порівняльного правознавства при Уряді Російської Федерації: ИНФРА-М, 2016.
 • 13. Кузнецов, А. М. Етика державної і муніципальної служби / А. М. Кузнєцов. - М.: Издательство Юрайт, 2014.
 • 14. Литвинцева, Е. А. Державна служба в зарубіжних країнах / Є. А. Литвинцева. - М.: Изд-во РАГС, 2003.
 • 15. Магомедов К. О. Актуальні проблеми функціонування і розвитку державної цивільної служби Російської Федерації. Матеріали соціологічного дослідження (жовтень 2016 - березень 2017 г.). - М. 2017.
 • 16. Оболонський, А. В. Мораль і право в політиці та управлінні / А. В. Оболонський. - М.: Изд. будинок ГУ ВШЕ, 2006.
 • 17. Омельченко, Н. А. Етика державної і муніципальної служби / Н. А. Омельченко. - 5-е изд., Перераб. і доп. - М.: Издательство Юрайт, 2014.
 • 18. Осипова, І. Н. Етика і культура управління: навчань, посібник / І. Н. Осипова. - М.: Форум, 2013.
 • 19. Охотський, Е. В. Бюрократія і бюрократизм / Є. В. Охотський, В. Г. Смольков. - М.: Норма-му, 2006.
 • 20. Рюкле, X. Ваше таємна зброя в спілкуванні. Міміка, жест, рух / X. Рюкле. - М., 1996.
 • 21. Сабо, І. Державна служба і культура поведінки / І. Сабо // Державна служба. Кадрова політика. Зарубіжний досвід. - М.: Изд-во РАГС, 1995.
 • 22. Семенов, І. Н. Російський дипломатичний протокол: історія і сучасність / І. Н. Семенов. - М.: Білий місто, 2011 року.
 • 23. Соловйов, Е. Я. Сучасний етикет. Діловий і міжнародний протокол / Е. Я. Соловйов. - 8-е изд. - М.: Ось-89, 2010 року.
 • 24. Степнов, П. П. Перспективи розвитку моралі в суспільстві (кінець XX - початок XXI ст.) / П. П. Степнов. - М.: РАУ, 1993.
 • 25. Толстова, І. Е. Етика державної і муніципальної служби / І. Е. Толстова, М. А. Паутова. - Новосибірськ: МДАУ, 2012.
 • 26. Турчинов, А. И. Професіоналізація і кадрова політика: проблеми розвитку теорії та практики / А. І. Турчинов. - М.: мийок, пси хол.-соціал. ін-т; Флінта, 1998..
 • 27. Шувалова, Н. Н. Етика ділових відносин: учеб.-практ. посібник / Н. Н. Шувалова. - М.: Изд-во РАГС 2009.
 • 28. Шувалова, Н. Н. Службове поведінку державного службовця: моральні основи: учеб.-практ. посібник / Н. Н. Шувалова. - Ростов н / Д, 2006.
 • 29. Етика: Енциклопедія. словник / під ред. Р. Г. Апресяна, А. А. Гусейнова. - М.: Гардарики, 2001..
 • 30. Ягер, Дж. Діловий протокол: стратегія особистого успіху / Дж. Ягер. - М.: Ділова культура, 2004.
 
<<   ЗМІСТ