Повна версія

Головна arrow Педагогіка arrow ДИДАКТИКА ВИЩОЇ ШКОЛИ: ВІД ТРАДИЦІЙ ДО ІННОВАЦІЙ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПРОЕКТНА ТЕХНОЛОГІЯ В ДИДАКТИЦІ ВИЩОЇ ШКОЛИ

Чим легше вчителю вчити, тим важче учням вчитися.

Л. Н. Толстой

Проект (лат. Projectus - кинутий вперед) як дидактична технологія (метод) реалізує головний зміст і призначення навчання: створює умови для співробітництва в співтоваристві дослідників, допомагає тому, якого навчають стати успішним, талановитим студентом. Зародилася в 1919 р в США, пов'язана із здійсненням прагматичного підходу до навчання ( «все з життя, все для життя» - Д. Дьюї), з положенням психології про те, що той, якого навчають з великим задоволенням виконує ту навчальну роботу, яка приваблива для нього, яку сам вибрав; з твердженням: «життя - найкраща лабораторія, вона підказує навчальні завдання». Проект передбачає розробку задуму, попередній, можливий пошук відповіді на поставлене проблемне питання і шлях вирішення проблеми, який здійснюється по-різному. Проектна технологія має дидактичну, соціально-психологічну та педагогічну сутність. Ніщо нс може забезпечити успіх новим навчальним програмам і новими підручниками без зміни особистісних установок викладача, націлених на міжособистісне взаємодія зі студентами як суб'єктами навчання. Кожним викладачем виробляється свій власний стиль викладання і вибудовується своя методична система. Соціально-психологічну та педагогічну сутність проектної технології можна висловити словами М. Бубера: «Будь-яка справжня життя є зустріч», тоді навчання - це справжнє життя, це зустріч в освітньому просторі вузу з викладачами і однолітками. Значить, повинна бути установка викладача на зустріч зі студентами та у них - на зустріч з викладачами, т. Е. Всіх між собою. Це ознака інноваційної дидактики.

Дидактичний сенс методу проектів - проблемність, що задається альтернативністю, неоднозначністю досліджуваного матеріалу. Проблема вимагає пошуку рішення, і краще в діалозі, стимулюється наявністю протиріч, плюралістична підходів, безліччю пропонованих рішень, тлумачень. Робота над проектом розширює пізнавальний діапазон, так як проект охоплює фактологічний і теоретичний матеріал і має властивість узагальнення конкретного. Виділимо як найважливіший фактор мотивацію, найкращим чином стимулюючу студентів до активного пізнання, втягує в навчальний процес, що відкриває можливість знайти власний інтерес в пропонованому дослідженні, в творчому завданні, яке «до душі». Головне в будь-якій проблемі і темі полягає в тому, щоб вона стала «своєю». Робота над проектом сприяє формуванню дослідницьких умінь; розвиває комунікативні властивості особистості, вміння слухати інших; критично ставитися до своєї позиції. Головне полягає в тому, що створюється ситуація успіху в навчанні для кожного на основі актуалізації життєвого досвіду. Не треба «підстьобувати», лякати.

Проектна технологія (метод проектів), як будь-яка педагогічна технологія, вирішує три питання: навіщо? чому? як? вчиться студент. Це питання визначення мети (заради чого використовується даний проект в плані навчання, розвитку та виховання), змісту проекту (знання - фактологічні і теоретичні, поняття і закономірності, причинно-наслідкові зв'язки, тенденції розвитку); загальнонавчальних і специфічні вміння, досвід творчої діяльності, розвиток креативності та емоціональнолічностного ставлення до досліджуваного матеріалу, розвиток рефлексивної культури, адекватної самооцінки студента.

Фасилітує умови в роботі над проектом пов'язані зі свободою вибору теми проекту і відповідальності за його виконання, особливо в колективному (або авторське) проект. Співпраця з іншими і з викладачем зміцнює віру в себе як здатного до пізнання і компетентного в даній проблемі. Компетентне використання проектної технології навчає багато чому необхідному для оволодіння загальнокультурних і професійними компетенціями, серед яких мислення - гіпотетичне, аналітичне, критично-рефлексивне, вміння синтезувати, узагальнювати.

Необхідні етапи роботи над проектом наступні: спільний пошук проблеми і теми проекту, обгрунтування її актуальності і виявлення бажання кожного учасника в її дослідженні; колективне обговорення можливості реалізації проекту, пошук джерел інформації для дослідження; виділення підпроектів, формулювання їх тим, встановлення логічного взаємозв'язку і взаємозалежності між ними; визначення груп взаємодії, самостійна робота учасників проекту та уточнення завдань дослідження; наукове керівництво та консультування можливо запрошеної особи; презентація проекту, колективне обговорення проблеми і теми проекту, підведення підсумків, саморефлексія і самооцінка, оцінка групи і викладача, можлива і оцінка експертів.

Форми виконання проектів можуть бути різні - семінар, дискусія, колоквіум, конференція, ігрова композиція (дидактична гра). Види предметних і інтеграційних проектів також різні - інформаційний, оглядовий, частково-дослідний, науково-дослідний.

Виконаний проект оформляється як текстовий джерело, відеоматеріали, мультімедіапрезентація, альманах, експозиція (художня і фото), збірник реферативних матеріалів. Якщо проект соціально орієнтований, то, можливо, була його презентація і є відгуки тих, кому він був адресований.

 
<<   ЗМІСТ   >>