Повна версія

Головна arrow Техніка arrow ОСНОВИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

АСУТП І ДИСПЕТЧЕРСЬКЕ УПРАВЛІННЯ

Загальні поняття

В даний час SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition - диспетчерське управління і збір даних) є найбільш перспективною технологією автоматизованого управління в багатьох галузях промисловості [2].

В останні кілька десятиліть за кордоном різко зріс інтерес до проблем побудови високоефективних і високонадійних систем диспетчерського управління та збору даних.

З одного боку, це пов'язано зі значним прогресом в області обчислювальної техніки, програмного забезпечення і телекомунікацій, що збільшує можливості і розширює сферу застосування автоматизованих систем.

З іншого боку, розвиток інформаційних технологій, підвищення ступеня автоматизації і перерозподіл функцій між людиною і апаратурою загострило проблему взаємодії людини-оператора з системою управління. Розслідування та аналіз більшості аварій та подій в промисловості і на транспорті, частина з яких привела до катастрофічних наслідків, показали, що, якщо в 1960-х рр. помилка людини була первісною причиною лише 20% інцидентів, то в 1990-х рр. частка «людського фактора» зросла до 80%, причому в зв'язку з постійним вдосконаленням технологій і підвищенням надійності електронного обладнання та машин частка ця може ще зрости (рис. 5.1).

Тенденції причин аварій в складних автоматизованих системах

Мал. 5. 1. Тенденції причин аварій в складних автоматизованих системах

Основною причиною таких тенденцій є старий традиційний підхід до побудови АСУ, який застосовується часто і в даний час: орієнтація в першу чергу на застосування новітніх технічних (технологічних) досягнень, прагнення підвищити ступінь автоматизації і функціональні можливості системи і, в го же час, недооцінка необхідності побудови ефективного людино-машинного інтерфейсу (HMI - Human-Machine Interface), тобто інтерфейсу, орієнтованого на оператора.

Виникла необхідність застосування нового підходу при розробці таких систем, а саме орієнтація в першу чергу на людину-оператора (диспетчера) і його завдання. Реалізацією такого підходу і є SCADA- системи, які іноді навіть називають SCADA / HMI.

Управління технологічними процесами па основі SCADA -систем стало здійснюватися в передових західних країнах в 1980-і рр. У Росії перехід до управління на основі SCADA -систем став здійснюватися кілька пізніше, в 1990-і рр.

SCADA-системи найкращим чином застосовні для автоматизації управління безперервними і розподіленими процесами, якими є нафтогазові технологічні процеси. Крім нафтової і газової промисловості, SCADA- системи застосовуються в наступних областях:

  • • управління виробництвом, передачею та розподілом електроенергії;
  • • промислове виробництво;
  • • водозабір, водоочищення і водорозподілення;
  • • управління космічними об'єктами;
  • • управління на транспорті (всі види транспорту: авіа, метро, залізничний, автомобільний, водний);
  • • телекомунікації;
  • • військова область.

У світі налічується не один десяток компаній, що активно займаються розробкою і впровадженням SCADA- систем. Програмні продукти багатьох з цих компаній представлені на російському ринку. Крім того, в Росії існують компанії, які займаються розробкою вітчизняних SCADA- систем.

 
<<   ЗМІСТ   >>