Повна версія

Головна arrow Техніка arrow СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ЕТАП: СЕРІЙНЕ ВИРОБНИЦТВО

На цьому етапі формується система забезпечення якості продукції, що виготовляється апаратури, виконується комплекс заходів [2] відповідно до ГОСТ Р 15.201-2000.

На всіх підприємствах-виробниках компонентів радіоелектронної апаратури (РЕА) розробляється комплекс заходів щодо забезпечення якості. Прикладом може бути стандарт, виготовлений в ФГУП «НВО автоматики» СТП 551.21.001-2001 (Система якості. Експериментальна відпрацювання системи управління ракетних і космічних комплексів. Основні положення).

Для підтвердження рівня якості РЕА, що виготовляється в серійному виробництві, проводять періодичні випробування, обсяг яких узгоджується з замовником. Ці випробування проводяться, як правило, при зміні технологічних процесів або з періодичністю, узгодженої з замовником (приблизно I раз на рік).

Періодичність і обсяг цих випробувань встановлюється в технічних умовах (ТУ) на прилад. Випробування в обсязі періодичних проводяться також у разі зміни технічних параметрів (норм), записаних в узгоджених ТУ на прилад.

Перелік питань лля самоконтролю

 • 1. Які основні етапи передбачені при проектуванні САУ?
 • 2. Які основні завдання етапу ескізного проекту?
 • 3. Скільки варіантів реалізації САУ може бути запропоновано на етапі ескізного проекту?
 • 4. У яких випадках проводять періодичні випробування?
 • 5. Які завдання відпрацювання вирішуються при ЛОІА і Лоїк?
 • 6. На якому етапі проводиться технологічна і електротехнічна підготовка виробництва?
 • 7. Який етап випробувань є завершальним перед переходом до серійного виробництва?
 • 8. Чи можлива зміна технічних рішень після захисту ескізного проекту?
 • 9. За результатами яких випробувань проводиться доробка КД?
 • 10. На якому етапі формулюються і відпрацьовуються алгоритми управління САУ?
 • 11. Як оформляються результати робіт етапу «Технічні пропозиції»?
 • 12. Чим завершується етап ескізного проектування?

Частина 1. Створення CAV

 
<<   ЗМІСТ   >>