Повна версія

Головна arrow Медицина arrow НЕЙРОФІЗІОЛОГІЯ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ВСТУП

В ряду природничо-наукових дисциплін, необхідних студентам - майбутнім психологам, важливе місце належить нейрофізіології.

Нейрофізіологія - наука, що вивчає закономірності функціонування нервової системи на різних рівнях на основі нейрофізіологічних методик. Вона розглядає процеси обробки інформації в нервовій тканині, а також механізми, що лежать в основі поведінки людини і тварин.

Предметом нейрофізіології є вивчення основних принципів і механізмів здійснення складних високодиференційованих реакцій - рефлексів.

Завдання нейрофізіології як дисципліни медико-біологічного циклу: сформувати уявлення про функції нервової клітини (нейрона), нервових центрів, різних відділів ЦНС (спинного мозку, стовбурових структур, мозочка, базальних гангліїв і кори великих півкуль), а також інтегративної діяльності нервової системи.

Нейрофізіологія тісно пов'язана з нейроанатомии, нейробіологією, нейропсихології, електрофізіологією і іншими науками, що займаються вивченням мозку. Нейрофізіологія є основою неврології, яка виступає теоретичною основою питань про виникнення захворювань нервової системи. В даний час нейрофізіологія пов'язана з такими науками, як нейрокібернетика, нейрохімія, нейробіоніка.

Знання механізмів, що визначають функціонування центральної нервової системи, дозволить зрозуміти фізіологічні основи мозкового забезпечення психічних процесів. Знання основ нейрофізіології - необхідна передумова для будь-якого виду психолого-педагогічної діяльності, а отримані теоретичні знання стають базовими для подальшого вивчення дисциплін медико-біологічного блоку.

Метою викладання дисципліни є формування у студентів фундаментальних уявлень про структурно-функціональної організації ЦНС.

Головне завдання курсу - формування у студентів уявлень про фізіологічні процеси як про нервовому субстраті психічної діяльності. До не менш важливих завдань відносяться: створення у студентів уявлень про ЦНС як головної інтегративної системі організму, освоєння навичок комплексної оцінки функцій різних структур і утворень нервової системи, формування чітких понять про роль кожної зі структур в життєдіяльності організму.

 
<<   ЗМІСТ   >>