Повна версія

Головна arrow Менеджмент arrow ЕТИКА ДЕРЖАВНОЇ І МУНІЦИПАЛЬНОЇ СЛУЖБИ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

РОЗДІЛ II ОСНОВНІ НАПРЯМКИ І ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ПОСАДОВОЇ МОРАЛІ ДЕРЖАВНИХ І МУНІЦИПАЛЬНИХ СЛУЖБОВЦІВ

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ ПОСАДОВИХ ОСІБ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ

Наш головний недолік полягає в тому, що ми більше схильні обговорювати речі, ніж робити їх.

Дж. Неру

В результаті вивчення цієї теми студент повинен:

знати

 • • чинники формування посадовий моралі державних і муніципальних службовців;
 • • правові основи і організаційні форми управління моральними відносинами в системі державного і муніципального управління;
 • • основні види і рівні контролю виконання нормативних правових актів, що стосуються етичних проблем державної та муніципальної служби;
 • • зарубіжний досвід регулювання моральних відносин в системі державної і муніципальної служби, забезпечення контролю і координації діяльності по виконанню нормативних і правових актів в сфері державної служби;

вміти

 • • використовувати отримані теоретичні знання на практиці своєї професійної діяльності;
 • • критично оцінювати і адаптувати вітчизняний і зарубіжний досвід використання сучасних технологій підвищення рівня моральної культури управлінців у своїй професійній діяльності;

володіти

 • • навичками аналізу організації управління моральними відносинами у державній та муніципальній службі;
 • • навичками критичного аналізу і зіставлення вітчизняного і зарубіжного досвіду у вирішенні актуальних проблем морального оздоровлення кадрового корпусу державної і муніципальної служби.

Кінець XX - початок XXI ст. ознаменувалися, з одного боку, глобалізацією всіх форм суспільного життя, небувалим зростанням технологічної могутності людства, з іншого - наростанням гло-

бальних загроз майбутньому всього населення Землі. При цьому головним фактором ризику виявляється сама людина з його деформованими духовними цінностями.

Одним з найнебезпечніших наслідків техногенного характеру прогресу в наш час з'явився «поворот розвитку цивілізації в сторону войовничого імморалізм» [1] , який породжує зростаючий дефіцит моральності. Стає все більш очевидним, що його подолання можливе лише на шляху етізаціі всіх сторін суспільного життя, в тому числі професійної діяльності і професійної освіти.

В контексті фронтального наступу на корупцію в останні десятиліття в світі спостерігається зростаючий інтерес як до самої проблеми моральності, так і до досвіду розробки і використання заходів, необхідних для її забезпечення. В першу чергу це стосується:

 • - виявлення факторів, що детермінують етичні основи діяльності організацій і поведінки людини в процесі його професійної діяльності;
 • - забезпечення управління моральними відносинами в системі державної і муніципальної служби;
 • - актуалізації різних форм контролю за етичністю діяльності організацій і їх працівників;
 • - вдосконалення системи етико-професійного розвитку персоналу;
 • - розробки конкретних механізмів, що забезпечують реалізацію вироблюваних в організаціях етичних вимог.

Невід'ємними умовами вирішення задачі формування кадрового корпусу високопрофесійних і високоморальних державних і муніципальних службовців, здатних до виконання місії суспільного служіння і протистояння спокусам легкої наживи, стають:

 • - виявлення основних умов морального оздоровлення державної і муніципальної служби як найважливішого інструменту протидії корупції;
 • - формування системи управління моральними відносинами у державній та муніципальній службі в цілях забезпечення координації діяльності органів державного і муніципального управління і позавідомчого контролю за дотриманням федеральних законів, інших нормативних правових актів, що стосуються моральних аспектів функціонування державної і муніципальної служби;
 • - розробка і нормативне закріплення Кодексу етики державних і муніципальних службовців, забезпеченого необхідними механізмами виконання його вимог;
 • - формування системи етико-професійного розвитку державних і муніципальних службовців як невід'ємної частини їх професійної освіти;
 • - наукова розробка і впровадження в практику методів управління персоналом в сфері моральних відносин, критеріїв моральної оцінки посадових осіб органів державного і муніципального управління і методик їх використання в процедурах відбору, конкурсу, атестації, кваліфікаційних іспитів, формування резерву на висування;
 • - аналіз зарубіжного досвіду управління моральними відносинами в системі державної служби з метою виявлення можливості його адаптації до українських умов.

 • [1] Канке В. Л. Етика відповідальності. Теорія моралі майбутнього. М.: Логос, 2003. С. 4.
 
<<   ЗМІСТ   >>