Повна версія

Головна arrow Релігієзнавство arrow Релігієзнавство

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>
Релігієзнавство - Анікін Д.А.

Безпосередньою здачі іспиту або заліку по будь-якої навчальної дисципліни завжди передує досить короткий період, коли студент повинен зосередитися, систематизувати свої знання. Висловлюючись комп'ютерною мовою, він повинен «вивести інформацію з довготривалої пам'яті в оперативну», зробити її готовою до негайного і ефективного використання. Специфіка періоду підготовки до іспиту або заліку полягає в тому, що студент вже нічого не вивчає (для цього просто немає часу): він лише згадує і систематизує вивчений.

Пропонований посібник допоможе студентам у вирішенні саме цього завдання стосовно до курсу «Релігієзнавство».

Зміст і структура посібника відповідають вимогам Федерального державного освітнього стандарту вищої професійної освіти третього покоління.

Видання призначене студентам вищих навчальних закладі.


Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації


Вступ Поняття релігії та її основні компоненти Релігієзнавство як наукова дисципліна Компоненти релігії Релігія та її роль у суспільстві Теорії походження релігії Витоки вивчення релігії Міфологічна концепція (М. Мюллер) Матеріалістична концепція (К. Маркс, Ф. Енгельс) Анімістична концепція (Е. Б. Тайлор) Теорія прамонотеізма (Е. Ленг, В. Шмідт) Преанімістіческая концепція (Дж. Фрезер, Р. Маретт) Психоаналітична концепція (З. Фрейд, К. Г. Юнг) Соціологічна концепція (Е. Дюркгейм) Феноменологічна концепція (Р. Отто, М. Еліаде) Структуралізм (К. Леві-Стросс, Ж. Дюмезіль) Ранні форми релігії Релігія неандертальців і примітивних народів Релігія Давнього Єгипту Релігія Давнього МежиріччяМіф про створення світуМіф про створення людиниМіф про Всесвітній Потоп Релігія Давнього Ірану (маздаізм) Релігія Стародавньої Греції Релігія Давнього Риму Мітраїзм і його поширення на Заході Релігія народів Центральної АмерикиМайяАцтекиІнки Древнегерманская релігія Давньослов'янське релігія Релігії стародавнього сходу Релігія Давнього Китаю (даосизм, конфуціанство) Релігія Стародавньої Японії (синтоїзм) Релігія Стародавньої Індії (брахманізм, індуїзм)БрахманізмІндуїзм Буддизм Будда, основні принципи його вчення "Чотири благородні істини" буддизму Поширення буддизму. Махаяна і ХинаянаМахаяна і Хинаяна Тибетський буддизм Сучасний буддизм: основні риси Іудаїзм Зародження і рання історія іудаїзму. Виникнення монотеїзму Гностицизм Догматизм Іудаїзм в Середні століття і Новий час. Каббала Сучасний іудаїзм Раннє християнство Походження християнства. Історичні корені образу Христа Історія створення Євангелій. Канон і апокрифи Перетворення християнства в офіційну релігію Апологети християнства. Отці церкви Формування системи догматів (Вселенські Собори) Християнство в середні століття і новий час Розкол християнства (православ'я і католицизм) Особливості розвитку католицизму в Середні століття Схоластична філософія і містичні вчення Секти і єресіПавлікіаниБогомильствоКатариФлагеланти Період Реформації. Освіта протестантизму Сучасне західне християнство Контрреформація. Період релігійних війн (XVII-XVIII ст.) Криза католицизму в XIX ст. Сучасний католицизм: традиції та інновації Напрями протестантизму, їх виникнення і розвитокЛютеранствоКальвінізмАнгліканствоАдвентизм Мормони Російське православ'я Особливості прийняття християнства на Русі Розвиток Російської церкви в XIII-XVII ст. Церковний розкол в Росії. Старообрядництво Церква під контролем держави (1700-1917 рр.) Революція і новий розкол православ'я Ренесанс православ'я в сучасній Росії Іслам Мухаммед, основні джерела ісламу Священні тексти і закони ісламу Рання історія ісламу. Шиїти і суніти Історія ісламу в IX-XIX ст. Ісламські секти (исмаилизм, суфізм, ваххабізм, бехаізм)ІсмаїлізмСуфізмВаххабізмБехаїзм (бахаізм) Сучасний іслам: шляхи модернізації та фундаменталізм Релігія в сучасному світі Процеси секуляризації релігії Сучасне сектантство: основні риси ЕкуменізмВикористана література
 
>>