Повна версія

Головна arrow Техніка arrow ОСНОВИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ В МІКРОЕЛЕКТРОНІЦІ

Основні технологічні процеси виробництва виробів мікроелектроніки

Управління технологічними процесами в будь-якій галузі промисловості має забезпечувати отримання продукції з певними властивостями. Вирішення цієї задачі грунтується на розумінні взаємозв'язку між властивостями вироби, особливостями технології його виготовлення і характеристиками обладнання, за допомогою якого реалізується ця технологія [1].

Виробництво інтегральних мікросхем (ІМС) являє собою складний багатоступінчастий процес, в якому можна виділити три фази [7]:

  • • заготівельну, що включає в себе виготовлення злитків, різання їх на пластини, підготовку оснащення та інструменту, виробництво корпусів;
  • • обробну, призначену для отримання інтегральних структур в напівпровідниковому матеріалі або на його поверхні;
  • • складально-контрольну, завершальну виготовлення ІМС. У неї входять операції: поділ пластин на кристали, збірка схем в корпус, герметизація, контроль якості виробів і випробування.

Основні характеристики ІМС, що визначають область їх застосування, створюються обробної фазою. Вона пред'являє особливо високі вимоги до точності і стабільності технологічних процесів і умов їх виконання. Все це призводить до необхідності вирішення складних завдань управління і розробки досконаліших технічних засобів в обробній фазі виробництва.

Технологія обробної фази отримала назву планарной і в основному сформувалася в кінці 1950-х - початку 1960-х рр. Планарная технологія дозволила отримувати якісні інтегральні структури при високому виході придатних. Крім того, ця технологія універсальна, придатна для виробництва різноманітних приладів, допускає зміну складу операцій, що забезпечує можливість побудови гнучких автоматизованих виробництв. Останнє особливо важливо для такої економікою, що швидко галузі, як мікроелектроніка.

За планарной технології виготовляють в даний час більшість біполярних і МДП-схем. Основу ІМС, як відомо, складають мікротранзісторов (рис. 1.1 , а, б). У біполярної схемою необхідні властивості виходять за рахунок створення р-п-р або «- ^ -« - транзисторів і їх з'єднання. Для відділення схем друг від друга використовується ізоляція діелектриком або обратносмещенного р-п- переходами і.

Схеми транзисторів

Мал. 1.1. Схеми транзисторів:

а - біполярного (е - емітер; б - база; до - колектор); б - МДП (і - джерело; ж - затвор; с - стік)

У МДП-приладах необхідні властивості забезпечуються на кордоні метал-діелектрик-напівпровідник. Канал з керованою провідністю (затвор) при подачі потенціалу змінює електричний струм між витоком і стоком, що і використовується для отримання ефекту посилення.

З метою виявлення спільності методів виготовлення ІМС можна порівняти планарниє технології отримання біполярних і МДП-приладів. Всі числові значення, що характеризують транзисторні структури і наведені в описі технологій, вказані орієнтовно в роботі [6].

 
<<   ЗМІСТ   >>