Повна версія

Головна arrow Риторика arrow МОВЛЕННЄВА КОМУНІКАЦІЯ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ВИДИ МОВИ ЯК ДІЯЛЬНОСТІ

Мова позначає процес і результат мовленнєвої діяльності. Розглянемо класифікацію мови докладно.

Схема 2. Види мови

Про важливість внутрішнього мовлення

Згідно всіх словниках і підручниках з психолінгвістики, мовна діяльність являє собою двосторонній процес. Перший напрямок реалізується в мовної комунікації або мовному спілкуванні, обсяг якого становить приблизно дві третини всієї мовної діяльності; Друга є індивідуальну речемислітельную діяльність, реалізовану за допомогою внутрішнього мовлення (ВР).

Однак останнім часом про внутрішню мови стали менше говорити, враховувати її роль і практичне значення, що є нераціональним використанням мовних і розумових ресурсів людини.

Визначення, мета і завдання ВР:

• безмовний процес мислення; вербальне прояв думок і ідей людини, його планів і роздумів (О); приготування до зовнішньої мови (Ц); формування мови на основі мислення (3).

Функції та особливості ВР:

  • • дає можливість тому, хто говорить або авторові людині продумувати мова, повертатися до написаного або сказаного; може бути підготовлена, спланована, відрізнятися зваженістю і обґрунтованістю, більш чіткої структурної організацією; допомагає розбудовувати висловлювання або текст, при необхідності замінювати слова на відповідні для більш зрозумілого висловлення думки; дає можливість осмислення, розуміння і засвоєння знань у будь-якій області;
  • • проявляється частинами, уривками, є коротшою і лаконічною, іноді може бути розгорнутою при міркуванні над якоюсь проблемою чи плануванні чого-небудь, вирішенні логічної або ситуаційної задачі; надає можливість використовувати її ресурси при заучуванні і запам'ятовуванні раніше невідомого складного матеріалу, при передачі інформації і вираженні власних думок, емоцій і відчуттів;
  • • дозволяє людині рефлексувати, осмислювати свої власні дії, а також долати труднощі і регулювати поведінку.

ВР дозволяє об'єднати практичну, матеріальну інформацію з духовною складовою внутрішнього світу людини. Отже, внутрішня мова має практичний, матеріальний і духовно-інформаційний, а також практично-духовний характер, що є найголовнішим результатом і досягненням в мовної комунікації на практиці.

Переваги усному мовленні

Недоліки усному мовленні

Поєднується з невербальними засобами спілкування (жести, міміка обличчя: посмішки, все навколишнє); передбачає близькість співрозмовників (можливість швидких реакцій, зворотного зв'язку)

Помехонеустойчівость (сторонній шум: ремонт у сусідів, гучна робота електроприладів, автотранспорт; дефекти вимови мовця і слуху сприймає мова)

Моментальність перебігу промови (рідко хто може повторити сказану фразу через кілька хвилин дослівно); погано виконує історичну функцію (збереження міфів, легенд, фольклорних творів, що передаються від покоління до покоління, залежить від надійності пам'яті людей)

Таблиця 8

Переваги письмової мови

Особливості письмового мовлення

Підготовленість, можливість редагування, виконання історичної функції, т. К. Написані тексти зберігають мову, мовні контакти народів

Витрати часу і коштів на підготовку повідомлення; затримка за часом між відправленням і отриманням письмового повідомлення; неможливість повернути потрапили в лист неточності, поспішні або непродумані обіцянки, образливі зауваження або одномоментні емоції

 
<<   ЗМІСТ   >>