Повна версія

Головна arrow Фінанси arrow ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНЕ ФІНАНСУВАННЯ ТА ГАРАНТІЙНИЙ БІЗНЕС

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПРЕАМБУЛА

Преамбула - вступна частина контракту, в якій зазначаються номер, місце і дата підписання, сторони контракту. Іноді в преамбулу включається найменування договору (купівлі-продажу, оренди, спільної діяльності, надання послуг). Нижче наведено приклад преамбули контракту:

м Москва, Росія 17 серпня 2011 р

КОНТРАКТ № 9101/1679-ез

Товариство з обмеженою відповідальністю «Аверс», Москва, Росія, іменоване в подальшому «Покупець», з одного боку, і компанія IVEKOFIATSPA, м Турин, Італія, іменована надалі «Продавець», з іншого боку, уклали цей договір про наступне.

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТУ. БАЗИСНІ УМОВИ ПОСТАВОК

Предмет контракту - частина контракту, в якій в стислому вигляді визначається вид угоди (купівля-продаж, підряд, оренда, надання послуг і т.д.), найменування товару, його кількість, при необхідності його характеристика, базисні умови поставки.

Технічні характеристики окремих видів товарів (наприклад, машино-технічних виробів) можуть бути винесені в спеціальний розділ (додаток до контракту), на який дається посилання. При наявності посилання додаток є невід'ємною частиною контракту, наприклад:

1. Предмет контракту

Продавець зобов'язується поставити, а Покупець зобов'язується оплатіть_

 • (найменування товару) _ на условіях_
 • (вказівка базисних умов поставки) _в згідно з додатком до цього контракту, що є невід'ємною частиною контракту.

В ході здійснення міжнародної торгівлі склалися певні звичаї, які отримали назву «базисні умови поставок». Їх використання в певній мірі спростило обмін товарами, проте в силу їх різного тлумачення між контрагентами нерідко виникали розбіжності щодо визначення зобов'язань сторін. З метою уніфікації тлумачення базисних умов поставок Міжнародна торгова палата (МТП, Париж) в 1936 р видала Міжнародні правила тлумачення міжнародних термінів (International Rules for the Interpretation of Trade Terms), International Commercial Terms - Incoterms (Інкотермс). Згодом (в 1953, 1967, 1976, 1980, 1990, 2000 і 2010 рр.) До збірки неодноразово вносилися зміни, коригування та доповнення. Наприклад, в останніх редакціях враховані специфічні моменти, пов'язані з розвитком зон, вільних від митних зборів, деякі зміни в практиці перевезення вантажів. Крім того, розвиток нових технологій і засобів зв'язку, обміну та передачі інформації спричинило появу систем обміну електронними даними fEDI - Electronic Data Interchange - обмін електронними даними) і поступового відходу від паперового документообігу, що також знайшло відображення в Інкотермс. Останнє нововведення, внесене в 2010 р, зробило можливим використання Інкотермс 2010 не тільки в міжнародній, а й у внутрішній торгівлі.

Правила Інкотермс 2010 стали визнаним і економічним інструментарієм, призначеним для полегшення міжнародної торгівлі [1] .

В даний час застосовуються 11 містяться в Інкотермс 2010 комерційних термінів, які визначають базисні умови поставок. Крім умов поставок в них встановлені обов'язки контрагентів по доставці товару і моменти переходу права власності на товар, а також ризику випадкового псування або втрати товару з продавця на покупця. Іншими словами, базисні умови визначають, які витрати несуть сторони по транспортуванню вантажу від експортера до імпортера. Слід розуміти, що транспортні витрати з доставки різних видів товару сильно розрізняються, іноді вони досягають 40-50% ціни товару. У транспортні витрати можуть бути включені:

 • • витрати по підготовці товару до відвантаження (перевірці якості і кількості, відбору проб, пакування);
 • • вартість навантаження товару на перевізні засоби внутрішнього перевізника (водним, залізничним, автомобільним та іншими видами транспорту);
 • • витрати по навантаженню товару на основні перевізні засоби в пункті експорту;
 • • вартість транспортування товару міжнародним транспортом;
 • • вартість страховки вантажу в дорозі при морських перевезеннях;
 • • витрати по зберіганню товару в шляху і при перевантаженні;
 • • витрати по вивантаженню товару в пункті призначення;
 • • витрати з доставки товару з пункту призначення на склад покупця.

Такий далеко не повний перелік можливих транспортних витрат. Потрібно враховувати, що витрати з доставки товару, які несе продавець, включаються в ціну товару. Розглянемо основні комерційні терміни базисних умов поставки в порядку зростання обов'язків і витрат продавця по доставці товару. Залежно від ступеня виконання зобов'язань розрізняють дві групи термінів 1 , які, по-перше, використовуються при перевезенні будь-якими видами транспорту і, по-друге, використовуються при морської і внутрішньої водної перевезення.

Раніше в Інкотермс-2000 існувало чотири групи термінів, так що для позначення кожної групи служила перша буква терміна. Таким чином, кожна буква вказувала на групу термінів і несла своє смислове навантаження:

 • • Е - говорила про факт відвантаження (відправлення);
 • F - означала, що продавець зобов'язаний передати товар певного перевізнику вільним від ризику (Free on Risk) за рахунок покупця, тобто основна перевезення не оплачено;
 • • З - свідчила про те, що продавець зобов'язаний нести певні витрати і після настання ключового моменту розподілу ризику і втрати або пошкодження товару, таким чином, перевезення вже оплачена;
 • D - означала, що товар повинен прибути в узгоджене місце призначення.

Якщо значення термінів узагальнити ще більше, їх буквені позначення можна звести до наступного: Е - відвантаження; F - основна перевезення не оплачено; З - основна перевезення оплачено; D - прибуття.

В принципі, в нових Інкотермс 2010 смислове навантаження залишилася колишньою, хоча угрупування термінів змінилася.

Так, перша група тепер містить всього сім термінів:

 • - Ex Works (... із зазначенням місця поставки) - франко-завод [2] [3] ;
 • - FCA Free Carrier (... із зазначенням місця поставки) - франко- перевізник;
 • - СРТ Carriage paid to (... із зазначенням пункту призначення) - фрахт / перевезення оплачені до ...;
 • - CIP Carriage and Insurance paid to (... із зазначенням пункту призначення) - фрахт / перевезення та страхування оплачені до ...;
 • - DAT Delivered at Terminal (із зазначенням терміналу або місця призначення) - поставка на терміналі;
 • - DAP Delivered at Place (із зазначенням пункту призначення) - поставка в пункті [4] ...;
 • - DDP - поставка зі сплатою мита (... назва місця призначення)

Два останніх терміна означає поставку в узгодженому місці призначення:

 • • за терміном DAT (поставка в пункті ...) шляхом надання товару в розпорядження покупця нерозвантаженим з прибулого транспортного засобу (як було раніше за терміном DEQ (поставка з причалу);
 • • за терміном DAP (поставка в пункті ...) також шляхом надання товарів у розпорядження покупця, але готовим для розвантаження (як було раніше по термінам DAF (поставка на кордоні), DES (поставка з судна), DDU (поставка без сплати мита ).

Друга група включає в себе чотири терміни:

 • - FAS Free along side Ship (із зазначенням порту відвантаження) - франко вздовж борту судна (... назва порту відвантаження);
 • - FOB Freeon Board (із зазначенням порту відвантаження) - франко-борт (... назва порту відвантаження). Примітно, що перші згадки названого терміна відносяться до XIII ст .;
 • - CFR Cost and Fright (із зазначенням порту призначення) - вартість і фрахт (... назва порту призначення);
 • - CIF Cost, Insurance and Fright (із зазначенням порту призначення) - вартість, страхування і фрахт (... назва порту призначення).

В Інкотермс 2010 терміни FOB, CFR, CIF отримали ряд нових властивостей. Так було виключено згадку поручнів судна (the ship's rail) як пункту поставки, так як товар вважається поставленим, коли він знаходиться «на борту» судна. Це виключає уявлення про те, що ризик переміщається взад-вперед щодо уявної перпендикулярної лінії. З метою уточнення в відповідні терміни Інкотермс 2010 поряд з обов'язком продавця з відвантаження товару включена обов'язок «надання відвантаженого товару» (procuring goods shipped).

Отже, в разі втрати товару в період перевезення основна відмінність між умовами поставки, що позначаються термінами груп С і D, стає вирішальним 1 . Якщо відповідно до термінів групи С продавець вважається таким, що виконав своє зобов'язання по постачанню, то відповідно до термінів групи D продавець може нести відповідальність за порушення договору. Використання окремих термінів означає не тільки узгодження перевезення товару на певному виді транспорту, а й обумовлює отримання різних за юридичною силою перевізних документів.

 • [1] Інкотермс є нормативним документом в тому випадку, якщо на них зроблена пря-травня посилання в контракті і при цьому в контракті не передбачено нічого іншого, ніж в самомтексте Інкотермс.
 • [2] Див. Додаток 1.1. Основні комерційні терміни в порядку зростання зобов'язаний-ностей і витрат продавця по доставці товару.
 • [3] Франко (іт. Franco) - умова продажу, згідно з яким покупець звільняється від витрат (по навантаженні, транспортуванні, страхуванню), так як ці витрати включенням ціну товару.
 • [4] Представлені два терміни (DAT, DAP) замінили собою чотири, раніше використовувалися в Інкотермс 2000: DAF - поставка на кордон (... назва місця поставки); DES -постачання з судна (... назва порту призначення); DEQ - постачання з пристані з оплатою мита (... назва порту призначення); DDU - поставка без сплати мита (... названіеместа призначення).
 
<<   ЗМІСТ   >>