Повна версія

Головна arrow Фінанси arrow ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНЕ ФІНАНСУВАННЯ ТА ГАРАНТІЙНИЙ БІЗНЕС

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ВИКОНАННЯ АКРЕДИТИВА АВИЗУЮЩИМ БАНКОМ

У разі, коли виконуючим банком є авізуючий банк, можливі декілька методів оплати документів - залежно від того, який з них передбачене умовами акредитива '.

'Питанням конкретних проводок за розрахунковими операціями з експорту та імпорту по свящ Додаток II.39. Бухгалтерський облік розрахункових операцій клієнтів, в тому числі з нерезидентами по експортно-імпортних контрактах.

Платежі в дебет рахунку

При платежах в дебет рахунку, тобто коли рамбурсні умови акредитива передбачають оплату документів виконуючим банком шляхом дебетування рахунку банку-емітента у себе в міру отримання документів від бенефіціара, іноземний банк ретельно перевіряє подані до оплати документи і, знайшовши їх в повній відповідності з умовами акредитива, оплачує суму документів бенефіціару, а самі документи висилає на адресу банку-емітента при супровідному дебетовом авізо із зазначенням сум документів і терміну валютування. Співробітник банку-емітента, отримавши і перевіривши ці документи, робить відповідні бухгалтерські записи за відповідними балансовими рахунками, вказуючи по дебету номер аккредитивного рахунку, а по кредиту - номер відповідного кореспондентського рахунку, який банк-емітент має у виконуючому банку, який був надісланий документи. В окремій графі меморіального ордера проставляється термін валютування, зазначений в дебетовом авізо виконуючого банку. Якщо він не вказаний, термін валютування може бути встановлено за датою валютування, зазначеної у виписці по кореспондентському рахунку.

Якщо при перевірці документів співробітник виконуючого банку виявив в них будь-які розбіжності, він дебетует рахунок банку-емітента у себе умовно під гарантію бенефіціара, про що сповіщає банк-емітент з проханням зняти умовність з виплати. Отримавши такі документи, співробітник банку-емітента робить відповідну проводку по балансових рахунках вищевказаним порядком і відразу ж запитує наказодавця акредитива щодо зняття умовності з виплати. Після отримання згоди наказодавця акредитива на безумовну оплату документів на адресу банку надсилається лист або телеграма з вказівкою зняти умовність з виплати. Якщо виконуючий банк, помітивши в документах розбіжності з умовами акредитива, не має від бенефіціара гарантії на вчинення умовного платежу або не має права виробляти умовні платежі по акредитиву, він направляє на адресу банку-емітента отримані від бенефіціара документи з розбіжностями при супровідному авізо, в якому перераховує виявлені розбіжності і просить згоди банку-емітента на оплату документів. Співробітник банку-емітента запитує наказодавця акредитива щодо оплати цих документів і здійснює платіж тільки після отримання згоди наказодавця на їх оплату. У такій ситуації банк-емітент направляє на адресу виконуючого банку телеграфне платіжне доручення або послання по системі SWIFT (МТ 756) на оплату цих документів. Одночасно робиться бухгалтерська запис по балансових рахунках з зазначенням терміну валютування. (В цьому випадку отримане від іноземного банку дебетове авізо не є провідним документом, а служить підтвердженням платежу з боку виконуючого банку на користь бенефіціара.)

 
<<   ЗМІСТ   >>