Повна версія

Головна arrow Релігієзнавство arrow Релігієзнавство

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Напрями протестантизму, їх виникнення і розвиток

Протестантизм, на відміну від католицизму, не зміг зберегти внутрішньої єдності, розділившись на безліч відгалужень і напрямків, серед яких немає єдино вірного, а всі зізнаються рівноправними варіантами християнського вчення: вибір між ними диктується особистими пристрастями віруючого. Саме тому стосовно до протестантизму було б великою натяжкою вести мову про секти, оскільки в умовах свободи відправлення релігійного культу будь-який напрямок має повне право на існування, якщо зберігає прихильність тексту Священного Писання і духу християнського вчення. Крім лютеранства, яке стало першим, але не основним з протестантських напрямків, до числа найбільш значних відносяться кальвінізм, англіканство, баптизм, адвентизм і п'ятидесятництва. Особливе місце серед протестантів займають мормони.

Лютеранство

Слідом за засновником свого вчення лютерани чітко розмежовують духовну і мирську сфери людського життя. Духовна сторона життя людини присвячене служінню богу, але мирська сторона будується за своїми законами, основними з яких є трудова етика, громадянська мораль і т.д. За своєї культової складової лютеранство дотримується проміжної позиції між католицизмом і крайніми напрямами протестантизму, оскільки зберігає в церкві зовнішню атрибутику (орган, співи) і визнає два священні таїнства (хрещення і причастя), на відміну від інших протестантських течій, які визнають лише хрещення. Послідовники Мартіна Лютера здебільшого зосереджують свою увагу на вирішенні актуальних моральних і суспільних питань в дусі християнського вчення, але практично не приділяють уваги розробці догматів і теоретичних положень, що й сприяє багато в чому їх популярності в країнах Західної та Центральної Європи. На даний момент у світі налічується приблизно 75 млн лютеран, більша частина яких живе в Німеччині, країнах Скандинавії і Прибалтики.

Кальвінізм

Родоначальником цього напряму став активний послідовник реформ Лютера, французький чернець Жан Кальвін (1509-1564). Інша назва кальвіністів, що характеризує їх упорядкований і розмірений спосіб життя, - пуритани (отлат. - Чистий). Суть кальвінізму полягала в повному усуненні церковної ієрархії та зосередженні людини на таких цінностях, як помірність і ощадливість. Доля людини визначена, але розкрити сенс приречення можливо тільки в процесі виконання повсякденних обов'язків. Якщо людині супроводжує удача в справах, то це виступає свідченням того, що бог піклується про нього і проявляє по відношенню до нього свою милість, якщо ж людини постійно переслідують невдачі, то це є симптомом негативного відношенню до нього з боку бога. Люди багатіють не в силу власних талантів, але саме в силу особливої милості, виявленої до них богом, тому безглуздо повставати проти багатіїв, так як це автоматично означає опір тому порядку, який встановлюється божественною волею. За своєю чисельністю сучасний кальвінізм є другим після лютеранства протестантським течією, нараховуючи 50 млн чоловік, що належать до трьох різних відгалуженням кальвінізму: реформаторству, Конгрегаціоналізм і пресвітеріанства.

Англіканство

Виникнення англіканства в якості одного з основних напрямків протестантизму можна датувати 1532, коли собор англійських єпископів проголосив незалежність англійської церкви від папської влади. Офіційне встановлення англіканства мало свою трагічну історію: з сходження на престол Марії Тюдор (1553-1558), яка була переконаною католичкою, почався ренесанс католицизму, а кілька англійських єпископів, які брали участь в історичному соборі, були страчені за твердість у своїх переконаннях. На щастя, період репресій виявився коротким, а всі наступні англійські монархи (за винятком Якова II, який був вигнаний з країни в 1688 г.) були переконаними протестантами, являвшимися "за сумісництвом" і духовними пастирями своєї країни.

Богослужіння представників англіканства сходить до католицьким зразком. Запозиченим є також Нікейський символ віри і поняття- твердження, що Святий Дух походить від Отця і Сина. Від протестантизму англіканство взяло скорочення числа таїнств до двох (хрещення і причастя), а також спрощення церковних обрядів і заперечення обов'язкового посередництва церкви на шляху богопізнання. В даний час офіційним главою англіканської церкви є англійський парламент, тому жодна зміна в догматичної або богослужбової частини не може бути введено без санкції парламенту. Одним з найбільш скандальних рішень, прийнятих в рамках англіканської церкви, був дозвіл жінкам займати єпископський престол (1988), що вже кілька разів було здійснено в англіканських громадах Північної Америки, хоча в самій Британії дана постанова залишається поки тільки на папері.

Баптизму належить важливе місце в історії протестантського віровчення, так як він бере свій початок ще в XVII ст. Багато рис ріднять баптизм з іншими протестантськими церквами (спрощені обряди богослужіння, пріоритет віри над культом). Але є й свої відмінності: заміна урочистих богослужінь молитовними зборами членів громади, де відбувається колективне читання Священного Писання, під яким мається на увазі тільки Новий Заповіт. У баптизмі відсутні шанування святих, хрестів та ікон, а також церковна організація та чернечі ордени, оскільки Ісус Христос, що є головним об'єктом поклоніння в рамках цієї течії, здійснював свою діяльність в миру, але керувався при цьому духовними принципами. Наслідуючи приклад Ісуса, баптисти неухильно здійснюють місіонерську діяльність, вербуючи в свої ряди представників інших гілок християнства, завдяки чому їх число неухильно збільшується. В даний час представники баптизму, основна частина яких живе в США і Південній Африці, нараховують більше 40 млн чоловік.

Адвентизм

Представниками одного з відносно нових течій у протестантизмі є адвентисти сьомого дня, виникнення вчення яких датується 1830-ми роками., Коли якийсь В. Міллер виклав свої погляди на майбутнє людства, передбачивши швидке настання Судного дня. За віруваннями адвентистів, які практично заперечують традиційне християнське віровчення, приймаючи тільки два обряду священних таїнств, не існує безсмертної душі. Після смерті людини душа занурюється в стан заціпеніння, яке триває аж до Судного дня, коли розбуджені воскреслим Христом душі будуть поділені на ті, що заслужили райського блаженства, і ті, що засуджені на вічні пекельні муки. Безумовне порятунок очікує душі тих, хто є послідовниками адвентистського вчення, дотримуючи всі його правила та етичні норми. Єдиним священним текстом для адвентистів є Біблія. Велика частина прихильників цієї течії проживає на території США, хоча активна місіонерська діяльність призводить до виникнення адвентистских громад на території багатьох країн, у тому числі і Росії.

П'ятидесятництво стало одним з найбільш пізніх, але тим не менш впливових відгалужень протестантизму, які мають розвиток в США на рубежі XIX-XX ст. Основою віровчення цього протестантського течії є впевненість у тому, що на п'ятдесятий день після воскресіння Христа на апостолів зійшов Святий Дух, що відкрив у них пророчі здібності. Сильна містична спрямованість пятидесятничества проявляється в наявності в обряді хрещення, який визнається представниками цього вчення, елементів великого емоційного збудження і екстазу, який, на їхню думку, є запорукою зішестя Святого Духа в душу нового прихильника віри. Містичне переживання присутності божественної благодаті, яка може зійти в душу щиро віруючого, лежить в основі п'ятидесятницького віровчення про інтуїтивному шляху пізнанні божества. З адміністративної точки зору в численних п'ятидесятницьких громадах присутній сувора ієрархія - починаючи від пресвітера, який є безумовним духовним авторитетом в рамках окремої громади, і закінчуючи простими парафіянами.

 
<<   ЗМІСТ   >>