Повна версія

Головна arrow Медицина arrow НЕЙРОФІЗІОЛОГІЯ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

СПИННИЙ МОЗГ

Структурно-функціональна характеристика

Рефлекторна функція - одна з основних функцій спинного мозку. Всі складні рухові реакції організму здійснюються за допомогою спинного мозку. Одні з них виникають в результаті власних рефлексогенних механізмів, інші - в результаті рефлексів, здійснюваних вищерозташованими відділами ЦНС. Імпульси, що надходять в спинний мозок від екстерорецепторов, про- пріорецепторов, Вісцерорецептори тулуба і кінцівок, передаються по шляхах до центрів стовбура мозку, мозочка і корі. Імпульси з верхніх відділів ЦНС передаються по спадним шляхах до Інтернейрони і рухових нейронів спинного мозку, надаючи на них гальмує або збудливий вплив. У цьому полягає провідникова функція спинного мозку.

Спинний мозок знаходиться всередині кісткового каналу, утвореного хребтом, є сплощений тяж довжиною 45 см у чоловіків і близько 42 см - у жінок, середнім діаметром 0,48-0,84 см. У центрі спинного мозку проходить спинномозковий канал, заповнений ликвором. Спереду спинний мозок переходить в головний мозок, ззаду закінчується мозковим конусом на рівні 2-го хребця поперекового відділу хребта. Від мозкового конуса відходить сполучнотканинна кінцева нитка (продовження мозкових оболонок), яка прикріплює спинний мозок до куприка. Кінцева нитка оточена нервовими волокнами (кінський хвіст).

Спинний мозок має сегментарну будову (31-33 сегмента) (рис. 6.1). Кожен його сегмент пов'язаний з певною частиною тіла. Спинний мозок включає п'ять відділів: шийний (С1-С8), грудної (ТИ-ТИ2), поперековий (L1-L5), крижовий (S1-S5) і куприковий (С1-ство). Характерною особливістю організації спинного мозку є правильна періодичність у виході спинномозкових корінців, що містять аферентні і еферентні волокна, на периферію. Кожна пара корінців відповідає одному з хребців і залишає хребетний канал через отвори між ними. Спинний мозок виявляється розділеним на ряд сегментів, кількість яких дорівнює кількості хребців. Морфологічних кордонів між сегментами, крім місця виходу відповідної пари корінців, немає. В процесі еволюції в спинному мозку сформувалося два потовщення: шийне (сегменти, що іннервують верхні кінцівки) і попереково-крижове (сегменти, що іннервують нижні кінцівки) - як результат підвищеного навантаження на ці відділи. У зазначених стовщеннях соматичні нейрони найбільші, їх більше, в кожному корінці цих сегментів більше нервових волокон, вони мають найбільшу товщину. Загальна кількість нейронів спинного мозку - близько 13 мільйонів. З них тільки 3% - мотонейрони, 97% - вставні нейрони, з яких частина відноситься до вегетативної нервової системи. В кінцевих відділах хребетний канал не містить мозкової речовини, і відповідні сегменти тут розташовані вище. Тому корінці, що відходять від них, у вигляді пучка опускаються вниз до міжхребцевих отворів і потім виходять з хребта. Задні і передні корінці спочатку йдуть окремо аж до входу в хребетні отвори. Біля входу в кісткову щілину або в самій кісткової щілини на дорсальном корінці знаходиться потовщення - спинномозковий ганглій, що містить аферентні нервові клітини, відростки яких представляють собою аферентні волокна, що входять через цей корінець в спинний мозок. Після виходу з кісткового каналу обидва корінця зливаються разом, і аферентні і еферентні волокна змішуються. Аферентна пульсація надходить у спинний мозок через задні корінці, а еферентна імпульсація і регуляція функцій різних органів і тканин організму здійснюється через передні корінці (закон Белла - Мажанді) (рис. 6.2).

Загальний план будови спинного мозку

Мал. 6.1. Загальний план будови спинного мозку

Аферентні і еферентні волокна кожного сегмента спинного мозку пов'язані в основному з шкірної поверхнею і м'язами відповідних ділянок тіла. Частина з них слід до внутрішніх органів, утворюючи вегетативну нервову систему. Спинний мозок покритий трьома оболонками - твердої, паутинообразной і м'якою (рис. 6.3). Простору всередині спинномозкового каналу, а також між твердою і паутинообразной оболонками заповнені спинномозковою рідиною.

Спинний мозок побудований з ядерного типу. Сіра речовина спинного мозку на поперечному перерізі за формою нагадує метелика (рис. 6.4). Ця «метелик» розташована в центральній частині спинного мозку; волокна, що утворюють білу речовину, розташовані по краях. Вирости сірої речовини на кожній стороні спинного мозку ділять білу речовину на три канатика: дорсальний (задній), латеральний (бічний) і вентральний (передній). Межі між канатиками - місця виходу дорсальних і вентральних корінців.

закон

Мал. 6.2. закон

Белла - Мажанді

Сегментарна будова спинного мозку. оболонки мозку

Мал. 6.3. Сегментарна будова спинного мозку. оболонки мозку

У сірій речовині розрізняють дорсальний і вентральні роги. У грудному і у верхній частині поперекового відділу спинного мозку сіра речовина утворює невеликі бічні роги.

Сіра речовина спинного мозку містить нервові елементи, зібрані у вигляді ядер і розкидані дифузно. Ядра - це структури, які за формою нагадують веретена і витягнуті уздовж хребетного стовпа. Більшість ядер в спинному мозку займає кілька сегментів, тому аферентні і еферентні волокна, пов'язані з ними, входять в спинний мозок і залишають його за кількома корінцях. Найбільш значними спинномозковими ядрами є ядра вентральних стовпів, утворені мотонейронами.

Поперечний зріз спинного мозку 
 Рис. 6.5. Провідні шляхи спинного мозку

Мал. 6.4. Поперечний зріз спинного мозку Рис. 6.5. Провідні шляхи спинного мозку

Виділяють два типи мотонейронів: альфа- і гамма-мотонейрони. Альфа-мотонейрони - великі (25-75 мкм) мультіпо- лярні клітини, іннервують волокна скелетної мускулатури. Гамма-мотонейрони - це більш дрібні (15-25 мкм) клітини, що іннервують рецептори розтягування або нервово-м'язові веретена. Аксони цих двох типів мотонейронів складають основну масу вентральних корінців.

Сіра речовина спинного мозку умовно може бути розділена на 10 шарів або пластин (пластини Рекседа), в кожній з яких групуються нейрони певного типу (Б. річок- сивий, 1952).

Пластина I - нейрони, які отримують імпульси від ноціцеп- торів (больових рецепторів) тулуба і кінцівок. Аксони частини цих нейронів переходять на протилежну сторону, аксони інших нейронів йдуть ипсилатерально в складі спінноталаміческій тракту.

Пластини II і III - желатинозная субстанція Роланда. Це нейрони, які беруть участь в контролі болю сигналів, що надходять в спинний мозок.

Пластина IV - нейрони, які отримують імпульси від рецепторів, що відповідають за роздратування різних модальностей. Аксони цих нейронів піднімаються до латерального шийного ядру (спинно-цервікальний тракт). Друга група нейронів цієї пластини формує частину спинно-таламического тракту, яка проводить імпульсацію від подразників будь-яких модальностей, крім ноцицептивной.

Пластини V і VI - шийка дорсального рогу. Тут закінчуються волокна від сенсомоторної області великих півкуль і волокна, що несуть проприоцептивную чутливість від тулуба і кінцівок. Одні аксонинейронів цих пластин беруть участь в утворенні спинно-мозочкових трактів, інші проектуються до ретикулярної формації стовбура і нижньої оливі.

Пластина VII - область закінчення пропріоспінальних і вісцеральних волокон, а також аферентних і еферентних зв'язків з мозочком і середнім мозком.

Пластина VIII - бульбоспінальние і пропріоспінальние зв'язку.

Пластина IX - первинна моторна область. В її медіальної частини розташовані мотонейрони, що іннервують мускулатуру тулуба, а в латеральної - мускулатуру кінцівок.

Пластина X обрамляє спинномозковий канал і містить нейрони, клітини глії і комісуральні волокна.

 
<<   ЗМІСТ   >>