Повна версія

Головна arrow Техніка arrow ОСНОВИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

SCADA-СИСТЕМА SIMATIC WINCC

SCADA- система WinCC розроблена компанією Siemens.

В даний час цей програмний продукт займає перше місце в Європі серед SCADA-систем і третє місце в світі. У 1999 р з'явилася п'ята версія цієї системи. Вона базується на операційних системах Windows 95/98 / NT, є відкритою і масштабованої.

Відкритість WinCC підтримується на всіх рівнях роботи системи за рахунок використання відкритих інтерфейсів і доступності внутрішніх структур.

Обмін даними з іншими додатками здійснюється за допомогою механізмів DDE, OLE, ODBC / SQL, з контролерами - за допомогою ОРС. При відсутності в WinCC потрібного драйвера для вибраного ПЛК розробник може створити свій драйвер, використовуючи Channel Development Kit ( CDK).

WinCC пропонує максимум можливостей розробнику для написання своїх доповнень. Розробник отримує доступ до внутрішніх структур, процедур і функцій компонентів системи. Опис цих функцій поставляється спеціально окремим опцією Open Development Kit ( ODK ).

У WinCC реалізована можливість перегляду стану об'єкта через Internet за допомогою WinCC Web Navigator Server.

Система WinCC може використовуватися як в одного користувача варіанті, так і в клієнт-серверному. До WinCC- сервера, що приймає дані з ПЛК, може бути підключено до 16 WinCC- клієнтів. У WinCC 5.0 підтримується до шести серверів.

Набір опцій системи WinCC визначається замовником. Установка окремих опцій вимагає додаткових ліцензій.

В основний комплект поставки WinCC входять наступні опції:

 • Alarm Logging - для підготовки, відображення, квітірованія та архівування повідомлень;
 • User Administrator - для управління доступом до ресурсів WinCC;
 • Text Library - дозволяє створювати бібліотеку відповідностей між словами для перемикання мов;
 • Report Designer - вбудований генератор звітів;
 • Global Scripts - редактор, за допомогою якого можна писати З-функції для обробки подій;
 • Tag Logging - система архівації даних. Спільно з редактором надаються кошти для табличного і графічного відображення значень в базі даних;
 • Graphics Designer - редактор для малювання мнемосхем.

Всі редактори запускаються з центрального додатки WinCC - Control Center. Control Center виконує роль менеджера всіх опцій WinCC і є для них сполучною ланкою. Кожна опція складається з системи розробки та системи виконання.

Служба повідомлень Alarm Logging призначена для виведення повідомлень про хід контрольованого технологічного процесу, підтвердження повідомлень оператором і ведення архівів цих повідомлень. Наприклад, це можуть бути повідомлення про вихід параметрів за уставочние значення, повідомлення про вхід користувачів в систему і т.д.

Опція складається з двох частин - системи розробки та системи виконання. Система розробки служить для завдання таких параметрів повідомлення, як умови їх виникнення, тексти, кольору і т.д., а також для завдання параметрів архіву повідомлень. Система виконання призначена для виведення повідомлень на екран і їх архівування під час роботи МяСС-додатки в хронологічному порядку.

Кожне повідомлення має блочну структуру. У повідомлення можуть входити системні блоки, блоки даних і блоки інформації, яка визначається користувачем. Системні блоки містять таку інформацію, як час, дата і номер спільнота- ня; блоки даних - значення контрольованих параметрів; блоки інформації, яка визначається користувачем, - загальну характеристику повідомлення: текст повідомлення, місце виникнення несправності і т.д.

Для кожного вікна, призначеного для відображення повідомлень, може бути заданий певний фільтр, який дозволяє відображати у вікні тільки частина повідомлень, наприклад, що відносяться до певної ділянки технологічного процесу.

Архівування повідомлень може відбуватися в режимі кільцевого буфера, коли вказується максимальна кількість повідомлень в архіві (до 10 000) і в разі переповнення буфера перезаписується найстаріше повідомлення. Також для архівування може бути використано весь доступний дисковий простір.

Служба User Administrator призначена для контролю прав доступу користувачів Win З С- i1 р іложе 11 і я. Кожному користувачеві можуть бути присвоєні певні «рівні доступу». Максимально можливу кількість рівнів доступу - 999. При вході в будь-який WmCC-редактор, як в режимі конфігурації, гак і під час виконання WinCC- додатки, перевіряється, чи зареєстрований користувач в системі і які рівні доступу він має. Якщо користувач не зареєстрований, то він не має ніяких прав. Якщо користувач зареєстрований, то перевіряється відповідність його рівня доступу рівнем доступу запитуваної функції. При розходженні в рівнях доступу функція не може бути викликана.

Редактор Text Library призначений для створення бібліотеки відповідностей слів або символів. Це необхідно, коли текст може відображатися на двох або більше мовами. Якщо потрібно, щоб WinСС-п ріложеніе в процесі роботи могло підтримувати, наприклад, дві мови - англійська та російська, то цей редактор допоможе в створенні і використанні відповідників. Крім того, Text Library зберігає тексти повідомлень, які готуються в Alarm Logging, тобто текст повідомлень також може бути на різних мовах.

Вбудований генератор звітів Report Designer складається з редактора схеми звітів і системи генерації звітів. Графічний редактор схеми звітів дозволяє спроектувати вид звіту. У підготовці схеми звіту допомагають готові схеми.

Звіти можуть містити як системну інформацію (тобто атрибути конфігурації, дані про проект), так і інформацію з архівів (тобто протоколи повідомлень і вимірювані значення) у вигляді таблиць або графіків.

Для створення звіту використовуються динамічні об'єкти, які наповнюються даними під час виконання. Для виведення звіту необхідно задати, за якою подією починати генерацію звіту і куди буде виводитися звіт. Генератор звітів дозволяє здійснити вибір наступних подій:

 • • на вимогу користувача;
 • • в заздалегідь вибраний час;
 • • циклічний висновок.

Для організації виведення пропонуються наступні варіанти:

 • • висновок на екран;
 • • висновок на обраний принтер;
 • • висновок в файл.

Підсистема обробки подій Global Scripts - це загальна назва для С-функцій і обробників подій у всьому MwCC-проект. Розрізняють такі типи функцій:

 • • функції проекту - ці функції пишуться користувачем для конкретного проекту;
 • • стандартні функції - містять функції WinCC API, які відсортовані по опціях;
 • • внутрішні функції - це найбільш часто використовувані функції, які дозволяють динамічно змінювати і позиціонувати зображення, приймати і змінювати значення параметрів. Внутрішні функції також містять стандартні функції мови С;
 • • обробники подій - це функції, які можуть використовувати всі перераховані вище функції в тілі своєї програми. Обробники подій спрацьовують або по зміні деякого параметра або через певний проміжок часу. Крім того, обробники подій можна створювати всередині Graphics Designer для будь-якого графічного об'єкта (наприклад, після натискання клавіші клавіатури або миші на область об'єкта буде спрацьовувати певний скрипт).

Підсистема архівації параметрів Tag Logging призначена для створення оперативних та довготривалих архівів. У WinCC існує три типи архівів:

 • Process Value Archive - основний архів для реєстрованих параметрів (тегів), що дозволяє створювати в оперативний або довготривалий архів із заданими методами архівування;
 • Compressed Value Archive - стислий архів, який базується на Process Value Archive , містить статистичні дані за заданий проміжок часу і з заданим методом обробки;
 • User Archive - дозволяє створювати свої таблиці зі своїми полями і виконувати дії над ними з скриптів Global Scripts. Основне призначення User Archive - це підготовка рецептів. User Archive поставляється окремої опцією WinCC.

Графічний редактор Graphics Designer призначений для створення мнемосхем. Він містить багату бібліотеку стандартних графічних об'єктів, бібліотеку Windows- компонентів - кнопок, списків і т.д., а також бібліотеку складних WinCC- об'єктів - полів виведення параметрів, малюнків, створюваних користувачем і т.д.

Для кожного об'єкта визначено набір властивостей, які можуть змінюватися під час виконання програми. Як приклад можна навести такі властивості: положення на екрані, довжина, ширина, шрифт, колір шрифту, відсоток заповнення, колір заповнення, миготіння, частота миготіння і т.д. Також для об'єкта визначено набір подій, на які цей об'єкт може реагувати під час виконання програми.

Graphics Designer підтримує технологію OLE 2.0, що дозволяє вбудовувати в мнемосхеми компоненти ActiveX , розроблені користувачем.

Для полегшення завдань виконання 1ГшСС-проектів WinCC постійно поповнюється новими опціями. Для версії WinCC 4.02 цей список складається з наступних основних опцій:

 • Split Screen Manager - дозволяє швидко створити шаблон 1ГшСС-додатки для перегляду екранів WinCC- клієнтів, підключених до системи;
 • Alarm Logging Wizard - програма для проектування структури рядки повідомлень, а також звукових сигналів при виведенні того чи іншого типу повідомлень;
 • Picture Перейти до оголошення hierarchy - ця програма пропонує зручний перегляд картинок (створених в Graphics Designer) у вигляді структури «дерево»;
 • Life beat Monitoring - дозволяє стежити за станом з'єднань всіх ПЛК, підключених до системи;
 • Tag Editor - програма використовується для зв'язку тегів з програмою створення трендів в режимі виконання;
 • Time synchronization - програма синхронізації часу, забезпечує формування повідомлень в однаковому хронологічному порядку для всієї системи;
 • Chip Card - програма для підтримки авторизованого доступу до ресурсів WinCC за допомогою пластикових карт;
 • Storage - програма, що дозволяє переміщати дані, накопичені в довготривалих архівах, на інші накопичувачі, а також видалять ь застарілі дані із зазначенням часу або залежно від відсотка заповнення диска.
 
<<   ЗМІСТ   >>