Повна версія

Головна arrow Менеджмент arrow ЕТИКА ДЕРЖАВНОЇ І МУНІЦИПАЛЬНОЇ СЛУЖБИ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

МЕХАНІЗМИ І МЕТОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕТИЧНИХ ВИМОГ ДО ДЕРЖАВНИХ І МУНІЦИПАЛЬНИХ СЛУЖБОВЦІВ

Використовуйте при керівництві людьми сільськогосподарський підхід, забезпечуючи відповідний клімат і добриво, і нехай люди ростуть самі по собі.

Д. Мак-Грегор

В результаті вивчення цієї теми студент повинен:

знати

  • • основні механізми управління моральними відносинами в організації, що використовуються у вітчизняній та світовій практиці;
  • • методи управління процесом етізаціі і оцінки моральної складової професіоналізму державних і муніципальних службовців;

вміти

  • • аналізувати і використовувати можливості і переваги різних методів управління моральними відносинами у державній та муніципальній службі;
  • • застосовувати розроблені наукою і перевірені вітчизняної і світової практики методи оцінки моральної складової професіоналізму державних і муніципальних службовців;
  • • критично оцінювати досвід зарубіжних країн у формуванні посадовий моралі державних службовців;

володіти

• навичками критичного аналізу і використання в практиці державної і муніципальної служби розроблених в області менеджменту механізмів і методів впровадження етичних принципів і норм в практику ділових відносин.

Основні напрямки еволюції державної служби зв'язуються сьогодні з розробкою ідей new public management ( «нового державного менеджменту ») і формуванням гнучких і ефективних систем управління, здатних легко адаптуватися до мінливого зовнішнього середовища і надають чиновнику велику свободу дій; з підвищенням відкритості державної служби; посиленням вимог до етичності діяльності та поведінки службовців; підвищенням моральних стандартів поведінки чиновників; актуалізацією значення особистісних факторів службової діяльності [1] . Використовувані в галузі управління механізми і методи впровадження етичних принципів і норм в практику ділових відносин все ширше знаходять застосування і в сфері державної служби.

Досвід зарубіжних країн показує, що розробка інструментарію реалізації етичних вимог, що пред'являються до працівників будь-якої сфери професійної діяльності та забезпечують безумовне виконання цих вимог кожною посадовою особою, - одне з найважливіших умов життєздатності та ефективності етичних нормативних актів.

  • [1] Див .: Литвинцева Е. А. Державна служба в зарубіжних країнах. М.: Изд-воРАГС, 2003. С. 17-18.
 
<<   ЗМІСТ   >>