Повна версія

Головна arrow Політологія arrow ГЛОБАЛІСТИКА. ЕКОПОЛІТОЛОГІЯ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПРИРОДА ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ СУЧАСНОСТІ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ

Поняття «глобальні проблеми сучасності» як сукупність життєво важливих проблем людства, від вирішення яких залежить подальший соціальний прогрес, набув значного поширення на початку 1970-х рр., Майже одночасно в зарубіжній і вітчизняній літературі. В даний час існує безліч проблем, що мають першочергове значення лише для окремих країн або навіть соціальних груп, тому визначити ступінь глобальності тієї чи іншої проблеми не просто. Проте в глобалістики склалися певні критерії, за якими проблема може розглядатися як глобальна. До категорії глобальних (загальнолюдських) віднесені проблеми, які, по-перше, концентрують фундаментальні протиріччя сучасної цивілізації, її «больові точки»; по-друге, зачіпають життєві інтереси окремої людини, конкретної соціальної групи, держави, регіону і людства в цілому; по-третє, загрожують не тільки позитивному розвитку сучасної цивілізації, а й її виживання в історичній перспективі; по-четверте, вимагають співпраці всіх країн, народів і держав незалежно від їх соціально-економічного устрою, політичних, ідеологічних, соціокультурних відмінностей і ін. В рамках загальноприйнятої класифікації виділяються три групи глобальних проблем.

До першої відносяться проблеми, пов'язані з основними соціальними спільнотами людства (відвернення світової термоядерної катастрофи, припинення гонки озброєнь, подолання розриву в рівнях економічного зростання між розвиненими і країнами, що розвиваються та ін.). До другої - проблеми, що стосуються відносин людини і середовища її проживання (раціоналізація природокористування та охорона природних ресурсів, подолання енергосировинного і продовольчих труднощів, освоєння космічного простору та ін.). До третьої - проблеми, що акцентують увагу на відносинах між людиною і суспільством (використання досягнень НТР на благо людини, вдосконалення системи охорони здоров'я та освіти, соціальний і духовний розвиток особистості, феномен людини та ін.).

Очевидним є умовний і відносний характер будь-якої структуризації глобальних проблем. Більш того, жодна з них не може розраховувати на ефективний науковий аналіз і конструктивне рішення поза обліком всієї їх системи. По-перше, виявляється їх «горизонтальна» взаємозв'язок, тобто залежність в рамках виділених груп. Наприклад, якщо звернутися до другої групи глобальних проблем, то подолання продовольчих або ресурсних диспропорцій передбачає в якості однієї з безумовних передумов рішення світової енергетичної проблеми, що пов'язано не тільки з раціональним використанням і охороною природних ресурсів, а й з перспективним використанням ресурсного потенціалу космічного простору. По-друге, фіксується «вертикальна» залежність глобальних проблем, тобто взаємозв'язок трьох виділених груп. Навряд чи можна розраховувати на ефективне подолання продовольчих, енергосировинного або екологічних протиріч світового масштабу, якщо не буде досягнуто припинення гонки озброєнь, пом'якшення розриву між розвиненими і країнами, що розвиваються, використання досягнень НТР для реального блага і розвитку людини. Лише сукупне ( «вертикальне» і «горизонтальне») розгляд глобальних проблем створює об'єктивні передумови для їх вирішення.

Для системи глобальних проблем характерні динамізм і історична ієрархічність. Якщо в 1970-1980-х рр. «Глобальною проблемою № 1» було запобігання світової термоядерної катастрофи, то з другої половини 1980-х рр. на перший план стала виходити проблема екологічного виживання людства. Якщо на початку 1970-х рр. гострота глобальної екологічної ситуації пов'язувалася переважно з розвиненими країнами, то до кінця 1980-х рр. все частіше увага приділялася вивченню тривожних екологічних тенденцій не тільки в країнах «третього світу», а й в державах «соціалістичної співдружності», включаючи СРСР. Якщо в 1970-х рр. поширення СНІДу мало локальний характер, то в кінці 1980-х рр. цей «синдром» увійшов до числа «нових» глобальних проблем сучасної цивілізації.

 
<<   ЗМІСТ   >>