Повна версія

Головна arrow Медицина arrow ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ МАРКЕТИНГ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2

Маркетингова діяльність підприємства полягає в координації дій підприємства на ринку. Вона забезпечує комплексне рішення всіх задач, пов'язаних з розробкою, випуском і реалізацією продукції їм виробленої. Зародившись в кінці XIX століття як наука, орієнтована на збутову діяльність, теорія маркетингу в подальшому зімкнулася з теорією управління і на сьогоднішній день орієнтується на теорію масового обслуговування споживачів.

Принципи маркетингу спираються на свободу вибору форм господарської діяльності, ресурсів, економічних зв'язків, формування цін та вільний рух капіталів. До цільових груп відносяться кінцеві споживачі. Грунтуючись на єдиних загальних принципах, маркетинг гнучко реагує на ситуаційні фактори середовища, в результаті чого формуються різні види маркетингу та його концепції.

Однією з найважливіших завдань маркетингу є правильна оцінка потреб споживача. При цьому виділяють заявлені (сформульовані), дійсні (фактичні) потреби; незаявлен- ні (несформульовані) і таємні (приховані) потреби.

Особливе місце в системі маркетингу належить інтегрованого маркетингу, який представляє собою просування продукту на ринку, засноване на передбаченні майбутніх потреб і переваг споживачів, змін в структурі споживчих переваг і завчасної адаптації продукту відповідно до цих запитів.

В управлінні маркетингом виділяють функціональну форму, при якій однорідні види діяльності групуються в відповідні відділи. Для товарної форми, навпаки, для кожного товару або групи однорідних товарів створюється відповідна структура. Відповідно до цього існує форма маркетингу, орієнтована на споживачів і формування маркетингу за регіональним принципом.

Планування маркетингової діяльності на підприємстві являє собою багаторівневий процес, в якому беруть участь всі підрозділи компанії, розробляючи його для свого підрозділу і погоджуючи його з планами інших підрозділів. Плануванням називається процес визначення цілей, стратегій, а також заходів, пов'язаних з їх досягненням за певний період часу.

ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ТА САМОКОНТРОЛЮ

 • 1. Що таке маркетинг?
 • 2. Як зародився маркетинг і які основні етапи його розвитку?
 • 3. У чому полягає економічна сутність маркетингу?
 • 4. Що таке цільова область маркетингу і цільові групи?
 • 5. Які існують види маркетингу?
 • 6. Що таке попит, пропозиція, угода? Які їх основні кваліфікаційні ознаки?
 • 7. Як організовується маркетингова діяльність підприємства?
 • 8. Які концепції маркетингу ви можете назвати?
 • 9. Які відомі види потреб?
 • 10. Що таке інтегрований маркетинг?
 • 11. Що собою являє процедура планування маркетингової діяльності?
 • 12. Перерахуйте основні розділи плану маркетингу підприємства.
 
<<   ЗМІСТ   >>