Повна версія

Головна arrow Педагогіка arrow ІНТЕРАКТИВНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

АКТИВІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

«Чи потрібно змушувати студента вчитися?» - так можна сформулювати питання, яке виникає при спробі визначити поняття активізації пізнавальної діяльності, в тому числі активізації навчання у вищій школі.

Серед авторів дидактичних розробок немає єдиної думки про те, які необхідно використовувати підходи з метою активізації навчального процесу. Визнаючи, що основним завданням навчання є виховання особистості, зберігаються розбіжності в питанні ступеня впливу або навіть принципової можливості формування особистості на основі зовнішнього педагогічного впливу. Основним є висновок про те, що «формування професійної мотивації - процес нс стихійний, а керований, в тому числі і педагогічними засобами» [1] .

Фахівці під активізацією процесу навчання розуміють:

 • • вдосконалення методів і організаційних форм навчальної роботи, що забезпечує активну і самостійну теоретичну і практичну діяльність учнів у всіх ланках навчального процесу [2] ;
 • • «цілеспрямовану діяльність викладача, спрямовану на вдосконалення змісту форм, методів, прийомів і засобів навчання з метою порушення інтересу, підвищення активності, творчості, самостійності студентів в засвоєнні знань, формуванні вмінь і навичок, застосуванні їх на практиці, практичну роботу в області активізації навчальної діяльності, що складається в управлінні мотивацією і психічними процесами, включеними в процес навчання » [3] ;
 • • потрійний підхід, пов'язаний: 1) з активізацією особистісних мотивів учнів, їх потреб; 2) використанням прийомів стимулювання учнів невербальними, неавторитарними методами; 3) особистістю викладача [4] ;
 • • всю сукупність явищ і процесів, що включають пізнавальну діяльність учнів і керівництво нею учителем [5] .

Таким чином, під активізацією розуміється діяльність викладача, спрямована на вдосконалення змісту, форм, методів, прийомів і засобів навчання з метою порушення інтересу, підвищення активності, творчості, самостійності учнів в засвоєнні знань, формуванні вмінь і навичок застосування їх на практиці. З цих позицій стратегічним напрямком активізації навчання є не збільшення обсягу переданої інформації, її «пресування» або «прискорення процесів зчитування», а створення дидактичних і психологічних умов осмисленості навчання, включення в нього учня на рівні не тільки інтелектуальної, а й особистісної та соціальної активності [6] .

До активізації можна підійти як до процесу формування і розвитку характерних рис активності. На думку ряду дослідників психолого-педагогічних чинників навчання, в якості ведучих показників пізнавальної активності учнів виступають професійна і навчальна мотивація, а також способи і прийоми навчання. Отже, з метою активізації навчальної діяльності необхідно розвивати навчальну - а для вузів і середніх навчальних закладів і професійну - мотивацію, а також проводити заходи, спрямовані на формування в учнів стилю ефективної навчальної діяльності.

 • [1] Реан Л. Л. Психологія педагогічної діяльності (Проблемний аналіз): навч, посібник / Удм. ун-т. Іжевськ, 1994. С. 64.
 • [2] Див .: Педагогічна енциклопедія.
 • [3] Див .: Зорін В. Л. Який оптимальний рівень активності студента? // Вісник вищої школи. 1988. № 4.
 • [4] Див .: Базіни К. Я., Тарасенко Ф. Н. Ефективний метод вирішення проблем // Вісник вищої школи. 1987. № 7. С. 40-44.
 • [5] е Див .: Рубцов Л. С. Шляхи практичної реалізації принципу навчальної активності в процесі пізнавальної діяльності учнів старших класів національної школи: авгорсф. дис .... канд. ПСД. наук. Майкоп, 1999..
 • [6] Див .: Вербицький А. А. Активне навчання у вищій школі: контекстний підхід. М .: Вища школа, 1991. С. 41.
 
<<   ЗМІСТ   >>