Повна версія

Головна arrow Риторика arrow МОВЛЕННЄВА КОМУНІКАЦІЯ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

РОЗДІЛ II ВИДИ МОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Читання як вид мовленнєвої діяльності

Способи фіксації прочитаної інформації

Основи ефективного слухання

Слухання монологічного та діалогічного мовлення

Монолог і діалог: загальне і часткове

публічне мовлення

Проблеми продукування писемного мовлення

Особливості складання офіційно-ділових текстів

Удосконалення навичок читання

Читання як вид мовленнєвої діяльності

Читання - рецептивний вид мовленнєвої діяльності, пов'язаний із зоровим сприйняттям мовного повідомлення, закодованого за допомогою букв; складається в декодуванні, т. е. розшифровці графічних символів і переведення їх у розумові образи; складається з двох основних етапів: зорове сприйняття тексту і осмислення (інтерпретація) прочитаного.

При зоровому сприйнятті важливу роль відіграють «технічні навички» читання: гострота зору; швидкість і характер пересування очей по тексту; розмір поля зору (1,5-2 слова (10-15 букв) за одну фіксацію).

На другому етапі відбувається розуміння окремих слів, пропозицій, всього тексту. Тут важливі вміння виділяти основну і другорядну інформацію, здатності до запам'ятовування, концентрації і утримування уваги та ін. Для успішної навчальної та професійної діяльності слід мати середню швидкість читання і хороше засвоєння прочитаного тексту.

Основні недоліки традиційного читання:

  • 1. Регресії, механічні повернення до вже прочитаного (люди читають будь-який текст два рази; середня кількість регресій в середньому становить 10-15 разів на кожні 100 слів).
  • 2. Артикуляція, внутрішнє промовляння читаного тексту, яке відбувається через те, що швидкість говоріння в чотири рази менше швидкості роботи думки.
  • 3. Мале поле зору (фрагмент тексту, чітко сприймається очима при одній фіксації погляду).
  • 4. Слабкий розвиток механізму смислового прогнозування. Уміння передбачати написане і робити смислові здогади також називають явищем антиципації.
  • 5. Низький рівень організації уваги, або отвлекае- мість (мимовільне переміщення уваги з одного об'єкта на інший; неуважність; людина може одночасно сприймати тільки невелике число об'єктів; зниження уваги в незвичних ситуаціях, коли необхідно діяти самостійно).
  • 6. Відсутність гнучкої стратегії читання (люди не ставлять перед собою мети, не використовують правил обробки текстів, в результаті вони не згадають їх назви, автора, не можуть виділити основні ідеї, стисло викласти зміст прочитаного).

Спеціальні стратегії (прийоми та методи) дозволяють подолати перелічені недоліки.

Поглиблене (аналітичне, що вивчає або творче) читання дозволяє осмислити структуру тексту, зіставити висновки автора з власними міркуваннями, зробити аналіз і оцінку деталей тексту; застосовується при вивченні підручників, текстів по незнайомій, складній тематиці.

При ознайомчому читанні звертається увага на істотні факти, які містяться в тексті, запам'ятовування вихідних даних тексту (де і коли він опублікований); використовується при читанні текстів публіцистичного стилю (газетні, журнальні статті), художньої літератури.

Вибіркове читання застосовується, якщо в тексті нас цікавить якась певна інформація; призначене для читання текстів будь-якого жанру і стилю.

Читання-перегляд підходить для попереднього ознайомлення з книгою (читається зміст книги, передмову, закінчення). Мета прийому - визначення того, чи слід купити цю книгу, замовити в бібліотеці і т. П.

Сканування - це швидкий перегляд друкованого тексту з метою пошуку потрібних даних (прізвище, слово, факт і т. П.),

Таблиця 11

об'єктивні чинники

суб'єктивні чинники

Поза під час читання (читач сидить прямо за столом, на стільці не напружуючись; відстань від книги до очей приблизно 35-40 см; використовує підставку для книг або тримає книгу в похилому положенні)

Розмір поля зору (кутовий простір, видиме оком при фіксованому погляді і нерухомій голові)

Освітленість читаного тексту (природне освітлення; настільна лампа (ел. Лампочка - 30-40 Вт) повинна бути розташована зліва, якщо людина правша, або праворуч, якщо він лівша)

Активність мислення (ступінь продуктивності в рішенні задач різного типу; при низькій активності людина «не може зосередитися», «думки іншим зайняті», «голова не працює»)

Зовнішні шуми відволікають, дратують або захоплюють так, що книга відкладається в сторону

Стратегія читання (прийоми і навички для досягнення продуктивності в мовної діяльності)

Тривалість безперервного читання становить 15-20 хв., Потім настає ->

Психологічна готовність до читання (мотивація, відсутність негативних емоцій)

Фізична стомлюваність (рекомендується робити регулярні короткі перерви по 0,5-2 хв. Для виконання вправ для релаксації)

психічна

стомлюваність (прискорене зниження розумової працездатності при навантаженні)

Обсяг словника (у людей різниться і залежить від рівня освіти)

розвиненість

уваги (спрямованість і зосередженість психічної діяльності на будь-якому об'єкті сприйняття)

при цьому очі рухаються у вертикальному напрямку по центру сторінки.

Швидке читання вимагає спеціального тренування, характеризується високою якістю засвоєння прочитаного. Техніці такого читання навчають у спеціальних школах.

Про важливість культури читання

Культура читання - здатність використовувати ті фактори, вміння і навички, які допомагають зробити читання продуктивним.

 
<<   ЗМІСТ   >>