Повна версія

Головна arrow Природознавство arrow СЕТОЧНО-ХАРАКТЕРИСТИЧНІ ЧИСЕЛЬНІ МЕТОДИ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ

ЛІТЕРАТУРА

 • 1. Курант Р. Рівняння з приватними похідними. М .: Світ, 1964. 823с.
 • 2. Петровський І.Г. Лекції про рівняннях з приватними похідними.

М .: Физматгиз, 1961. 400 с.

 • 3. Тихонов О.Н ^ Самарський А.А. Рівняння математичної фізики. М .: Наука, 1966. 724 с.
 • 4. Годунов С.К. Рівняння математичної фізики. М .: Наука, 1971. 416 с.
 • 5 .Яненко М.М. Метод дрібних кроків вирішення багатовимірних задач математичної фізики. М .: Наука, 1967.196 с.
 • 6. Різдвяний Б.Л., Яненко М.М. Системи квазілінійних рівнянь та їх застосування до газової динаміці. М .: Наука, 1968. 546 с.
 • 7. Ріхтмайср Р., Мортон К. Різницеві методи розв'язування крайових задач. М .: Світ, 1972.418 с.
 • 8 .Годунов CJC., Рябенький В.С. Різницеві схеми. М .: Наука, 1973. 400 с.
 • 9. Марчук Г.І. Методи обчислювальної математики. М .: Наука, 1977. 456 с.
 • 10. Самарський А.А. Теорія різницевих схем. М .: Наука, 1977. 656 с.
 • 11 .Белоцерковскій О.М. чисельне

моделювання в механіці суцільних середовищ. М .: Наука, 1984. 519 с.

12 .Гонтмахер Ф.Р. Теорія матриць.

М .: Наука, 1967.576 с.

 • 13. Обтікання затуплених тел надзвуковим потоком газу: Теорет. і т фіз. дослідні. / О.М. Білоцерківський, А. Булекбаев, М.М. Го- Ломазов і ін .; Під ред. О.М. Білоцерківського. 2-го вид., Доп. і испр. М.: ВЦ АН СРСР, 1967. 400 с. 14 .Кацкова О.Н., Наумова І.М., Шмиглсвскій ЮМ., ШулішнінаН.П. Досвід розрахунку плоских і осесиметричних надзвукових течій газу. М .: Изд-во АН СРСР, 1961. 126 с.
 • 15. Росляков Г.С., Теленіна Г.Ф. огляд

робіт з розрахунку стаціонарних осесиметричних течій газу // Чисельні методи у газовій динаміці. М .: Изд-во МГУ, 1963. С. 5-20.

16. Просторове обтікання тіл ідеальним газом / К.І. Бабенко, Г Л. Воскресенський, А.Н. Любимов,

B. В. Русанов. М .: Наука, 1964. 505 с.

 • 17. Любимов А.Н., Русанов В.В. Перебіг газу близько тупих тел. М .: Наука,
 • 1970. 297 с.
 • 18. Чисельне дослідження сучасних завдань газової динаміки / О.М. Білоцерківський, ЮЛ. Головачов, В.Г. Грудниця кий та ін .; Під ред. О.М. Білоцерківського. М .: Наука,
 • 1974. 397 с.
 • 19. Самарський АЛ., Попов Ю.П. Різницеві схеми газової динаміки. М .: Наука, 1975.351 с.
 • 20. Чисельне рішення багатовимірних задач газової динаміки / С.К. Годунов, А.В. Забродін, М.Я. Іванов та ін. М .: Наука, 1976. 400 с.
 • 21 .Белоцерковскій О.М., Давидов Ю.М. Метод великих часток в газовій динаміці: Обчислювальний експеримент. М .: Наука, 1982. 391с.
 • 22. Роуч П. Обчислювальна гідродинаміка. М .: Світ, 1980. 616 с.
 • 23. Ferry A. The method of characteristics in general theory of high speed aerodynamics / Ed. WR Scar. Princeton, 1954. VoL 6. P. 583-669.
 • 24. Русанов В.В. Метод характеристик для просторових течій газу II Теоретична гідромеханіка / Под ред. Л.І. Сєдова. М .: Оборонгиз, 1953. № 11, вип. 3.

C. 71-78.

25 . Русанов В.В. Характеристики загальних рівнянь газової динаміки // Журн. вирахував. математики і мат. фізики. 1963. Т. 3, № 3.

С. 508-527.

26. Кочин Н. Е., Кибель ІЛ., Розі Н.В. Теоретична гідродинаміка. М .:

Физматгиз, 1963. Т. 1. 560 с .; Т. 2. 612 с.

 • 21. Жуков О.І. Застосування методу характеристик до чисельного вирішення одновимірних задач газової динаміки // Тр. МІАН СРСР. 1960. № 58. С.5-149.
 • 28 .Дьяконов Ю.Н. Просторове обтікання затуплених тел надзвуковим потоком досконалого газу // Изв. АН СРСР. Механіка і машинобудування. 1964. № 4. С. 150-
 • 153.
 • 29. Бабенко К.І., Воскресенський Г.Л. Чисельний метод розрахунку просторового обтікання тіл надзвуковим потоком газу // Журн. ви- числ. математики і мат. фізики. 1961. Т. 1, № 6. С. 1051-1060.
 • 30. Coburn N .. Dolph CL The method of characteristics in the three dimensional stationary supersonic flow of a compressible gas // Proc. Symp. Appl. Math. 1949. VoL 1, N 2. P. 107-119.
 • 31 .Holt M. The method of characteristics for steady supersonic rotational flow in three dimensional // J. Fluid Mech. 1956. N 1. P. 409-422.
 • 32. Bruhn G., Haack W. Ein Charakteristi- kenverfahren fur dreidimensionale in- stationare Gasstromungen // Ztschr. angew. Math, und Phys. 1958. N 9.

S. 173-190.

 • 33 . Подледніков Ю.Н. Метод характеристик для розрахунку просторових надзвукових течій газу // Изв. АН СРСР. Механіка і машинобудування. 1965. № 4. С. 3-12.
 • 34. Fowell L Flow field analysis for lifting re-entry configurations by the method characteristics 11 JAS Pap. 1961. N61. P.208-217.
 • 35. Зауервайн, Зусман. Стійкість чисельних рішень при застосуванні методу характеристик до тривимірного течією // Ракет, техніка і космонавтика. 1964. № 2. С. 209-211.
 • 36. Butler DS The numerical solution of hyperbolic systems of partial differential equations of thee independent variables // Proc. Roy. Soc. London A. 1960. VoL 255, N 1 281.

P. 232-241.

 • 37. Moretty G. Three-dimensional supersonic flow computations II AIAA J. 1963. VoL 1, N 9. P. 2192-2193.
 • 38. Борисов BM, Михайлов І.Є. Розрахунок екстремальної форми надзвуковий частини просторового сопла. М .: ВЦ АН СРСР, 1982. 31 с.
 • 39 . Кацкова ОМ ., Чушкін П.І. Тривимірне надзвукове рівноважний протягом газу близько тіл під кутом атаки // Журн. вирахував. математики і мат. фізики. 1965. Т. 5, № 3. С. 503-518.
 • 40. 3 апрянов Е.Ф., міносці В.Б. Метод розрахунку просторового обтікання тіл надзвуковим потоком газу II Изв. АН СРСР. Механіка і машинобудування. 1965. № 5. С. 20-24.
 • 41 .Sauer R. Differenzenverfahren fur hy- perbolische Anfangwertprobleme bei mehr als zwei unabhangigen Verand- lichen mit Hilfe von Nebencharakte- ristiken // Numer. Math. 1963. Bd. 5, Nl.S. 55-67.
 • 42. Чушкін П.І. Метод характеристик для просторових надзвукових течій. М .: ВЦ АН СРСР, 1968.122 с.
 • 43. Магомедов К.М. Метод характеристик для чисельного розрахунку просторових течій газу // Журн. вирахував. математики і мат. фізики. 1966. Т. 6, № 2. С. 313- 325.
 • 44 . Магомедов К.М. Про розрахунок шуканих поверхонь в просторових методах характеристик // Докл. АН СРСР. 1966. Т. 171, № 6. З, 1297-1300.
 • 45. Луньов В.В., Магомедов К.М., Павлов В.Г. Гіперзвукових обтікання притуплених конусів з урахуванням рівноважних перетворень газу. М .: Изд-во АН СРСР, 1968. 203 с.
 • 46 . Магомедов К.М. Розрахунок просторового обтікання притуплених конусів методом характеристик з урахуванням рівноважних фізико-хімічних перетворень // Изв. АН СРСР. МЖГ. 1967. № 3. С. 130-137.
 • 47 . Луньов В.В., Землянський Б.А. , Магомедов К.М., Павлов В.Г. Обтікання затуплених тел гіперзвуковим потоком повітря з урахуванням рівноважних реальних процесів. М .: Гонти, 1971.
 • 48 .Магомедов К.М., Холодов А.С. Про надзвуковому просторовому обтіканні трикутного крила з притупленими крайками // Изв. АН СРСР. МЖГ, 1967. № 4. С. 159-163.
 • 49 .Магомедов К.М. Сеточно-характеристичний метод для чисельного рішення задач газової динаміки // Праці II Междун. колоквіуму по газовій динаміці вибуху і реагують систем. М .: ВЦ АН СРСР,
 • 1971. Т. 1. С. 328-357.
 • 50. Магомедов JC.A, t, Холодов А.С Про побудову різницевих схем для рівнянь гіперболічного типу на основі характеристичних співвідношень // Журн. вирахував. математики і мат. фізики. 1969. Т. 9, №2. С. 373-386.
 • 51. Григор'єв Є.І., Магомедов К.М. Про одну пряму схему методу характеристик для розрахунку просторових течій газу // Там же. № 6. З, 1413-1419.
 • 52 . Луньов В.В., Павлов В.Г., Сінчен-

до С.Г. та ін. Таблиці гіперзвукового обтікання притуплених конусів при їх русі в атмосфері з урахуванням рівноважної дисоціації повітря. М .: ВЦ АН СРСР, 1964. 203 с.

 • 53. Lax PD Weak solutions nonlinear hyperbolic equations and their numerical computations // Commun. Pure and AppL Math. 1954. VoL 7, N 1. P. 159-193.
 • 54 . UIokuh Ю.І., Яненко HH Метод диференціального наближення: Застосування до газової динаміці. Новосибірськ: Наука. 1985. 364 с.
 • 55. Fridrichs К.О. Simmetric hyperbolic linear differential equations // Ibid. N2. P. 345-392.
 • 56. Дьяченко В.Ф. Основні поняття обчислювальної математики. М .: Наука, 1977.119 с.
 • 57 . Холодов А.С. Про побудову різницевих схем з позитивною аппроксимацией для рівнянь гіперболічного типу II Журн. вирахував. математики і мат. фізики.
 • 1978. Т. 18. № 6. С. 1476-1492.
 • 58. Lax PD, Wendroff В. System of conservations laws II Commun. Pure and Appl. Math. 1960. VoL 13, N 2. P. 217-237.
 • 59. MacCormack RW The effect of viscosity in hypervelocity impact cratering II AIAA Pajf. 1969. N 69-354.
 • 60. Годунов CK. Різницевий метод чисельного розрахунку розривних рішень рівнянь гідродинаміки // Ма' зб. 1959. Т. 47 (89), вип. 3. С. 271-306.

И. Білоцерківський О.М., Холодов А.С. Чисельне дослідження деяких задач газової динаміки сеточно-ха рактерістічческімі методами //

Тр. VI Міжнар. конф. по числ. методам в гідродинаміки. М .: ІМП АН СРСР, 1978. Т. 2. С. 37-47.

 • 62. Білоцерківський О.М., Холодов А.С. Про чисельному рішенні задач для багатовимірних рівнянь гіперболічного типу // Газова і хвильова динаміка. М .: Изд-во МГУ, 1979. Вип. 3. С. 6-17.
 • 63 . Холодов А.С. Про побудову різницевих схем підвищеного порядку точності для рівнянь гіперболічного типу // Журн. вирахував. математики і мат. фізики. 1980. Т. 20, № 6. С. 1601-1620.
 • 64 . Петров І.Б., Холодов А.С. Про регуляризації розривних чисельних рішень рівнянь гіперболічного типу // Там же. 1984. Т. 24, № 8. С. 1172-1188.
 • 65 . Холодов А.С. Про побудову різницевих схем з позитивною аппроксимацией для рівнянь параболічного типу // Там же. № 9. З, 1346-1358.
 • 66 .Холодов А.С. Сеточно-характеристичні методи для багатовимірних задач механіки суцільних середовищ // Школа-семінар соціалістичних країн '' Обчислювальна аерогідромеханіки ". Зб. тез. доп. М., 1985. С. ПО-
 • 114.
 • 67. Courant R., Isacson Е., Rees М. On the solutions of nonlinear hyperbolic differential equations by finite differences // Commun. Pure and

AppL Math. 1952. VoL 5, N 5. P. 243-254.

 • 68 .Тихонов AH, Самарський AA Про однорідних різницевих схемах // Журн. вирахував. математики і мат. фізики. 1961. Т. 1, № 1. С. 5-63.
 • 69 . Дьяченко В.Ф. Про один новий метод чисельного рішення нестаціонарних задач газової динаміки з двома просторовими змінними II Там же. 1965. Т. 5, №4. С. 680-688.
 • 70. Заславський Ю.Л. Збірник завдань по лінійному програмуванню. М .: Наука, 1969. 256 с.
 • 71 .Peaceman DW, Rachford М.М. The numerical solution of parabolic equations // J. Soc. Industr. Appl. Math. 1955. VoL 3, N 1. P. 28-42.
 • 72. Douglas J., Rachford HH On the numerical solutions of heat conduction problems in two and three space variables // Trans. Amer. Math. Soc. 1956. VoL 82, N 2. P. 421-439.
 • 73. Багриновский KA., Годунов CK. Різницеві методи для багатовимірних задач // Докл. АН СРСР. 1957. Т. 115, № 3. С. 131-133.

ТА. Анучина М.М., Яненко М.М. Неявні схеми розщеплення для гіперболічних рівнянь і систем // Там же. 1959. Т. 128, № 6. С. 1103-1106.

 • 75. Дьяконов Є.Г. Різницеві схеми з розщеплюється оператором для багатовимірних нестаціонарних за- дач // Журн. вирахував. математики і мат.фізікі. 1962. Т.2, № 4. С. 549-568.
 • 76. Самарський А.А. Локально-одномірні різницеві схеми для багатовимірних рівнянь гіперболічного типу в довільній області // Там же. 1964. Т.4, №4. С. 638-648.
 • 77. Самарський А.А. Економічні різницеві схеми для гіперболічної системи рівнянь зі змішаними похідними і їх застосування для рівнянь теорії пружності // Там же. 1965. Т.5, № 1. С. 34-43.
 • 78. Марчук Г.І., Яненко М.М. Застосування методу розщеплення (дрібних кроків) для розв'язання задач математичної фізики // Деякі питання обчислювальної та прикладної математики. Новосибірськ: Наука, 1966. С. 5-23.
 • 79. Русанов В.В. Різницеві схеми третього порядку точності для наскрізного рахунку розривних рішень // Докл.АН СРСР. 1968. Т. 180, № 6. С. 1303-1305.
 • 80. Попов Ю.П., Самарський А.А. Повністю консервативні різницеві схеми // Журн. вирахував. математики і мат. фізики. 1969. Т. 9, №4. С. 953-958.
 • 81. Яненко М.М., Шокін Ю.І. Про групової класифікації різницевих схем для рівнянь газової динаміки // Тр. МІАН СРСР. 1973. N * 122. З 85-97.
 • 82. Дьяченко В.Ф. Про чисельному рахунку розривних розв'язків квазілінійних систем // Журн. вирахував. математики і мат. фізики. 1961. Т.1, № 6. С. 1127-1129.
 • 83. Warming RF, Kutler Р., Lomax Н. Second and third-order noncentered difference schemes for nonlinear hyperbolic equations // AIAA J. 1973. Vol. 11, N 2. P. 189-196.
 • 84 . Lerat A., Peyret R. Noncentered schemes and shock propagation problems // Comput. and Fluids. 1974. Vol. 2, Nl.P. 35-52.
 • 85. Толстих А.І. Про неявних різницевих схемах третього порядку точності для багатовимірних рівнянь // Журн. вирахував. математики і мат. фізики. 1976. Т. 16, N® 5. З 1182- 1190.
 • 86 . Ландау ЛД., Мейман І.М., Халатников І.М. Чисельні методи інтегрування рівняння в приватних похідних методом сіток // Тр. III Всесоюз. мат. з'їзду. М .: Изд-во АН СРСР, 1958. Т. 3. С. 92-100.
 • 87. Кот До А. Потужні підводні вибухи // Підводні і підземні вибухи. М .: Світ, 1974. З 9-43.
 • 88. Keller І.В., Wendroff В. On the formulation and analysis of numerical methods for time dependent transport equations // Commun. Pure and Appl. Math. 1957. Vol. 10, N 4. P. 567-582.
 • 89. Neuman J. von, Richtmyer RD A method for numerical calculation of hydrodynamic shocks // J. Appl. Phys. 1950. Vol. 21, N 1. P.232-237.
 • 90. iMtter R. Similarity solution for a spherical shock wave // J. Appl. Phys. 1955. Vol. 26, N 8. P. 955-960.
 • 91. Самарський А.А., Арсенін В. Я. Про чисельному рішенні рівнянь газодинаміки з різними типами штучної в'язкості // Журн. вирахував. математики і мат. фізики. 1961. Т. 1, № 2. С. 357-360.
 • 92. Федоренко Р.П. Застосування різницевих схем високої точності для чисельного рішення гіперболічних рівнянь // Там же. 1962. Т. 2, №6. З 1122-1128.
 • 93. Гольдін ВЯ., Каліткін М.М., Ши - Шова Т.В. Нелінійні різницеві схеми для гіперболічних рівнянь // Там же. 1965. Т. 5, № 5. С. 938-944.
 • 94. Van Leer В. Towards the ulimate conserve difference scheme. II. Monotonicity and conservation combined in a second-order scheme // J. Appl. Phys.
 • 1974. Vol. 14, N 4. P. 361-370.
 • 95 . Boris IP, Book DL Flux-corrected transport. I. Shasta a fluid transport algorithm that works // J. Comput. Phys. 1973. Vol. 11, N 1. P. 38-69.
 • 96. Мінайлос А Я. Про значенні монотонності кінцево-різницевих схем в методах наскрізного рахунку // Журн.

вирахував. математики і мат. фізики.

 • 1977. Т. 17, №4. С. 1058-1063.
 • 97. Войнович ПА. і ін. Про розрахунок розривних течій газу. Л .: ЛФТИ,
 • 1977. 34 с.
 • 98 Колган В.П. Застосування операторів згладжування в різницевих схемах високого порядку точності // Журн. вирахував. математики і мат. фізики.
 • 1978. Т. 18. № 5, С. 1340-1345.
 • 99. Лобановський Ю.Н. Про монотонізаціі кінцево-різницевих рішень в методах наскрізного рахунку // Там же.
 • 1979. Т. 19, №4. С. 1063-1069.
 • 100. Жмакіна А.І., Фурсенко АА. Про одну монотонної разностной схемою наскрізного рахунку // Там же. 1980. Т. 20, №4. С. 1021-1031.
 • 101. Самарський А А. Про регуляризації різницевих схем // Там же. 1967. Т. 7, № 1, С 62-93.
 • 102. Білоцерківський ОМ., Демченко В.В., Косарєв В.І., Холодов А.С. Чисельне моделювання деяких задач лазерного стиснення оболонок // Там же. 1978. Т 18, № 2. С. 420-444.
 • 103. Strang G. Accurance partial difference methods. I. Linear cauchy problems // Arch. Ration. Mech. and Anal. 1963. Vol. 12, N 6. P. 392-397.
 • 104. Burstein SZ, Mirin A A. Third order difference methods for hyperbolic equations 11 J. Comput. Phys.
 • 1970. Vol. 5, N4. P.547-571.
 • 105. Балакін В.Б. Про методи типу Рунге Кутта для газової динаміки // Журн. вирахував. математики і мат. фізики. 1970. Т. 10, № 6. З 1512- 1519.
 • 106. Abarbanel S., Gottlieb D. Higher order accurancy finite difference algorithms for quasilinear conservation law hyperbolic system // Math. Comput. 1973. Vol. 27, N 123. P.505-523.
 • 107. Єрьомін В.В., Липницький ЮМ. Про побудову багатовимірних різницевих схем третього порядку, точності // Журн. вирахував. математики і мат. фізики. 1974. Т. 14, № 2. С. 379-389.
 • 108. Abarbanel S., Gotlieb D., Turkel E. Difference schemes wirh forth order accurancy for hyperbolic equations // J. Appl. Math. 1975. Vol. 29, N 2. P. 329-351.
 • 109 . Яненко HH, Ворожцов E.В., Фомін BM. Диференціальні аналізатори ударних хвиль // ДОКП.

АН СРСР. 1976. Т. 227, № 1. З 50 53.

 • 110. Тихонов А.Н., Самарський А А. Про розривних рішеннях квазілінійних рівнянь першого порядку I / Там же. Т. 124, № 3. З 529- 532.
 • 111. Іванов В.Д., Холодов А.С. Про використання сеточно-характеристичних схем з позитивною аппроксимацией для вирішення лінійних задач теорії пружності. М.,
 • 1978. 16 с. Деп. в ВІНІТІ. 4.07. 78, № 2826-78.
 • 112. Анучина М.М. Деякі різницеві схеми для гіперболічних систем II Тр. МІАН СРСР. 1966. №74.0 5-15.
 • 113 . Саул В.К. Інтегрування рівнянь параболічного типу методом сіток. М .: Физматгиз, I960. 324 с.
 • 114. Каліткін М.М. Чисельні чіетоди. М .: Наука, 1978.512 с.
 • 115. Годунов С.К. Елементи механіки суцільного середовища. М .: Наука, 1978. 303 с.
 • 116. Годунов С.К., Прокопов Г.П. Про розрахунки конформних відображень і побудові сіток // Журн. вирахував. математики і мат. фізики. 1967. Т. 7, №5. С. 1031-1060.
 • 117. Гилинский М.М., Годунов С.К., Іванов Ю.Б., Яненко І.К. Застосування одного класу квазіконформних відображень для побудови різницевих сіток в областях з криволінійними межами // Там же. 1975. Т. 15, №6. З 1499-1511.
 • 118. Лісейкін В.Д., Яненко М.М. Метод рухливих координат в газовій динаміці // Числ. методи механіки суцільного середовища. 1976. Т. 7, № 2. С. 75-82.
 • 11 9. Яненко М.М., Данаєв Н.Т., Лісейкін ВД. Про вариационном методі побудови сіток // Там же. 1977. Т. 8, №4. С. 157-163.
 • 120. Білоцерківський ОМ. Обтікання кругового циліндра з відійшла ударною хвилею // Докл. АН СРСР. 1957. Т. 113, № 3. С. 509-512.
 • 121. Дьяконов Ю.М., Пчелкина Л.В., Сандомирская ВД. Надзвукове обтікання затуплених тел. М .: Изд-ВОМГО, 1971.406 с.
 • 122 .Дородніцин А А. Про один метод чисельного рішення деяких завдань аерогідродинаміки // Тр. III.

Всесоюз. мат. з'їзду. М .: Изд-во АН СРСР, 1958. Т. 3. З 447-453.

 • 123 . Гилинский С.М., Теленіна Г.Ф., Ти- няков Г.П. Метод розрахунку надзвукового обтікання затуплених тел з відійшла ударною хвилею // Изв. АН СРСР. Механіка і машинобудування. 1964. №4. С. 9-28.
 • 124. Годунов С.К., Забродін А.В., Прокопов Г.П. Різницева схема для двовимірних нестаціонарних задач газової динаміки і розрахунок обтікання з відійшла ударною хвилею II Журн. вирахував. математики і мат. фізики. 1961. Т. 1, № 6. С. 1020- 1050.
 • 125. Б елоцер косі кий ОМ., Попов Ф.Д., Толстих А.І. та ін. Чисельне рішення деяких завдань газової динаміки // Там же. 1970. Т. 10, № 2. З 401-416.
 • 126-Білоцерківський О.М., Давидов ЮМ. Нестанціонарний метод великих часток для газодинамічних розрахунків // Там же. 1971. Т. 11, № 1. С. 182-207.
 • 127. Луньов В.В. Гіперзвукова аеродинаміка. М .: Машинобудування, 1975.327 с.
 • 128. Горобинка Г.М., горобина А.Г. Експериментальні дослідження обтікання циліндра з плоским торцем II Проблеми прикладної математики і механіки. М: Наука,
 • 1971. С. 73-78.
 • 129. Білоцерківський ОМ. Про деякі чисельних моделях у фізиці плазми // Сучасні проблеми математичної фізики та обчислювальної математики. М .: Наука, 1982. С. 48-63.
 • 130 . Лебедєв М.Г., Савінков К.Г. Удар нерівномірного надзвукового потоку газу в плоску перешкоду // Изв. АН СРСР. МЖГ. 1963. № 3. С. 71-76.
 • 131. Храмов Н.Є. Розрахунок взаємодії осесиметричною надзвуковий струменя з перешкодою // Там же. 1966. №5. С. 129-132.
 • 132. Голомазов ММ., Зюзін А.П. Дослідження взаємодії струменя, що минає в вакуум з перешкодами // Чисельні методи механіки суцільного середовища. Новосибірськ, 1976. Т. 7. З 55-69.
 • 133. Дуби якась Н.В., Іванов М.Я. До розрахунку взаємодії надзвуковий струменя ідеального газу з плоскою перешкодою, перпендикулярної се осі // Учений. зал. ЦАГІ. 1975. Т. 6, №5. З 38-44.
 • 134 . Голомазов ММ., Шматов СМ. Чисельне дослідження взаємодії надзвуковий недорасшірен- ної струменя з обмеженою перешкодою // Тр. МФТІ. Аерофізіка і прикл. математика. 1979. М. С. 118- 122.
 • 135. Голомазов М.М., Ежков В.В. Про взаємодію затоплених струменів з перешкодами // Изв. АН СРСР. МЖГ. 1979. №5. С. 152-155.
 • 136 .Белоцерковскій О.М. Чисельне моделювання струменевих завдань газової динаміки II Там же. 1981. №1. С. 5-17.
 • 137. Білоцерківський О.М., Голомазов М.М., Журавльова О.А. Про просторовому взаємодії вільно розширюється струменя з перешкодами // Там же. 1982. № 1. С. 22-
 • 27.
 • 138. Roberts L, South JC (Jr.). Comments on exhaust How field and surface impingement 11 AIAA J. 1964. Vol. 2, N5. P. 971-973.
 • 139 . Білоцерківський CM, Турчак Л. І., Холодов О. С. Поздовжні коливання тіл обертання і потоку при надзвукових швидкостях // Изв. АН СРСР. МЖГ. 1975. N * 5. С. ПО-
 • 115.
 • 140. Білоцерківський С.М. Подання нестаціонарних аеродинамічних моментів і сил за допомогою коефіцієнтів обертальних похідних // Изв. АН СРСР. Отд-ня техн. наук. 1956. № 7. З 53-70.
 • 141. Теленіна Г.Ф., Тиняков Г.П. Нестаціонарне надзвукове обтікання конуса із закругленою вершиною // Изв. АН СРСР. Механіка і машинобудування. 1961. № 2. С. 44- 47.
 • 142. Теленіна Г.Ф., Липницький Ю.М. Нестаціонарне надзвукове обтікання затуплених тел з відійшла ударною хвилею // Изв. АН СРСР. МЖГ. 1966. №4. С. 19-29.
 • 143. Луньов В.В. Метод викривлених тел в задачах нестаціонарного гіперзвукового обтікання тонких тіл // Там же. 1968. № 5. С. 64.
 • 144. Липницький Ю.М. Теоретичне дослідження надзвукового нестаціонарного обтікання затуплених тел // Докл. АН СРСР. 1968. Т. 178, №1. З 59-62.
 • 145. Грудницький В.Г. Розрахунок надзвукового нестаціонарного обтікання затуплених тел // Тр. Воен.-воздуш. інж. акад. ім. Н.Є. Жуковського. 1969. вип. 1253. С. 69-78.
 • 146. Грудницький В. Г. Обтікання коливається затупленого тіла надзвуковим потоком газу // Там же. С. 104-114.
 • 147. Антонець А.В. Красильников А.В. Розрахунок нестаціонарних характеристик тонких притуплених тел при просторовому їх обтіканні гіперзвуковим потоком газу // Изв. АН СРСР. МЖГ. 1969. № 5. С. 141-146.
 • 148 . Дейлі Дж., Харлеман Д. Механіка рідини. М .: Енергія, 1971. 480 с.
 • 149. Турчак Л.І. Надзвукове нестаціонарне обтікання тіл при швидкому гальмуванні // Изв. АН СРСР. МЖГ. 1976. № 1.С. 166-170.
 • 150. Турчак Л.І. Вхід розширюється тіла в атмосферу планети // Докл. АН СРСР. 1976. Т. 229, № 2. С. 318- 321.
 • 151. Онуфрієва О.А., Пирогов В.Б., Хо - лодов А.С. Чисельне дослідження сеточно-характеристичними методами надзвукового просторового обтікання затуплених тел при наявності сильного нестаціонарного вдуву // Струминні течії рідин і газів: Тез. Все-союз. науч.конф. Новополоцьк, 1982.

Ч. 2. З 60-67.

 • 152. Стулов В.П. Сильний вдув з поверхні затупленого тіла в надзвуковому потоці // Изв. АН СРСР. МЖГ. 1972. № 2. С. 89- 97.
 • 153. Стулов В.П., Мирський В.Н. Перебіг випромінює газу близько затупленого тіла при інтенсивному випаровуванні // Теплофизика високих температур. 1976. Т. 14, N? 1. С. 112- 119.
 • 154. Білоцерківський О.М., Голома- поклик М.М., Шабалін А.В. Дослідження впливу сильного вдуву газу з поверхні на гіперзвукових обтікання тіл // Журн. вирахував. математики і мат. фізики. 1981. Т. 21, №4. С. 1018-1030.
 • 155. Голомазов М.М., Шабалін А.В. Гіперзвукових обтікання випаровуються тіл під кутами атаки // Изв. АН СРСР. МЖГ. 1984. N * 1. С. 132-137.
 • 156. Фінлей П.Ж. Струмінь, що закінчується з тіла проти зовнішнього надзвукового потоку II Механіка. 1967. №5. С. 70-102.
 • 157. Чушкін П.І., Щулішніна Н.П. Таблиці надзвукової течії близько затуплених конусів. М .: ВЦ АН СРСР, 1961. 92 с.
 • 158. Мінайлос А.Н. Про розрахунок течії у затупленого тіла обертання під кутом атаки в надзвуковому потоці газу // Журн. вирахував. математики і мат. фізики. 1964. Т. 4, № 1.С. 171-177.
 • 159. Свігарт Р. Гіпсрзвуковос обтікання затупленого тіла під кутом атаки II Ракет, техніка і космонавтика. 1964. № 1. С. 154-156.
 • 160. Тиняков Г.П. Дослідження тривимірного надзвукового обтікання еліпсоїдів обертання // Изв. АН СРСР. Механіка і машинобудування. 1965. №6. З 10-19.
 • 161. Bochachevsky 10 .. Mates RE А direct method for calculations of the flow about an axisymmetric blunt body at angle of attack // AIAA J. 1966. Vol. 4, N 5. P. 776- 782.
 • 162. міносці В.Б., Теленіна Г.Ф., Тиняков Г.П. Дослідження надзвукового просторового обтікання тіла сегментальной форми // Докл. АН СРСР. 1968. Т. 179, N '2. С. 304-307.
 • 163. Лебедєв М.Г., Пчелкина Л.В., Савінов К.Г. Рішення задач газової динаміки методом встановлення // Тр. ін-ту механіки МГУ. 1972. № 19. С. 7-34.
 • 164. Базжін А.П., Пирогова С.В. Розрахунок обтікання затуплених несиметричних конусів з великим кутом розчину // Учений. зап. ЦАГІ. 1973. Т. 4, №5. С. 9-17.
 • 165 . Красильников А.В., Нікулін А.Н., Холодов А.С. Деякі особливості обтікання затуплених конусів з великими кутами розчину при гіперзвукових швидкостях // Изв. АН СРСР. МЖГ. 1975. № 5. С. 179-181.
 • 166. Базжін А.І, Пирогова С.В. До розрахунку обтікання конусів з великими кутами розчину // Учений. зап. ЦАГІ.
 • 1975. Т. 6, №6, С. 80-91.
 • 167. Голомазов М.М., Зюзін А.П. Про поведінку звукових ліній в ударному шарі за відійшла ударною хвилею // Изв. АН СРСР. МЖГ. 1979. №4. С. 143-145.
 • 168 .Чушкін ІІ. Конус з малим затупленням в надзвуковому потоці під кутом атаки // Журн. вирахував. математики і мат. фізики. 1980. Т. 20, №6. С. 1525-1535.
 • 169. Сінченко С.Г. Апроксимація термодинамічних функцій повітря // Там же. 1968. Т. 8, № 4. С. 917-922.
 • 170. Стулов В.П. Про закон подібності при надзвуковому обтіканні затуплених тел II Изв. АН СРСР. МЖГ. 1969. №4. С. 142-146.
 • 171. Стулов В.П. Про межі застосування закону бінарного подібності при обтіканні тіл диссоциирующих газом II Тр. НДІ механіки МГУ. 1972. № 19. С. 54-57.
 • 172. Лебедєв М.Г., міносці В.Б., Теле- нин Г.Ф., Тиняков Г.П. Наближений метод обліку впливу реальності газу при гіперзвуковому обтіканні сегментального тел // Изв. АН СРСР. МЖГ. 1969. № 2. С. 107-111.
 • 173. Cassanto Buse Р. Free fall drop test to determine low speed stability and base pressure characteristics for blunt planetary entry bodies // AIAA Pap. 1970. N70-577.
 • 174. Магомедов KM. Про надзвуковому обтіканні тіл з відомою звуковий точкою // Изв. АН СРСР. Механіка і машинобудування. 1963. № 1. С. 111-117.
 • 175. Швець А.І., Швець І.Т. Газодинаміка ближнього сліду. Київ: Наук, думка,
 • 1976. 382 с.
 • 176. Стулов В.П., Теленіна Г.Ф. Неравновесное обтікання сфери надзвуковим потоком повітря // Изв. АН СРСР. Механіка і машинобудування. 1965. №1. С. 3-17.

Ш.Душін В.К., Лунькіной Ю.П. Обтікання затуплених тел надзвуковим потоком нерівноважної дисоціюють повітря І Журн. техн. фізики. 1965. Т. 35, N * 8. С. тисячі чотиреста шістьдесят одна - 1470.

 • 178. Стулов В.П., Турчак Л. І. Про надзвуковому обтіканні затуплених тел при наявності швидких нерівноважних процесів // Изв. АН СРСР. МЖГ. 1967. №5. С. 88-93.
 • 179. Стулов В.П., Турчак Л.І. Нерівноважні хімічні реакції в ударному шарі при обтіканні сфери сумішшю вуглекислого газу, азоту та аргону II Там же. 1969. № 5. С. 147- 150.
 • 180. Дуішн В.К. Про рішення системи релаксаційних рівнянь при розрахунку течій реагує газової суміші, стан якої близько до рівноваги // Журн. вирахував. математики і мат. фізики. 1969. Т. 9, №5. С. 1121-1136.
 • 8. Шкадова В.П. Дослідження тривимірного неравновесного потоку біля тіла обертання // Наук. конф. ін-ту механіки МГУ: Зб. тез. доп. М .: Изд-ВОМГО, 1970. С. 71.
 • 182. Савінов К.Г., Шкадова В.П. Про застосування методу встановлення в завданню обтікання затупленого тіла нерівновагим потоком // Изв. АН СРСР. МЖГ. 1976. № 2. С. 140-145.
 • 183. Нікулін А.І. Розрахунок неравновесного обтікання затуплених тел методом встановлення // Тр. МФТІ. Аерофізіка і процеси управління. 1974. № 1.С. 5-9.
 • 184. Румунський А.Н. Теплообмін в лобовій точці, що омивається випромінює середовищем II Изв. АН СРСР. Механіка і машинобудування. 1961. № 1. С. 96-101.
 • 185. Луньов В.В., Мурзін І.М. Вплив випромінювання на перебіг в околі критичної точки тупого тіла // Прикл. механіка і техн. фізика. 1961. № 2. С. 26-30.
 • 186. Нейланд В.Я. Про вплив радіаційного теплообміну на винесення речовини в критичній точці тупоноса тіла // Инж. журн. 1962. Вип. 4. С. 227-231.
 • 187 . Вертушкін В.К, Жигулев В.Н. Про вплив випромінювання на перебіг в області критичної точки // Изв. АН СРСР. МЖГ. 1967. № 2. С. 30-33.
 • 188. Hoshizaki Н., Wilson К.І. Convective and radiative heat transfer during superorbital entry // AIAA J. 1967. Vol. 5, N lP 29-42.
 • 189. Анфимов HA, Шарі В.П. Рішення системи рівнянь руху селективно випромінює газу в ударному шарі // Изв. АН СРСР. МЖГ. 1968. №3. С. 18-25.
 • 190. Стулов В.П., Шапіро Є.Г. Вплив випромінювання на теплообмін в критичній точці затупленого тіла // Там же. № 2. С. 75-82.
 • 191. Коньков А.А., Нейланд В.Я., Миколаїв В.М., Пластинін Ю.А. Проблеми променистого теплообміну в гіперзвукової аеродинаміки // Теплофизика високих температур. 1969. № 1. С. 140-165.
 • 192. Карасьов А.Б., Кондранін ТВ. Променистий теплообмін в околі критичної точки при наявності вду- ва в прикордонний шар продуктів виносу маси // Изв. АН СРСР. МЖГ. 1971. №5. С. 21-30.
 • 193. Фомін В.М. Обтікання затуплених тел гіперзвуковим потоком газу з урахуванням випромінювання // Журн. вирахував. матеріматікі і мат. фізики. 1966. Т. 6. С. 714-726.
 • 194. Білоцерківський О.М., Біберман Л.М., Ла гар до в Л.Н., Фомін В.М. Обтікання і нагрів затуплених тел гіперзвуковим потоком газу з урахуванням переносу випромінювання // Теплофизика високих температур. 1969. Т. 7, №3. С. 529-541.
 • 195. Білоцерківський О.М., Фомін В.М. Розрахунок течії випромінює газу в ударному шарі // Журн. вирахував. математики і мат. фізики. 1969. Т. 9, №2. С. 397-412.
 • 196. Лебедєв В.І., Фомін В.М. Обтікання затуплених тел гіперзвуковим потоком з урахуванням селективного випромінювання і поглинання енергії // 'Там же. № 3. С. 655-663.
 • 197. Стулов В.П., Шапіро Є.Г. Випромінювання ударного шару при гіперзвуковому обтіканні затуплених тел повітрям // Изв. АН СРСР. МЖГ. 1970. № 1.С. 154-160.
 • 198. Бреєв І.М., Головачов Ю.П., Лунь- кін Ю.П., Попов Ф.Д. Обтікання затуплених тел вузькому випромінюють газом // Журн. вирахував. математики і мат. фізики. 1970. Т. 10, №5. С. 1228-1237.
 • 199. Біберман Л.М., Бронин С.Я., Ла- гарьков А.Н. Радіаційно-конвективний теплообмін при гіперзвуковому обтіканні затупленого тіла // Изв. АН СРСР. МЖГ. 1972. №5. З 112-123.
 • 200. Румунський А.Н., Чуркін В.П. Обтікання затуплених тел гіперзвуковим потоком в'язкого випромінює газу II Журн. вирахував. математики і мат. фізики. 1974. Т. 14, № 6. С. 1553-1570.
 • 20. Мирський В.Н., Стулов В.П. Променистий теплообмін головної частини тіла при інтенсивному випаровуванні // Изв. АН СРСР. МЖГ. 1975. N * 2. С. 107-111.
 • 202. Знаменський В.В. Розрахунок гіперзвукового обтікання тіла зі зламом утворює з урахуванням двовимірного перенесення випромінювання // Там же. 1976. № 2. С. 114-121.
 • 203 . Мирський В.Н., Стулов В.П. Про закон подібності для коефіцієнта променистого теплообміну при гіперзвуковому обтіканні тіл // инж.-фіз. журн.
 • 1979. Т. 36, №2. С. 244-248.
 • 204. Білоцерківський О.М., ДавидовЮ.М., Скотников В.П., Фомін В.М. Дослідження обтікання затуплених тел з урахуванням випромінювання методом великих частинок // Изв. АН СРСР. МЖГ. 1982. №4. С. 106-112.
 • 205. Шапіро Є.Г. Випромінювання ударного шару при гіперзвуковому обтіканні сферичного сегмента під кутом атаки // Там же. 1972. № 1. С. 63-67.
 • 206. Багаття кін В.С., Холодов А.С. Про надзвуковому просторовому обтіканні затуплених конусів випромінюють газом // Тр. МФТІ. Механіка. Процеси управління. 1973. С. 3-7.
 • 207. Білоцерківський О.М., Осетрова С.Д, Фомін В.М., Холодов О. С. гіперзвукових обтікання затуплених тел потоком випромінюючого газу // Журн. вирахував. математики і мат. фізики. 1974. Т. 14, № 4. С. 992-1003.
 • 208. Білоцерківський О.М., ОсетроваС.Д., Фомін В.М., Холодов О. С. Просторове обтікання затуплених тел випромінюють газом // Тез. доп. 11 Всесоюз. конф. по динаміці випромінює газу. М., 1975. С. 14.
 • 209. Кострикін В.С., Фомін В.М., Холодов О. С. Просторове обтікання затуплених конусів і еліпсоїдів обертання потоком випромінюючого газу // Журн. вирахував. математики і мат. фізики. 1976. Т. 16, №2. С. 451-459.
 • 210. Костузік А.А., Румунський А.Н. Променистий теплообмін в ударному шарі при просторовому обтіканні затуплених тел // Там же. 1984. Т. 24, № 3. С. 435-441.
 • 211 .Пілюгін М.М., Тирский Г.А. Основи динаміки випромінює газу. М .: Изд-во МГУ, 1979. 147 с.
 • 212. Четвертушкін Б.Н. Математичне моделювання динаміки випромінює газу. М .: Наука, 1985. 304 с.
 • 213. Оптичні властивості гарячого повітря / І.В. Авілова, Л.М. Біберман,

B. С. Воробйов та ін. М .: Наука, 1970. 320 с.

214. Басов Н.Г., Крохин О.Н. Умови розігріву плазми випромінюванням оптичного генератора // Журн. експе- рим. і теорет. фізики. 1964. Т. 46.

C. 171-175.

 • 215. Dawson JM On the production of plasma by qiant pulse lasers // Phys. Fluids. 1964. N7. P. 981-987.
 • 216 . Мандельштам С.Л., Пашинін НІ, Прохоров AM та ін. Дослідження іскри в повітрі, що виникає при фокусуванні випромінювання лазера // Журн. експери. і теор. фізики. 1965. Т. 49, вип. 1. С. 127-134.
 • 217. Басов Н.Г., Крохин О.Н. Застосування лазерів для термоядерного синтезу // Вести. АН СРСР. 1970. № 6. С. 55-63.
 • 218. Кадомцев Б.Б., Ковальський Н.Г., Справжній А.Ф. Лазери і термоядерний синтез: (Вступна стаття) // Лазери і термоядерна проблема. М .: Атомиздат, 1973. Вип. 3. С. 3-26.
 • 219. Бункин Ф.В., Пашинін П.А., Прохоров А.М. Про одну можливість застосування ІК-лазерів для високотемпературного нагріву надщільного плазми II Листи в ЖЕТФ.
 • 1972. Т. 15, вип. 9. С. 556-559.
 • 220. Laser interaction and related plasma phenomena. NY: Plenum press, 1972. N1; 1973. N2; 1974. N3.
 • 221 . Nucolls T., Wood L, Tiessen A., Zimmerman G. Laser compression of matter to super-high densities thermonuclear applications // Nature. 1972. Vol. 239. P. 139-142.
 • 222. Альтшулер Л.В., Динін EA, Сеід- зінскій В.А. Газодинамічні методи низькотемпературного стиснення твердого водню // Листи в ЖЕТФ. 1973. Т. 17, вип. 1. С. 20-22.
 • 223. Kidder RE Theory of homogeneons isentropic compression and its application to laser fusion // Nucl. Fusion.
 • 1974. Vol. 14, N1. P.53-60.
 • 224. Brueckner KA, Jorna S. Laser driven fusion // Rev. Mod. Phys. 1974. Vol. 46, N2. P. 325-367.
 • 225. Mason RJ, Morse RL Hydrddynamics and bum of optimally imploded deuterium-tritium spheres // Phys. Fluids.
 • 1975. Vol. 18. P.814-828.
 • 226. Афанасьєв Ю.В., Басов Н.Г., волосовин П.П. та ін. Лазерне ініціювання термоядерної реакції в неоднорідних сферичних мішенях // Листи в ЖЕТФ. 1975. Т. 21, вип. 2. С. 150-155.
 • 227. Анісімов С.І., Іванов М.Ф., Пашинін ІІ, Прохоров А.М. Газова оболочечная мішень для ініціювання термоядерних реакцій // Там же. Т. 22, вип. 6. С. 343-347.
 • 228. Лазери і термоядерна проблема / Под ред. Б.Б. Кадомцева. М .: Атомиздат, 197 3. 216 с.
 • 229. Проблеми лазерного термоядерного синтезу / Под ред. А. А. Філюко- ва. М .: Атомиздат, 1976. 295 с.
 • 230. Бракнер К, ДЖОРНЕЙ С. Керований лазерний синтез. М .: Атомиздат, 1977. 143 с.
 • 231. Прохоров А.М., Анісімов С.І., Пашинін П.П. Лазерний термоядерний синтез II Успіхи фіз. наук.
 • 1976. Т. 119, вип. 3. С. 401-434.
 • 232. Білоконь В.А., Іллінський Ю.А., Хохлов Р.В. Про можливості термоядерного синтезу елементів // Листи в ЖЕТФ. 1976. Т. 24, вип. 10. С. 569-572.
 • 233. Henderson DB, Morse RL Summetry of laser-driven implosions // Phys. Rev. Lett. 1974. Vol. 32, N 7. P. 355-358.
 • 234. Анісімов CM., Іногамов HA Розвиток нестійкості і втрати симетрії при ізентропіческом стисненні сферичної краплі // Листи в ЖЕТФ. 1974. Т. 20, вип. 3. С. 174- 176.
 • 235. Бєлєнький А.Я., ФрадкінЕ.С. Дослідження стійкості довільного одновимірного гідродинамічного течії // Тр. ФМ АН СРСР. 1965. Т. 29, № 2. С. 280-283.
 • 236. Волосевич П.П., Гамалій Є.Г., Гулін А.В. та ін. Двовимірні ефекти при лазерному стисненні скляних оболонок II Листи в ЖЕТФ. 1976. Т. 24, вип. 5. З 283-286.
 • 237. Бунатян А.А., нешановних В.Є., Старцева Л.П., Фролов В.Д. Чисельні дослідження розвитку збурень при стисканні мішені загостреним імпульсом: препр. ІМП АН СРСР №71. М., 1975.67 с.
 • 238. Афанасьєв Ю.В., Басов Н.Г., Гамалій Є.Г. та ін. Симетрія і стійкість стиснення лазерних термоядерних мішеней // Листи в ЖЕТФ. 1976. Т. 23, вип. 11. С. 617-620.
 • 239. Гамалій Є.Г. та ін. Гідродинамічна стійкість стиснення сферичних лазерних мішеней: препр. ІПМ АН СРСР № 117. М., 1978. 46 с.
 • 240. Афанасьєв Ю.В., Базов Н.Г., Васін Б.Л. і ін. Дослідження фізичних процесів в короні оболонкових мішеней, що опромінюються лазером II Журн. експери. і теорет. фізики. 1979. Т. 77, № 6. С. 2539- 2554.
 • 241. Харлоу Ф. Чисельний метод, частинок в осередках для задач гідродинаміки // Обчислювальні методи в гідродинаміці. М .: Світ, 1967. С. 316- 342.
 • 242. Головізнін В.М., Самарський А.А., Фаворський А.П. Варіаційний підхід до побудови кінцево-різницевих математичних моделей в гідродинаміки II Докл. АН СРСР. 1977. Т. 235, №6. З 1285-1288.
 • 243. Winsor NK, Tilman DA Laser target model II Phys. Rev. Lett. 1973. Vol. 31. P. 1044-1046.
 • 244 . Демченко В.В., Холодов А.С. Чисельне дослідження стиснення і нагрівання конічних мішеней // Журн. прикл. механіки і техн. фізики. 1985. №6. С. 131-138.
 • 245. Спітцер Л. Фізика повністю іонізованого газу. М .: Світ, 1965. 212 с.
 • 246. Афанасьєв І) .В., Басов Н.Г., Волосевич П.П. та ін. Нагрівання дейтсрісво- тритиевой плазми до термоядерних температур за допомогою випромінювання ОКТ: препр. ФІАН СРСР N «66. м м
 • 1972. 69 с.
 • 247. Fraley GS, Mason RJ Preheat effects on microballon laser-fusion implosions II Phys. Rev. Lett. 1975. Vol. 33, N 8. P.520-523.
 • 248 . Mason RJ, Brockway DV, Lind- man EL 2nd implosion of structured pellets for laser fusion. Los Alamos,

Тисячу дев'ятсот сімдесят-шість.

 • 249. Вовченко В.І., Гончаров А.С., Касьянов Ю.С. та ін. Генерація термоядерних нейтронів при лазерному впливі на конічні мішені // Листи в ЖЕТФ. 1977. Т. 26, № 9. З 628-630.
 • 250. Derentowiez Н., Kaliski S., Wolski /. et al. Generation of thermonuclear fusion neutrons by means of pure explosion . II. Experimental results // Bull. Acad. pol. sci. Ser. sci. techn.
 • 1977. VoL 26, N 12. P. 43-55.
 • 251. Анісімов С.І., Вовченко В.І., Гончаров А.С. і ін. Дослідження процесу генерації термоядерних нейтронів при лазерному впливі на конічні мішені // Листи в ЖТФ. 1978. Т. 4, № 7. С. 388-392.
 • 252 . Демченко В.В., Холодов А.С. Газові і конічні мішені: Аналітичні рішення. М .: НТО МФТІ
 • 1979. Деп. в ВІНІТІ, № Б821668.
 • 253. Таран М.Д., Тішкін В.Ф., Фаворський А.П. і ін. Про моделюванні схлопування квазісферіческіх мішеней в твердотільних конусах: препр. ІПМ АН СРСР № 127. М.,
 • 1980. 47 с.
 • 254. Кукуджанов В.Н. Чисельне рішення неодномерность завдань поширення хвиль напружень у твердих тілах II Повідомлення з прикладної математики. М .: ВЦ АН СРСР, 1976. Вип. 6. З 11-37.
 • 255. Новацький В.К. Хвильові задачі теорії пластичності. М .: Світ, 1978. 307 с.
 • 256. Коновалов А.Н. Застосування методу розщеплення до чисельного вирішення динамічних задач теорії пружності // Журн. вирахував. математики і мат. фізики. 1964. Т. 4, № 4. С. 760-764.
 • 257. Сабодаш П.О., Чередниченко Р.А. Застосування методу просторових характеристик до вирішення осесиметричних задач по поширенню пружних хвиль II Журн. прикл. механіки і техн. фізики. 1971. № 4. З 101-109.
 • 258. ЧебанВ.Г., Навал І.К., Керчман В.І., Руссу І.В. Про один чисельному методі розв'язання зв'язаної задачі термопружності II Тр. 111 Всесоюз. конф. по числ. методам вирішення завдань теорії пружності і пластичності. Новосибірськ: Наука, 1974. С. 132-141.
 • 259. Горський І.М. Рішення динамічних задач теорії пружності за допомогою неявних різницевих схем // Числ. методи механіки суцільного середовища. 1974. Т. 5, N «5. С. 48-56.
 • 260. Некрасов В.В. Метод характеристик для чисельного рішення багатовимірних крайових задач // Журн. вирахував. математики і мат. фізики. 1975. Т. 15, №6. С. 1482-1491.
 • 261. Меньшиков Г.П., Одинцов В.А., Чудов Л.А. Впровадження циліндричного ударника в кінцеву плиту // Изв. АН СРСР. МТТ. 1976. № 1. С. 125-130.
 • 262. Гриднєва В.А., Корнєєв А.І., Трушков В.Г. Чисельний розрахунок напруженого стану та руйнування плити кінцевої товщини при ударі бойками різної форми // Там же. 1977. №1. С. 146-157.
 • 263. Фомін В.М., Яненко М.М. Чисельне моделювання задач високошвидкісного взаємодії тел // Матеріали сімпоз. "Нелінійні хвилі деформації". Таллінн, 1978. Т. 2. С. 179-182.
 • 264 .Kondaurov VI, Kukudjanov YN On constructive equations and numerical solution of the multidimensional problems of the dynamics of noniso- thermic elastic-plastic media // Arch.

Mech. 1979. Vol. 31, N 5. P. 623- 647.

 • 265. Хорев І. E., Захаров В. Af., Коняєв А.А. і ін. Дослідження великих деформацій і хвильових явищ при динамічному навантаженні матеріалів // Детонація: Матеріали VI Всесоюз. сімпоз. по горінню і вибуху. Чорноголова, 1980. С. 121-125.
 • 266. Гулідов А.І., Фомін В.М. Чисельне моделювання відскоку осесиметричних стрижнів від твердої перешкоди // Журн. прикл. механіки і техн. фізики. 1980. №3. С. 126-132.
 • 267. Кондауров В.І., Рой І.В. Досліджує вання і застосування однієї різницевої консервативної схеми для рівнянь динаміки деформируемой середовища // Числ. методи механіки суцільного середовища. 1980. Т. 11, № 2. З 64-79.
 • 268. Сєдов Л.І. Механіка суцільного середовища. М .: Наука, 1973. Т. 1. 536 с .; Т. 2. 584 с.
 • 269. Кондауров В.І., Кукуджанов В.Н. Про що визначають рівняннях і чисельному рішенні деяких задач динаміки упругопластической середовища з кінцевими деформаціями // Чисельні методи в механіці твердого тіла, що деформується. М .: ВЦ АН СРСР, 1978. С. 85-121.

ПО. Петров І.Б., Холодов А.С Чисельне дослідження деяких динамічних задач механіки деформованого твердого тіла сеточно-характеристичним методом // Журн. вирахував. математики і мат. фізики. 1984. Т. 24. №5. З 722-739.

 • 271. Кондауров В.І., Петров І.Б., Холодов А.С. Чисельне моделювання процесу впровадження жорсткого тіла обертання в пружно-пластичну перешкоду // Журн. прикл. математики і технічної фізики. 1984. N 9 4. З 132-139.
 • 272. Петров І.Б. Чисельне дослідження хвильових процесів в шаруватої перешкоді при зіткненні з жорстким тілом обертання І Изв. АН СРСР. МТТ. 1985. №4. С. 125-129.
 • 273. Кондауров В.І .. Петров І.Б. Розрахунок процесів динамічного деформування пружно тел з урахуванням континуальної руйнування II Докл. АН СРСР, 1985. Т. 285. №6. З 1344-1347.
 • 274. Тимошенко С.П., Гудьер Дж. Теорія пружності. М .: Наука, 1975. 575 с.
 • 275. А ні симов С. І., І травні Я. А., Романов Г.С., Ходико Ю.В. Дія випромінювання великої потужності на метали. М .: Наука, 1970. 320 с.
 • 276. РедіДж. Дія потужного лазерного випромінювання. - М .: Світ, 1974. - 468 с.
 • 277. Bullough R., Gilman JJ Elastic explosions in solid coused by radiation // J. Appl. Phys., 1966. Vol. 37, N 6. P. 2283-2287.
 • 278. Conners GH. Thompson RA A continuum mechanical model for laser-induced facturc in transparent media // J. Appl. Phys., 1966. Vol. 37, N 9. P.3334-3440.
 • 279. Зельдович Я.Б. Циліндричні автомодельні акустичні хвилі // Журн. експери. і теоретичної фізики, 1957. Т. 33. Вип. 3. С. 700- 705.
 • 280. Вітман Ф.Ф., Степанов В. А. Вплив швидкості деформування на опір деформації металів при швидкостях удару 10 а - 10 3 м / с // Деякі проблеми міцності твердого тіла. М.-Л .: Изд-во АН СРСР, 1959. С. 207-221.
 
<<   ЗМІСТ