Повна версія

Головна arrow Медицина arrow ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ МАРКЕТИНГ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПОВЕДІНКОВІ ЧИННИКИ.

До цієї групи факторів відносяться різноманітні особистісні характеристики та особливості поведінки. Оцінка цих факторів в першу чергу здійснюється з позицій їх участі в ринкових відносинах в якості покупців. Сюди входять:

• типи особистостей. Залежно від завдань, що вирішуються тією чи іншою системою, використовуються різні класифікації особистісних типів. Для економічних і соціальних систем найбільш функціональна класифікація Е. Шпрангера, відповідно до якої виділяють шість типів особистості: 1) теоретичний тип (орієнтованість на отримання нових знань, прагнення розібратися в суті речей); 2) економічний тип, основою поведінки якого виступає прагматична орієнтація; 3) соціальний тип, якому властиве прагнення до спілкування, спрямованість на соціальне оточення; 4) естетичний тип, що відрізняється схильністю до яскравою, образною враженням, емоційних переживань і самовираження; 5) політичний тип. Йому притаманні прагнення до панування і розподілу соціальних ролей, а також, навпаки, схильність до підпорядкування і старанність; 6) релігійний тип, орієнтований на пошук вищого сенсу життя, спілкування з Богом, містицизм.

Іншою поширеною в соціології класифікацією є поділ особистостей на базисні і ідеальні. Базова особистість - це особистість, найбільш характерна для певних соціальних умов. Ідеальний тип - це особистість, найбільш відповідає певним соціальним умовам. Існують і інші соціологічні класифікації особистісних типів, однак основою будь-якої класифікації виступає відношення між особистістю і існуючими соціальними умовами;

  • • спосіб життя - це спосіб форми і умови індивідуальної і колективної життєдіяльності. Основними параметрами способу життя є праця, побут, суспільно-політична та культурна діяльність людей, а також різні поведінкові звички і прояви. Спосіб життя - головний фактор, що визначає його здоров'я;
  • • підхід до здійснення покупки - схильність до вчинення обдуманих покупок, імпульсивних покупок або покупок нечіткого планування;
  • • досвід в якості користувача ЛЗ;
  • • інтенсивність споживання;
  • • ступінь прихильності до даної марки ЛС;
  • • ступінь інформованості та готовності купити.

Крім загальноекономічних чинників сегментації існують і специфічні, властиві тільки для фармацевтичного ринку, наприклад розподіл його на ОТС- і Rx-ссгменти. Найважливішим із специфічних факторів сегментації фармацевтичного ринку, безперечно, є структура захворюваності населення.

Дуже часто сегментацію ринку розглядають з позицій віднесення лікарського препарату до певної групи фармакологічно активних речовин, призначених для лікування певного захворювання, визначення кількості хворих даним захворюванням і обліку загальної потреби в даний лікарський препарат для лікування цих хворих.

Справа в тому, що для упорядкування величезного розмаїття лікарських засобів найчастіше використовується так звана АТС-клас- сіфікація ВООЗ. Будучи цілком коректною в клініко-фармакологічному відношенні, ATX-класифікація ВООЗ лише частково придатна для аналізу сегментації ринку, оскільки побудована але принципом угруповання препаратів з однаковими властивостями. Головним сс недоліком з погляду сегментації ринку є той факт, що для лікування певного захворювання часто можуть бути використані лікарські препарати з різними хіміко-фармакологічними властивостями, т. З. препарати з різних АТС-груп. Тим не менше нiж, використання цієї класифікації дозволяє оцінювати характер попиту на лікарські препарати. Основне призначення АТС - подання статистичних даних про споживання лікарських засобів.

Анатомо-тераіевтіческо-хімічна класифікація - міжнародна система класифікації лікарських засобів. Використовуються скорочення: латиницею АТС (від Anatomical Therapeutic Chemical) або російське АТС (анатомо-терапевтично-хімічна). Повний англійська назва - Anatomical Therapeutic Chemical Classification System. Класифікація ведеться центрами ВООЗ за методологією статистики лікарських засобів в Осло, Норвегія. Прийнята МОЗ РФ ( «Державний реєстр лікарських засобів», М3 РФ, Москва, 2002).

В даний час для характеристики лікарських засобів також широко використовується Фармакологічний покажчик.

 
<<   ЗМІСТ   >>