Повна версія

Головна arrow Соціологія arrow СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА. ПРОФІЛАКТИКА БЕЗДОГЛЯДНОСТІ І ПРАВОПОРУШЕНЬ НЕПОВНОЛІТНІХ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ ПОТЕНЦІАЛУ І ЯКОСТІ ІНСТИТУЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

У попередньому розділі ми описали теоретичні основи і методи діагностики сім'ї та дитини групи ризику. Однак, відповідно до виділених в параграфі 5.3 критеріями і показниками, діагностика дитини і сім'ї дозволяє оцінити тільки результативність інституційної взаємодії і не оцінює його потенціал. Для оцінки потенціалу інституційної взаємодії можна використовувати наступні діагностичні методи:

 • 1. Аналіз документації як окремих установ, що беруть участь в інституційному взаємодії, так і між освітніми закладами документації (внутрішні нормативні документи, що регламентують інституційне взаємодія, спільні бази даних, сайти, міжвідомчі програми, плани, звіти про виконану роботу і ін.).
 • 2. Аналіз статистичних документів (звітів комісій у справах неповнолітніх, результатів перепису населення, соціологічних опитувань та ін.).
 • 3. Експертні оцінки. В якості експертів можуть виступати як фахівці вищих органів (наприклад, в якості експертів системи, створеної на міжвідомчому рівні, можуть виступати глава адміністрації міста, керівники крайових (обласних) установ і систем інституційної взаємодії, на соціально-педагогічної рівні - фахівці муніципального Управління з освіти і науки , заступник голови міської адміністрації з соціальних питань та ін., на персональному рівні - директор і завучі школи), так і учасники інституціональних го взаємодії (самообстеження). Експертам може бути запропоновано оцінити програми та плани профілактичної роботи, якість взаємодії її учасників, їх задоволеність такою взаємодією, матеріально-технічну базу, інформаційний, кадровий, методичний та ін. Потенціал системи інституційного взаємодії та ін.
 • 4. Анкетування суб'єктів і об'єктів інституційної взаємодії. Наприклад, з метою оцінки задоволеності суб'єктів інституційної взаємодії його якістю можна запропонувати наступні питання:
 • 1. З якими суб'єктами профілактики дитячої бездоглядності (установи, конкретні фахівці) ви здійснюєте взаємодію безпосередньо в своїй роботі з профілактики дитячої бездоглядності?
 • 2. Оцініть в 10-бальною системою (0 - нижчий бал, 10 - найвищий бал) свою задоволеність даними взаємодією.
 • 3. Які види допомоги ви отримали від даних установ (фахівців)?
 • 4. Яку допомогу ви надали даними установам (фахівцям)?
 • 5. Чи хотіли б Ви в подальшому продовжувати і розвивати взаємодію з іншими установами (фахівцями) в роботі з профілактики дитячої бездоглядності?
 • 6. Чи хотіли б ви розширити коло цих установ (фахівців)?
 • 7. З ким із закладів (фахівців) ви хотіли б припинити взаємодію?

Які аспекти взаємодії вас цілком задовольняють:

 • а) інформаційний обмін;
 • б) проведення спільних заходів;
 • в) спільна реалізація проектів і програм;
 • г) методична робота;
 • д) взаимообучение;
 • е) спільна організація сайту;
 • ж) інше (напишіть).

Які аспекти взаємодії Вас абсолютно не задовольняють:

 • а) інформаційний обмін;
 • б) проведення спільних заходів;
 • в) спільна реалізація проектів і програм;
 • г) методична робота;
 • д) взаимообучение;
 • е) спільна організація сайту;
 • ж) інше (напишіть).
 • 8. Які аспекти потребують удосконалення:
  • а) інформаційний обмін;
  • б) проведення спільних заходів;
  • в) спільна реалізація проектів і програм;
  • г) методична робота;
  • д) взаимообучение;
  • е) спільна організація сайту;
  • ж) інше (напишіть).
 • 9. З якими проблемами ви найчастіше стикаєтеся в організації інституційної взаємодії з суб'єктами профілактики дитячої бездоглядності?
 • а) відсутність координуючого органу;
 • б) низька зацікавленість співробітників інших установ;
 • в) відмова від надання інформації;
 • г) відсутність необхідної матеріальної бази та фінансування;
 • д) відсутність методичної літератури;
 • е) недостатня методична підготовленість;
 • ж) інше (напишіть).
 • 5. Аналіз публікацій в ЗМІ та мережі Інтернет, що відображають різні аспекти інституційної взаємодії в профілактиці дитячої бездоглядності. Аналізуються статті в газетах, наукових і методичних журналах, телепередачі, сайти координуючих органів взаємодії і окремих установ і ін. Використовуються метод контент-аналізу, порівняльного аналізу та ін.
 • 6. Бесіди з суб'єктами інституційного взаємодії. Це можуть бути як особисті, так і групові бесіди. При їх проведенні важливо створити неформальну обстановку. Питання необхідно продумати заздалегідь. Також необхідно бути готовим до несподіваного повороту бесіди в інше русло.
 • 1. Включене спостереження діяльності суб'єктів інституційної взаємодії з профілактики дитячої бездоглядності (рейдів загонів охорони громадського порядку, роботи фахівців дитячого телефону довіри, засідань дитячо-батьківського клубу і ін.). Необхідно заздалегідь скласти програму такого спостереження, обов'язково передбачивши фіксацію наступних аспектів:
  • - усвідомлення учасниками взаємодії загальних цілей і завдань;
  • - мотивацію до взаємодії;
  • - узгодженість дій;
  • - вміння працювати в команді;
  • - конкретні результати спільної профілактичної роботи;
  • - виникають проблеми і способи їх вирішення.

Особливу увагу в діагностиці потенціалу інституційної взаємодії слід приділити оцінці готовності конкретних фахівців здійснювати таку взаємодію. З цією метою можуть використовуватися такі діагностичні методи:

 • - атестація кадрів;
 • - тестування;
 • - проведення конференцій, круглих столів з оцінкою виступів учасників;
 • - аналіз продуктів діяльності: міжвідомчих програм профілактичної роботи, планів-конспектів конкретних заходів та ін .;
 • - аналіз і експертні оцінки проведених заходів.

За результатами діагностики розробляються рекомендації про підвищення кваліфікації фахівців.

На закінчення відзначимо, що діагностика інституційної взаємодії суб'єктів профілактики дитячої бездоглядності - досить складний і практично не розроблений процес. Тому представлений інструментарій вимагає подальшого опрацювання.

Завдання до гл. 5

1. Складіть програму діагностики дитини, систематично пропускає з неповажної причини уроки в школі, за наступною схемою:

мета

діагностики

методи

діагностики

Спеціаліст, який здійснює діагностику (соціальний педагог, психолог, класний керівник ...)

 • 2. Складіть програму діагностики дитячого колективу, в якому навчається дитина з затримкою психічного розвитку, службовець об'єктом насмішок і знущань з боку однокласників по схемі, наведеній в питанні 1.
 • 3. Складіть анкету для учнів 7-го класу, що дозволяє оцінити їх задоволеність участю в програмі дитячо-батьківського клубу «Давай спробуємо зрозуміти» (підпункті 4.4.3) за участю суб'єктів профілактики дитячої бездоглядності.
 • 4. На які аспекти ви б звернули увагу, здійснюючи експертну оцінку сайту координаційної ради міста щодо профілактики дитячої бездоглядності?
 
<<   ЗМІСТ   >>